Míra, rozsah dispozitivnosti vs. kogentnosti § 1180, § 1214, absolutní neplatnost přijatého usnesení.

Vložil precedens, 6. Srpen 2019 - 15:44 ::

Míra, rozsah dispozitivnosti vs. kogentnosti § 1180, § 1214 pro vlastníka jednotky, který nesouhlasil s výší částek obsahujících předepsané veškeré zálohy (na správu, služby), které nejsou vypočteny dle položkového rozpočtu (dle vyjádření výboru SVJ žádný nevypracovává protože to údajně přísl. práv. předpisy, dokumenty neukládají) plánu oprav, dle velikosti spoluvl. podílu zapsaného v KN a v souladu s Prohlášením vlastníka budovy.

Na portalsvj.cz se často diskutuje na téma §1180, 1214, absolutní neplatnost (resp. zákonnou nezávaznost pro nesouhlasící vlastníky) přijatého usnesení apod., zda a jak jsou odstavce ustanovení dispozitivní či kogentní. Níže je k daným § čerstvý názor např. jednoho právníka. Jaký je váš názor na jeho názor, zejména tuto část? …Jestliže se hlasovalo pouze o změně výše příspěvků do fondu oprav…

https://www.bezplatnapravniporadna.cz/…astniku.html

Zveřejněno: 30. červen 2019

„Pravdu má tedy ten, kdo namítá neplatnost hlasování, jelikož to vyplývá z věty druhé tohoto paragrafu. Jestliže se hlasovalo pouze o změně výše příspěvků do fondu oprav, pak je nutný souhlas všech členů.“

K výpočtům cen rozúčtování cen všech položek záloh podle NOZ, č. 67/2013 Sb. stručný přehled např. zde:

https://stavba.tzb-info.cz/…od-roku-2016

Další téma je, zda jsou (nepřezkoumatelné) předpisy veškerých cen záloh oprávněné, když vlastníkům jednotek vypovídajícím prokazatelným zákonným způsobem SVJ trvale odmítá doložit, že veškeré předepsané částky jsou vypočtené ve výši (odpovídající nákladům, výdajům, reálným počtům osob užívajících jednotky,…) v souladu s dotčenými práv. předpisy. Dále za situace, kdy SVJ žádné nákladnější opravy, zhodnocení domu, pozemku přínosné pro všechny vlastníky neprovádí x let (smysl, účel §1189 NOZ) a např. cena zálohy na opravy je pevně stanovena 35,–Kč/m2/měsic.

K části tématu starší názory např. zde

http://www.portalsvj.cz/…-podle-prava#…

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil kemiS, 6. Srpen 2019 - 16:47

  Odkaz jsem si přečetl a pochopil jsem to tak, že se poměr výše příspěvku na m2 nezměnil. To usnesení je podle mne správné. Práva v Plzni jsem nestudoval,tak asi tak. Jirka

  Vložil KarelD (bez ověření), 6. Srpen 2019 - 17:57

  je patrné, že právnik nejste.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".