Lex covid justice končí pro SVJ 31.12.2020

Vložil Pavel, 9. Listopad 2020 - 0:18 ::

Zákon č. 191/2020 Sb., Lex covid justice, měl některá ustanovení stanovená jen pro rok 2020.

Protože je epidemická situace taková, jaká je, tak bylo přikročeno k jeho novele v ST 1060. V současné době je novela vrácena Senátem jako ST 1060/3.

Řada termínů je prodloužena až do 30.6.2021.

Hlava IV, podle které šlo použít per rollam nebo hlasování s využitím technických prostředků, i když nebyly upraveny ve stanovách, však mají původní termín, tj. 31.12.2020. Stejně tak možnost prodloužení funkčního období členů volených orgánů, když už stát zakázal shromažďování nejvyšších orgánů SVJ a BD.

Sice byly ze strany veřejnosti požadavky termíny Hlavy IV prodloužit, jako u ostatních ustanovení Lex covid justice, ale arogantní státní úředníci to odmítli, prý bylo dost času na přizpůsobení stanov.

Nicméně do konce roku 2020 by šlo využít Lex covid justice a provést změnu stanov v části per rollam, případně využití technických prostředků.

Hezký den a hlavně zdraví!

  • Koronavir

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Stephanie (bez ověření), 9. Listopad 2020 - 8:42

Jak mohu přimět SVJ k dodržování právních předpisů týkajících se shromáždění vlastníků v situaci, když od minulého zasedání shromáždění vlastníků jednotek na podzim roku 2019 uplynulo více než rok, pozvánku na další shromáždění jsem nedostala a je v účinnosti zákon č. 191/2020 Sb.?

Dálkové rozhodování mi vyhovuje, i mimo nouzový stav, ale ve stanovách zakotveno není.

Vložil Justitianus, 9. Listopad 2020 - 9:24

Stephanie,

chcete přimět SVJ k dodržování právních předpisů týkajících se shromáždění vlastníků. Míníte zřejmě povinnost statutárního orgánu svolat shromáždění k zasedání tak, aby se konalo nejméně jedenkrát do roka (§ 1207 odst. 1).

Mohu Vás ujistit, že soudům je to úplně fuk. Nemají žádný důvod zasahovat do čistě soukromoprávních vztahů. Soudy nebudou dělat policajta tam, kde si vlastníci jednotek mohou a mají udělat pořádek sami.

[V] poměrech právní úpravy účinné do 31. prosince 2013 (…) nebylo-li možné uložit společenství povinnost konat shromáždění, tím spíše soud nemohl svým rozhodnutím stanovit, jaké záležitosti mají být takovým (soudním rozhodnutím nesvolatelným) shromážděním projednány či dokonce rozhodnuty. (…)

Podle § 1207 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. (…) vyplývá, že ani v poměrech právní úpravy účinné od 1. ledna 2014 se vlastník jednotky nemůže u soudu úspěšně domáhat, aby společenství vlastníků jednotek byla uložena povinnost konat shromáždění vlastníků k projednání určité záležitosti (…).

Citováno z rozsudku Nejvyššího soudu 26 Cdo 2323/2016, ze dne 17.1.2017

V době účinnosti Lex covid zcela určitě nebude možné svolat shromáždění, ovšem nic Vám nebrání iniciovat hlasování per rollam o jakékoliv záležitosti.

Justitianus

Vložil Stephanie (bez ověření), 9. Listopad 2020 - 9:25

„Podle § 1207 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. (…) vyplývá, že ani v poměrech právní úpravy účinné od 1. ledna 2014 se vlastník jednotky nemůže u soudu úspěšně domáhat, aby společenství vlastníků jednotek byla uložena povinnost konat shromáždění vlastníků k projednání určité záležitosti (…). Citováno z rozsudku Nejvyššího soudu 26 Cdo 2323/2016, ze dne 17.1.2017“

Nepožaduji konání shromáždění vlastníků k projednání určité záležitosti, ale požaduji dodržení povinnosti konat shromáždění podle příslušného zákonného ustanovení.

Vložil Justitianus, 9. Listopad 2020 - 9:39

Rozumím: chcete aby se konalo shromáždění, i když není co projednat. Nemáte ani podporu více než čtvrtiny všech hlasů (§ 1207 odst. 1). To je přepjatý formalismus a pokus o šikanózní výkon práva. Stěžujte si na lampárně, protože soudy se s takovým prudičem velmi rychle vypořádají.

Justitianus

Vložil Stephanie (bez ověření), 10. Listopad 2020 - 15:30

Požadavek na dodržování zákona označujete jako přepjatý formalismus a šikanosní výkon práva. Dost to o Vás vypovídá, Justitiane.

Rozumím, že Vy právo dodržujete jenom tehdy, když se Vám chce.

Vložil Ludmila, 9. Listopad 2020 - 8:48

Zbytečná námaha! U nás se nekonalo 3 roky.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".