Kvitance podle § 1949 občanského zákoníku

Vložil Anastasia (bez ověření), 26. Červen 2015 - 11:41 ::

Podle ust. § 1949 odst. 2 občanského zákoníku „Dlužník může plnění odepřít, nevydá-li mu věřitel zároveň kvitanci.“

To se jeví jako značně silné ustanovení, jaké je využití v praxi? Požádala jsem společenství vlastníků o kvitanci, tu jsem dosud neobdržela. Mohu tedy další plnění odepřít, dokud neobdržím kvitanci na plnění za předchozí měsíce (které jsem podle uvedeného ust. mohla odepřít)? Jasně se uvádí „zároveň“, takže neobstojí odpověď, že kvitance bude součástí ročního vyúčtování. Jak a kdy žádat kvitanci při plnění bankovním převodem?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Korky0202, 26. Červen 2015 - 12:02

  Kvitance je potvrzení o tom, že jste měla dluh, který jste plně splatila.

  Takže, pokud budete plnit svůj závazek splácet dluh ještě několik měsíců, nemůžete se domáhat vystavení kvitance, ve které je přesně definováno, kdy a kde došlo k tomu, že dluh byl splacen.

  Pokud tedy v čase vystavení ročního vyúčtování budete mít stále dluh, též vám nebude vystavena kvitance, protože váš dluh stále trvá a dluh nebyl tedy splněn.

  Vložil Čuřil (bez ověření), 26. Červen 2015 - 14:00

  „Kvitance je potvrzení o tom, že jste měla dluh, který jste plně splatila.“

  Nikoliv. Kvitance je stvrzenka, účtenka, potvrzení, že jste nějakou částku uhradila. Třeba v taxíku je to jasné: nedostanu kvitanci, nejsem povinen platit.

  Vložil lake, 27. Červen 2015 - 9:37

  Pan Čuřil se mýlí. Zjevně si pletete kvitanci s pouhým potvrzením příjemce peněz (příjmovým dokladem).

  Kvitance je potvrzením věřitele, že mezi ním a dlužníkem zanikají všechny vzájemné závazky a pohledávky. Tedy věřitel stvrzuje, že obě strany „jsou si kvit“ a nebudou vůči sobě již vznášet žádné dodatečné nároky. Kvitance není pouhou stvrzenkou opřijetí částky. Vystavením kvitance se potvrzuje i splacení všech dřívějších dílčích plateb na stejný účel a také se tím potvrzuje splacení příslušenství dlu­hu.

  O účinku kvitance jsem zde psal před časem: http://www.portalsvj.cz/…predsedy-svj.

  Jako vydaná kvitance může fungovat i tzv. „faktura“, kterou vystavitel stvrzuje, že uhrazením částky XXX na jeho bankovní účet č. YYY do dne ZZZ zaniknou vzájemné pohledávky z důvodu, který je ve faktuře uveden.

  lake

  Vložil Čuřil (bez ověření), 27. Červen 2015 - 9:45

  „Kvitanci může dlužník žádat nejen pro splnění celého dluhu, ale i tehdy, plní-li po částech.“ (Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala, Irena Pelikánová, Robert Pelikán, Alena Bányaiová a kolektiv: Občanský zákoník – Komentář – Svazek V (relativní majetková práva 1. část), 1. část). Wolters Kluwer, Praha 2014)

  „Do kvitance se vyplatí psát nejen to, co bylo splněno, ale i to, co splněno nebylo … Vyplatí se – v případě, že věřitel má u dlužníka i další pohledávky – uvést i stav těchto pohledávek k okamžiku vystavení kvitance.“ (Jiří Matzner, http://www.pravniprostor.cz/…ove-problemy)

  „Kvitance je potvrzením věřitele, že mezi ním a dlužníkem zanikají všechny vzájemné závazky a pohledávky.“ (Vložil lake, 27. Červen 2015 – 9:02)

  Odlišujte, prosím, nadále své fantazie a spekulace od výkladu práva. Děkuji.

  Vložil vlaštovka, 26. Červen 2015 - 14:49

  Velice doporučuju přečíst si tento článek.

  http://www.pravniprostor.cz/…ove-problemy

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".