Kurz Účetnictví SVJ na ekurzy.spravce.cz

Vložil Čtenář (bez ověření), 23. Listopad 2020 - 16:23 ::

Na ekurzy.spravce.cz je kurz Účetnictví SVJ. Je to něco, co lze doporučit?

V rubrikách Články a informace i Otázky a odpovědi jsou nejčerstvější příspěvky z roku 2016 nebo 2017.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justýna (bez ověření), 23. Listopad 2020 - 17:20

  S platbou předem za elektronické informace je dost problém. Zakoupila jsem:

  Knihu autora Ing. Bc. Martin Durec: obsahuje domněnky autora a nepodoložená tvrzení, která nejsou v souladu s právem, a která jako pouhé domněnky autora nejsou označeny. Škodlivé informace. Srozumitelné, cena přiměřená, ale nesprávné a nepoužitelné.
  Příručku autorky Ing. Naděžda Klainová: nesrozumitelné. Správnost vzhledem k nesrozumitelnosti nejsem schopna posoudit.
  Předplatné nakladatelství Dashöfer: Označují se za specialisty, ale obsahuje jenom obecné informace, které jsou dosupné jinde výrazně levněji nebo zdarma. Předražené.

  Tištěnou knihu je možné před koupí prolistovat a případně nekoupit.

  Uvedený zdroj informací je patrně zastaralý a neaktuální. Nevím, zda se mi po předchozích zkušenostech chce platit předem. Ukázková lekce (záměrně?) bezcenná – stačí na odrazení.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 23. Listopad 2020 - 18:20

  Paní Justýno, pokud nejste účetní a četla jste ode mne pouze příručku „Orientace v účetnictví SVJ pro členy výborů“, tak jejím účelem nebylo vysvětlovat účetnictví, ale orientovat členy výborů SVJ v právní úpravě, na kterou se mohou odvolávat, když zjistí, že je jejich účetnictví vedeno mizerně.

  Pokud vysvětluji postupy účtování, zatím jsem žádné kritické připomínky nedostala ani k mé knize vydané v roce 2004 nakladatel­stvím Bilance, ani k postupům účtování, vydávaným na mém účetnickém webu viz https://klaiex.webnode.cz, ani kdysi dávno k mým příspěvkům v časopise Účetnictví.

  V časopise UNES mi od ledna t.r. vychází seriál, který byl zpracován přímo polopatisticky – jako kuchařka pro účetní. V listopadu bude seriál pokračovat účetní závěrkou. Mé příspěvky jsou před publikováním připomínkovány, jak je tomu zvykem ve všech solidních časopisech. Když dostanu poznámku „vysvětlit podrobněji“, nemám s tím problém. Ani od čtenářů tohoto časopisu jsem ale zatím nedostala žádné výhrady nebo dotazy.

  Ovšem: Účetnictví nebude nikdy srozumitelné pro všechny.

  Pokud jste ale účetní SVJ a něčemu, co jsem někde publikovala, nerozumíte, napište mi, o co konkrétně jde. Ráda Vám to vysvětlím a sama se poučím. Zatím však opravdu nemám od účetních žádnou negativní zpětnou vazbu.

  Vložil Čtenář (bez ověření), 23. Listopad 2020 - 20:29

  „V časopise UNES mi od ledna t.r. vychází seriál“ dostupný na

  https://www.dauc.cz/dokument/…

  Kolik bude celkem částí?

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 24. Listopad 2020 - 9:22

  Redakce má k dispozici kompletní text. Jeho rozdělení do jednotlivých čísel časopisu neovlivňuji, takže nevím.

  Mohu jen odhadnout, že by se zbývající část textu mohla vejít do dalších dvou čísel, tj. 11 a 12.

  V závěru roku bude mít ale redakce k dispozici jistě hodně novinek k účetnictví a daním, takže můj odhad nemusí vyjít.

  Vložil Čtenář (bez ověření), 24. Listopad 2020 - 9:35

  „by se zbývající část textu mohla vejít do dalších dvou čísel, tj. 11 a 12“

  Děkuji, přečtu si.

  Vložil Hubert (bez ověření), 30. Listopad 2020 - 1:55

  Ucetnictvi ma delat ucetni.

  a zbytek je neplacena reklama …

  Na druhou stranu, kdyz se clovek doma nudi, proc si neudelat nejaky placeny kurs, kvalifikovanou ucetni to z vas neudela, ale zase se zamestnate necim jinym.

  Vložil AsiTak, 7. Prosinec 2020 - 10:02

  „Na druhou stranu, když se člověk doma nudí, proč si neudělat nějaký NEplacený kurs, kvalifikovanou účetní to z vás neudělá, ale zase se zaměstnáte něčím jiným …
  Pokus o inventarizaci specifik SVJ lišící se od ostatních nepodnikajících subjektů dle obecné ekonomické teorie a dle zákonů pro SVJ.
  Ekonomické působení SVJ je poskytování služeb pro bydlení (z toho základní druhy jsou SV, TUV a T) a poskytování služby správy pouze společné části domu a pozemku dále jen „domu“, dále činnosti služby vlastní správy. Služby SVJ jsou službami interními a působení služeb pro bydlení ovlivňuje kvalitu bydlení uživatelů bydlících v domě spravující SVJ. Služba správy je rovněž službou interní, ovlivňující kvalitu domu vlastníků. Dům SVJ nevlastní, ale za správu domu dle zákona zodpovídá. Předpis 89/2012 Sb. § 1189 (1) Správa domu a pozemku zahrnuje vše… Služby pro bydlení konzumují uživatelé bytů využívající byty pro bydlení nebo nebytový prostor pro nebytovou činnost ve vlastním domě SVJ. Službu správy konzumuje dům vlastníků. Jsou to vlastní činnosti pro vlastní spotřebu, a proto vzniklé náklady jsou druhotné. Druhotné činnosti jsou komplexní, skládající z jiných dílčích činností. Jsou realizovány různorodými dodávkami zboží, jiných služeb, vyhotovení díla …
  Podle Wiki služba je hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu.
  Charakterizuje:
  a. neskladovatel­nost – služby nelze vyrábět do zásoby
  b. nedělitelnost – poskytnuté služby nelze nijak dělit
  c. nehmotnost – služby nemají hmotnou (fyzickou) podstatu
  d. proměnlivost – závisí na tom, kdo, kdy a kde je poskytuje
  e. nemožnost vlastnictví – zákazník vlastní pouze právo (konzumovat) na poskytnutí služby.
  Podle toho služba by neměla být ztotožněna dodávkou hmotného statku. O službu zprostředkování se také nejedná, neboť ta spočívá v zajištění uzavření smlouvy Předpis 89/2012 Sb. §2445.
  Služby pro bydlení jsou službami zásobovacími tvoří nákup a distribuci médií SV, TUV a T od místa dodání na místo spotřeby. V případě T se jedná o zajištění dodávek (případně vlastní výroby TUV a T), a distribuci tepelné energie a zároveň převodu na teplo vytápěného bytu s efektem vytvoření tepelné pohody. Pokud ÚJ má právo stanovit co je služba pro bydlení a co není, pak je legitimní i krajní dělení, že veškeré služby správy jsou službami pro bydlení. Nakonec je jedno jestli díra na střeše vadí uživateli bytu nebo stavu domu. Výkony služby správy budou vypadat rozdílně podle charakteru spravované věci. Je něco jiného spravovat hotel nebo dům SVJ. Správa domu znamená zajistit (předpis 366/2013 Sb. §7,8 zkráceně): 

  1. Uchování případně zvelebení řádného stavu domu jako stavby bytového domu
  2. Odstranění vady, pokud dům vadný stav vykazuje
  3. Zajištění provozu domu jako bytového domu
  4. Zajištění provozu správce interního případně i externího. 

  Služby pro bydlení a správy jsou služby s nepřetržitým průběhem a z toho vyplývá potřeba zálohového financování s vyúčtováním záloh ve stanovených cyklech lhůty. Časová jednotka pro sledování a hodnocení činnosti poskytovatele a příjemce služeb je zúčtovací období (předpis 67/2013 § 2c). Jednotka pro zúčtování dodávek plnění a hodnocení činnosti dodavatele a odběratele je fakturační období. Časová jednotka sledování hospodaření ÚJ SVJ je účetní období. Druhotná činnost služby je oceněná obvykle nákladovou cenou. Charakter této ceny pro služby pro bydlení definuje předpis 67/2013 § 2 d) náklady na služby cena služeb ujednaná (smluvní) s dodavatelem (externí) nebo celkové náklady (přímé) na poskytování služeb; nákladem na služby podle tohoto zákona nejsou revize zařízení a součástí domu a odpisy domu, popřípadě další podobné položky (s vyloučením nákladů společných více činnostem, tj. bez nepřímých nákladů). Pro jednotné zobrazení všech služeb SVJ je třeba stanovit stejné pravidlo započítání nákladů i pro službu správy domu. Podle mě náklady služeb by se měly účtovat do tř. 5 jednotně a stejně. Společné náklady buď se přičlení k nákladům vlastní správy nebo se vytvoří nový platební titul.
  Koncem ZO je třeba náklady převézt do finančních pohledávek SVJ vůči vlastníkům a část nevyrovnanou ze společného zdroje pak rozdělit na vlastníky a na jednotky. Pro každý druh nákladu je definovaná metoda obvykle s měřením spotřeby určující podíl účasti vlastníka a jednotky na nákladech společných. Zálohový způsob financování služeb za zúčtovací období se vyhodnotí ve vyúčtování porovnáním podílu účasti vlastníka a jednotky na nákladech společných s uhrazenými platbami záloh. Výsledek se finančně vyrovná a vypořádá. 

  Vysvětlivky:
  Náklad – množstevní ukazatel ekonomické veličiny, a to velikosti úbytku aktiv v důsledku činnosti ÚJ.
  Ekonomické činnosti – výroba zboží nebo poskytování služby.
  Výroba zboží – tvorba hmotného statku, uspokojující lidskou potřebu.
  Poskytování služby – tvorba nehmotného působení na konzumenta služby.
  Příjemce (konzument) služby – osoba nebo věc přijímající působení služby (výstup služby).
  Interní služba, činnost, náklad – platnost rozsahu je v rámci ÚJ.
  Externí služba, činnost, náklad – platnost rozsahu je mimo ÚJ.
  Správce – subjekt zajišťující činnost správy.
  Prvotní náklady – úbytek aktiv ze zdrojů mimo ÚJ
  . Druhotné náklady – úbytek aktiv ze zdrojů vlastního ÚJ.
  Náklady přímé – náklady vzniklé působením jedné činnosti ÚJ.
  Nepřímé, společné, režijní náklady – náklady vzniklé působením více činnosti ÚJ.

  Vložil Předsedkyně SVJ (bez ověření), 23. Listopad 2020 - 17:49

  Paní Justýno, můžete uvést jaké nesprávné a dokonce škodlivé informace Ing. Durec uvádí? Děkuji.

  Vložil Dvořák (bez ověření), 24. Listopad 2020 - 12:59

  Také by mne zajímalo, které konkrétní informace v knížce považujete za nesprávné. Děkuji

  Vložil Čtenář (bez ověření), 24. Listopad 2020 - 13:14

  Nesprávné informace Vám vyhledám. Na kolik si tyto informace ceníte?

  Vložil Předsedkyně SVJ (bez ověření), 24. Listopad 2020 - 14:05

  Pane Čtenáři, děkuji za nabídku. Nicméně tento web není komerční. Sem chodí zájemci o problematiku bydlení a bezúplatně si vyměňují informace. Pokud nevíte či nejste ochoten upozornit na údajné nesprávné informace v uvedené publikaci, tak se řadíte po bok Justýny a Artura, kteří také něco pronesli, ale nic nedoložili.

  Vložil Artur (bez ověření), 23. Listopad 2020 - 23:37

  „Paní Justýno, můžete uvést jaké nesprávné a dokonce škodlivé informace Ing. Durec uvádí? Děkuji.“

  To jsou veškeré nepodložené informace, které si autor vymyslel. Je jich plná kniha.

  Pokud píšu svá přání, tj. jak by svět podle mne mohl fungovat a vypadat, jedná se o jiný literární žánr.

  Vložil Předsedkyně SVJ (bez ověření), 24. Listopad 2020 - 1:05

  Takže žádné konkrétní nesprávné a dokonce škodlivé informace neuvádíte. Myslela jsem si to. Jen další kibic, jako Justýna. Nic neví, jen si plivne.

  Vložil Plnič fondů SVJ (bez ověření), 25. Listopad 2020 - 8:57

  Paní Předsedkyně SVJ,

  požadujete od svých členů platby do fondu oprav?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".