Kotelna

Vložil Multana Mir (bez ověření), 16. Únor 2019 - 17:49 ::

Dobrý den,
samospráva naší SVJ půl roku tajně(kromě samosprávy o tom vlastně nikdo nic nevěděl) připravovala projekt odpojení dálkového vytápění včetně TV.Jsme dům o 32 bytech+kan­celáře v nebytových prostorách,které má pronajaty předsedkyně naší SVJ. Na schůzi vystoupila s hotovým projektem se zástupci firmy,(z opačného konce republiky,kterou sami vybrali. Jednalo se o kotelnu ÚT+TV s plyn.kotly a slunečními kolektory na střeše domu zhruba asi 20×20 m.Kotelna by byla umístěna v bývalé prádelně,ve které je nyní dílna SVJ. Při prezentaci kterou prováděli zástupci firmy ze Sokolova(naše SVJ je v Havířově),nám bylo samozřejmě prezentováno vše v těch nejrůžovějších barvách. O nic se nebudeme muset starat-vše zařídí dodavatelská firma a navíc každý byt bude ročně inkasovat asi 3.500 Kč jako úsporu na vytápění.To vše za ,,pouhých" 2,25 mil.Kč.Na jaře 2020 by kotelna měla být uvedena do provozu. Musím podotknout,že v současné době máme úvěr na zasklení balkonových lodžií,který je zatím splacen asi z 1/3 .Pokud k tomu připočtu nový úvěr,tak by každý byt dlužil částku ve výši 145.000 Kč na konec roku 2020!!! Proti tomuto ,,argentinskému" způsobu hospodaření někteří z nás protestovali a hlasování na první schůzi nebylo úspěšné( nezískali více jak 75% hlasů). Předsedkyně SVJ používá osvědčenou metodu -nájem se NEBUDE zvyšovat,vše uhradíme z fondu oprav(v současné době 1.000 Kč/bj).Vzhle­dem k tomu,že větší polovina nájemníků jsou starší 65 let,je tento způsob ,,přesvědčování" velice účinný. Protože první hlasování ,,nedopadlo" zahájila samospráva další akci a to hlasování PER-Rolam (mimo schůzi),začala místopředsedkyně obcházet jednotlivé nájemníky a ty nerozhodné přesvědčovat, aby podepsali souhlas.Poněvadž v hlasovací listině -chybí kolonka ZDRŽEL SE-, tak se jim to nakonec podařilo o jeden hlas. Rád bych znal názor ostatních,zdali je takovéto jednání v souladu s platnými předpisy (na základě čeho bylo prvotní hlasování zneplatněno). Omlouvám se za poněkud obsáhlý příspěvek,ale chtěl jsem k posouzení postupu vysvětlit všechny okolnosti,které k tomu předcházely.
S pozdravem Multana Mir.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Alena T (bez ověření), 29. Květen 2019 - 7:48

  Máme v SVJ skoro stejný případ. Máme úvěr na zateplení a minulý rok u nás hořelo a ještě teď chybí dodělat pár drobných věcí a vyměnit dveře mezi hlavním vchodem a výtahem. Elektřina ve sklepech je tragická, dost často si tam ani nerozsvítíte. Máme 36 bytů a z toho 1/2 bytů se pronajímá od vlastníků, kteří jsou úplně z jiných měst. Někteří mají občas problém s placením. Snažila jsem se výboru vysvětli, že kotel teď není zrovna aktuální. Nedávno bylo shromáždění, kde bylo 11 lidí a z toho 3 lidi byli proti. Výbor nám představil firmu, kterou našel (neproběhlo žádné výběrové řízení). Firma samozřejmě přednesla jak strašně moc ušetříme. A jelikož jsme byli údajně usnášeníschopné, tak bylo schváleno. Takže si vezmeme úvěr na 1mil. korun a 1mil. Kč z fondu oprav. Přemýšlím jestli se pokusit ještě o debatu nebo je to marné.Děkuji za názor

  Vložil Werewolf, 24. Únor 2019 - 21:55

  Jelikož jsem (skoro) z onoho Sokolova, zeptám se o jakou firmu se jedná? Děkuji.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 24. Únor 2019 - 18:09

  Takže 75 % nestačí.

  Vložil Subbarru, 23. Únor 2019 - 0:57

  Vy máte ve stanovach, ze musi souhlasit min. 75% vlastníků?

  Vložil Jarda_, 17. Únor 2019 - 5:39

  Píšete: “nájem se NEBUDE zvyšovat,vše uhradíme z fondu oprav(v současné době 1.000 Kč/bj).”

  Znamená to, že do “FO” přispívá každý byt 1000 Kč měsíčně (bez ohledu na plochu) anebo co přesně?

  Ad podstata otázky, nechte si doložit návratnost takovéto akce.

  Vložil Multana.Mir. (bez ověření), 18. Únor 2019 - 6:26

  V našem domě máme dva typy bytů + 1 bývalý 2 pokojový byt v suterénu,který byl změněn na nebytové prostory ( v pronájmu předsedkyně SVJ,ve kterém provozuje účetní kancelář). Jinak každý byt platí do FO stejně -tedy 1.000 Kč.Jak do FO přispívá účetní kancelář mi není známo(mluvilo se o jakési jisté formě kompenzace za práci pro SVJ) bližší informace nemám,ani jsem se o to nezajímal.

  Vložil VN (bez ověření), 16. Únor 2019 - 18:55

  Nicméně je faktem, že centrální dálkové vytápění je v některých městech hodně drahé a že spousta SVJ se již odpojila a zřídila si své vlastní kotelny. Dle některých článků , které jsem četl doba návratnosti takové investice byla poměrně krátká..... Dále..neznám vaši předsedkyni. Tu znáte (měli byste znát) vy. Vy byste měli posoudit a odhadnout její morální kredit a odhadnout , zda se pouze dopouští amatérštějšího jednání , anebo její motivace je trochu jiná.. Já kdybych byl v její kůži, tak vám vymodeluji vizi budoucnosti včetně nákladů na teplo za x let za současného způsobu vytápění a za situace pořízení vlastní kotelny. Z tohoto by měla vyplývat doba návratnosti kotelny ve vašem případu… Dále bych vám předložil nabídky více společností a seznámil vás se zkušenostmi z jiných SVJ. Co se týče způsobu hlasování…zákon zná dva.. klasické shromáždění a per rollam. Per rollam by se mělo použít pouze v případu , pokud předchozí shromáždění nebylo usnášeníschop­né..což pravděpodobně není váš případ. Jinak pro postup per rollam platí pravidla daná v NOZ a možná něco najdete i ve vašich stanovách. Zcela určitě to však nemůže fungovat stylem , že za Vámi přijde předsedkyně , zazvoní , vrazí vám nohu do dveří a bude z vás dolovat podpis.

  Vložil Zvídavý (bez ověření), 16. Únor 2019 - 18:51

  Podle § 1210 platí:

  § 1210

  „(1) Není-li svolané shromáždění způsobilé usnášet se, může osoba, která je oprávněna shromáždění svolat, navrhnout v písemné formě do jednoho měsíce ode dne, na který bylo zasedání svoláno, aby vlastníci jednotek rozhodli o týchž záležitostech mimo zasedání.“

  „(2) V jiných případech lze mimo zasedání rozhodnout, pokud to připustí stanovy.“

  To znamená, že podle zákona lze rozhodovat mimo zasedání vždy, když bylo svoláno shromádění, ale nemohlo rozhodonout o záležitosti uvedené v programu na pozvánce, protože nebylo usnášeníschopné (účast menší než 50% hlasů).

  V ostatních případech tj. i v případě, kdy se o záležitosti rozhodovalo na usnášeníschopném shromáždění (váš případ), se může rozhodovat mimo shromáždění (per rollam) pouze v případě, pokud to výslovně připustí stanovy. Máte takové ustanovení ve stanovách?

  Kolonka „zdržel se“ být nemusí. Pro se započítají hlasy pro. Proti se započítají hlasy proti plus hlasy vlastníků, kteří se ve stanovené lhůtě nevyjádří či nebudou splňovat náležitosti pro vyjádření.

  Revokovat dřívější rozhodnutí přijaté na shromáždění vlastníků rozhodnutím mimo zasedání je možné.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".