Kontrola před vypršením záruky

Vložil Petr33 (bez ověření), 17. Květen 2019 - 5:49 ::

Dobrý den, budeme dělat kontrolu společných částí domů ještě před vypršením záruky. V bytech se bude jednat o kontrolu balkonů a stoupaček. V případě, že by se našly nějaké závady v bytech, tj. závada na balkonu nebo ve stoupačkách, tak jak reklamaci ideálně řešit? Informovat vlastníka bytu a ten ať si reklamaci dořeší sám nebo to reklamovat v rámci SVJ. Díky za reakce. Petr Malý

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Zdenek 22, 17. Květen 2019 - 9:16

  Z nálezu ÚS 320/15:

  http://kraken.slv.cz/IV.US320/15

  Účelem společenství vlastníků jednotek je ze zákona sdružit vlastníky jednotek v domě k výkonu správy společného majetku – společných částí domu a pozemku – v právnické osobě, která je nadána oprávněními a povinnostmi stanovenými zákonem a speciální oprávnění této právnické osoby spolu se speciálním zákonným vymezením práv a povinností spoluvlastníků vytváří zvláštní nástroj pro správu společného majetku. Tato správa je vykonávána orgány společenství vlastníků jednotek podle pravidel stanovených zákonem (a v jeho mezích stanovami) a tímto způsobem správy společné věci je v určitém rozsahu ze zákona omezeno právo spoluvlastníků samostatně vykonávat správu tohoto společného majetku, v porovnání s principy podílového spoluvlastnictví. Tento zvláštní druh správy domu, odvíjející se od speciálních znaků vlastnictví bytů či nebytových prostorů oproti právní úpravě podílového spoluvlastnictví, je opodstatněn zvláštním druhem plurality spoluvlastníků domu a jeho účelem je mimo jiné usnadnění výkonu správy domu. Pokud pak pod správu domu spadá i zajištění oprav společných částí domu, o čemž není pochybnost, neexistuje podle přesvědčení Ústavního soudu žádný důvod, proč by práva z odpovědnosti za vady společných částí domu vůči subjektu za tyto vady odpovědnému museli uplatňovat jednotliví členové společenství vlastníků jednotek a proč by tato práva nemohla být uplatněna v rámci správy společných částí domu společenstvím vlastníků jednotek.

  Vložil Petr33 (bez ověření), 17. Květen 2019 - 10:26

  Jasný, tomu rozumím, ale spíše mi jde o to, aby si to jednotliví vlastníci sami koordinovali, kdy budou doma a zda tu případnou závadu vůbec chtějí řešit. Takhle jsem to myslel.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 18. Květen 2019 - 16:20

  Se zajištěním přístupu do jednotlivých b.j. to nemá nic společného. Jestli je závada na společné části nemůže vlastník odmítat její odstranění. Termíny musíte s dodavatelem dohodnout předem Vy. Samozřejmě po předběžné konzultaci s dotčenými vlastníky.

  Vložil 25Malý (bez ověření), 17. Květen 2019 - 6:29

  Reklamuje zákazník.

  Zákazník opravu objednal a zaplatil.

  Zjistěte, kdo je ve vašem případě zákazník. Ten nechť reklamuje. S nikým jiným zhotovitel nejspíš nebude chtít o závadách mluvit.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".