Kontrola plynovbých zařízení

Vložil Anonymous, 13. Srpen 2010 - 11:41 ::

Soukromé osoby vystupující jako RTPZ nám nabízí opakovaně kontrolu plynových zařízení v termínu 1×/rok. Zajímá mne jaká je skutečná zákonná lhůta pro kontroly bytových plynových rozvodů a zařízení.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Matějka Jaroslav, 13. Srpen 2010 - 18:35

  Vážení,

  kontrola plynových zařízení (spotřebičů i rozvodů) je stanovena jako povinnost zákonem č.458/2000 Sb. Platí jak pro společenství vlastníků jednotek = právnickou osobu, tak i pro vlastníka bytové jednotky jako chráněného zákazníka, jemuž dodává příslušná licencovaná osoba plyn, je povinnen udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob.

  Dále pak výrobce plynového zařízení/spotřebiče stanovuje povinnost v návodu na provozování plynového spotřebiče k provádění pravidelné údržby, servisu a kontrol.

  Vlastník jednotky = laik však toto udržování neprokáže v případě nehody jako dostatečné, nebude-li mít doklad od odborníka; a ponese plnou odpovědnost za případné škody způsobené jiným včetně jejich náhrad.

  Takový doklad vystaví pouze oprávněný revizní nebo servisní technik. V daném dokladu také musí být podrobně popsán druh a rozsah kontrolovaného (revidovaného) zařízení a způsob kontrol.

  Matějka

  Vložil Jana1, 13. Srpen 2010 - 18:56

  Pane Matějka, mě vůbec nenapadlo pátrat, jestli pravidelná revize plynu (3roky) se týká jen domu, nebo i jednotlivých bytů. Prostě přišel revizák, „očuchal“ všechny dostupné spoje, zkontroloval plynoměry a vydal revizní zprávu. Takže, kdyby něco, tak máme revizi komplet i pro byty. Je to lepší, než se dohadovat jestli ano v bytech, nebo né v bytech. Jana1

  Vložil Matějka Jaroslav, 13. Srpen 2010 - 19:14

  Paní Jana1,

  ve většině domů společenství vlastníků jednotek i malých BD v naší správě se koná revize až po uzávěr před spotřebičem.

  Revizní technik se nestačí divit, co „někteří“ vlastníci dokáží za 3 roky udělat s rozvodem = připojením plynového spotřebiče; obdobně i „odborné“ stavební firmy při přestavbě bytových jáder.

  Až se „něco“ stane, a nejen na majetku, bude pozdě tvrdit: JÁ NEMĚL 100 Kč NA REVIZI, JÁ NEMĚL NA OPRAVU, JÁ TOHO LITUJI, …

  To druhým nepomůže, případně život nevrátí.

  Společenství si musí najít takové mechanismy, aby konání revizí a kontrol chránilo majetek všech vlastníků a životy všech i byť proti jednomu jediném „sveřepému“ vlastníkovi.

  Matějka

  Vložil Tomáš K., 13. Srpen 2010 - 20:17

  Pane Matějka, plně s Vámi souhlasím v tom, že pravidelné kontroly a revize plynových rozvodů a spotřebičů jsou logické a správné.Ale žádný právní předpis nestanoví povinnost vlastníka takové kontroly nechat průkazným způsobem oprávněnou osobou provádět. Pokud v zájmu bezpečnosti a rozumu takové ustanovení vložíme do stanov je právně navymahatelné.A jak sám správně píšete,dokazování „ex post“ je už pozdě. Energetický zákon jsem pročetl ale… A ještě malá poznámka pro paní Janu1:Kdyby revize plynových zařízení byla tak jednoduchá nebyl by problém.Představte si ale situaci v našem SVJ, kde každý byt topí a ohřívá vodu jinak, vlastním průtokovým plynovým ohřívačem,svými plynovými kamny (každé jiného typu a stáří) a nebezpečí se skrývá právě v těchto spotřebičích.Teď prosím o radu. Tomáš K.

  Vložil MartinII, 9. Březen 2012 - 11:29

  Dotazoval jsem se plynárenské společnosti na revize plynu v bytech, i s ohledem na umístění plynoměru (v bytě nebo na chodbě).

  Potvrdili: „Podle předpisu (u domů s byty v os. vlastnictví) spadá pod povinnou revizi skutečně jen společné odběrní plynové zařízení,tj. k uzávěrům před plynoměry (domovní rozvod), bez ohledu na to, kde uzávěry jsou“.

  Dle odborných materiálů (energetický zákon, vyhláška o revizi:

  "Domovní rozvod – končí před uzávěry plynoměrů.

  Spotřební rozvod – začíná uzávěry před plynoměry a končí před uzávěry plynových spotřebičů.

  Připojení plynového spotřebiče – začíná uzávěrem spotřebiče. Jeho součástí je spojovací potrubí nebo hadice, případně i spotřebičový regulátor.

  Plynový spotřebič – zařízení využívající plyn pro přípravu teplé užitkové vody, přípravě pokrmů, vytápění nebo k technologickým účelům.

  Zařízení pro rozvod a pro spotřebu plynu spalováním jsou zařízení, podléhající státnímu odbornému dozoru nad bezpečností práce, vykonávanému ČÚBP a IBP ve smyslu ust. § 1 odst. (2) písm. e), f) a g) vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb., ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. V případě bytových domů je nutno upozornit na násl. odst. (3) citovaného ustanovení, že za zařízení uvedená v odst. (2) se nepovažují zařízení v osobním užívání uživatelů bytů a místností nesloužících k bydlení.

  Pro posouzení zda OPZ nebo jeho část podléhá povinnosti provádět kontroly a provozní revize je rozhodující, zda OPZ nebo jeho část je v osobním užívání uživatelů bytů (občanů) a místností nesloužících k bydlení. Praktickou aplikaci můžeme dokumentovat na násl. základních příkladech:

  a.Bytový dům s více byty, které vlastní, včetně přísl. částí nebytových prostor a odběrného plynového zařízení, fyzické osoby (občané). Vlastníci jsou povinni vytvořit subjekt s právní subjektivitou, který má za povinnost zajišťovat provádění kontrol a provozních revizí podle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb., ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. – a to té části OPZ, která není v osobním užívání uživatelů bytů a místností nesloužících k bydlení. Je to společné odběrné plynové zařízení (domovní rozvod), společné kotelny, sušárny, klubovny apod.

  Ty části OPZ, které jsou předány k osobnímu užívání, nepodléhají podle ust. § 1 odst. (3) vyhl. ČÚBP č. 85/1978 Sb., ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. povinnosti provádět kontroly a provozní revize. Jedná se přitom o spotřební rozvod včetně připojení spotřebičů a spotřebiče v bytech, ale může jít i o stejná plynová zařízení v nebytových prostorách, např. v garáži vytápěné plynovým spotřebičem v osobním užívání vlastníka či nájemce.

  Při provádění kontrol a revizí OPZ nebo jejich částí, podléhajících státnímu odbornému dozoru nad bezpečností práce, postupujeme podle ČSN 38 6405: a.Kontroly zařízení podle čl. 28 ČSN 38 6405 nejméně 1× / rok. b.Revize se provádí podle čl. 29 ČSN 38 6405 nejméně 1× / 3 roky.

  I v případě, kdy OPZ nebo jeho část nepodléhá státnímu odbornému dozoru nad bezpečností práce, platí povinnost chráněného zákazníka uvedená v §63 odst. (2) písm. c) zákona č. 458/2000 Sb. (energetického zákona) v platném znění, tj. udržovat OPZ v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob. Chráněný zákazník v tomto případě o vlastní vůli rozhodne, jakým způsobem si ověří bezpečný a spolehlivý stav užívaného plynového zařízení".

  Vložil Autobus (bez ověření), 28. Říjen 2016 - 20:56

  Paragraf 63 byl zrusen…

  Vložil Johana (bez ověření), 27. Únor 2016 - 10:41

  Bydlim v bytovem dome,plynomer mame umisteny na chodbe pred bytem a to tak nestastne,ze kdykoliviv se otevrou dvere bouchnou do plynomeru,muj dotaz,je mozne aby neustale bouchani ovlivnilo spotrebu plynu(je obrovska)samozrejme ze tim myslim vliv uderu na displei.Poradi me nekdo?Dekuji.Johana

  Vložil lake, 13. Srpen 2010 - 13:52

  Pokud jde o plynová zařízení (PZ) patřící k bytu, jste povinen "udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob". Žádné kontroly ani revize nejsou ke splnění této povinnosti předepsány - nemusíte je tedy provádět.

  Máte-li v bytě nájemce, jistě má v nájemní smlouvě uvedeno, že převzal PZ v bytě (vyjmenovat) do "osobního užívání". V tom případě platí první věta pro něj a Vám žádná další povinnost nevzniká.

  lake

  Vložil Daniel Fišer, 13. Srpen 2010 - 18:35

  Zdravím,

  všechny kontroly a revise jsou popsány zde: http://vytahy.tzb-info.cz/t.py…

  Daniel Fišer

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".