Kontrola

Vložil Anonymous, 24. Říjen 2007 - 18:30 ::

Prosím mám dotaz. Zakládáme SVB a zajímalo by mě jak často chodí kontrola,která zjišťuje plnění povinností(re­vize,ůčetnictví atd.)
Děkuji Ivča

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Anonymous, 25. Říjen 2007 - 10:54

  Podvojné účetnictví je šikanování státu,majitelé rodiných domků taky nejsou povinní zavádět nějaké účetnictví, podle mne by stačilo mět přehledy o platbách, fakturách atd. něco jako zjednodušené jednoduché účetnictví. Revize – děláme pravidelně plyn a to i v bytech až ke sporákům i když nejsme povinni až tak daleko, elektřinu pouze společné prostory, hasící a protipožární zabezpečení to je snad jasné, to samé i hromosvody.

  Vložil Anonymous, 25. Říjen 2007 - 11:12

  Vedení „podvojného“ účetnictví je pro SVJ předepsáno zákonem o účetnictví (ZoÚ). Za jeho nevedení předepisuje ZoÚ v § 37 odst. 1 písm. a) sankci ve výši 6 % hodnoty aktiv.

  FÚ sice zatím většinou neprovádějí kontroly vedení účetnictví SVJ, ale co když si někdo vzpomene, že by bylo dobré trochu doplnit státní pokladnu, a na vedení účetnictví SVJ se zaměří?

  „Podvojné“ účetnictví je možné vést v těch nejmenších SVJ např. formou tzv. „amerického deníku“. Není to pracné ani finančně náročné. Základní znalosti účetnictví jsou však nezbytné.

  N. Klainová

  Vložil Anonymous, 25. Říjen 2007 - 11:24

  Máte pravdu paní Klainová, je to předepsané zákonem ale jak jsem zde už psal ,je to podle mne šikanování obyčejných lidí, kteří jenom bydlí.....

  Vložil Anonymous, 25. Říjen 2007 - 12:05

  Pisateli příspěvku Špatný zákon"!

  Zkuste se, prosím, podepsat, ať si můžeme podiskutovat adresně.

  Povinnost vedení účetnictví nechápu jako šikanování vlastníků jednotek, ale jako nástroj ochrany jejich majetku.

  Na tomhle portálu si můžete někde najít a přečíst, jak si pověřený vlastník z vybraných záloh hradí zprovoznění cesty ke své provozovně, snad i nátěr dveří do ní, jak někteří vlastníci neviděli 5 i více let žádné záznamy o použití zálohových příspěvků na správu, ale neviděli ani žádné zlepšení stavu společných prostor, jak se však přesto dostali v tzv. „FO“ do mínusu apod.

  Jistě, že tam, kde účetní informace nikoho nezajímají, jde o zbytečně vyhozené peníze za vedení účetnictví.

  Chytřejší vlastníci se už pomalu vzpamatovávají a začínají se zajímat, jak je s jejich finančními prostředky nakládáno.

  Bez vedení účetnictví je možné žadateli o informace předložit např.:

  • poslední zůstatek běžného účtu z výpisu bez vysvětlení, jaká částka z něj je disponibilní k použití na opravy… a jaká tam musí zůstat na výplatu přeplatků za služby,
  • nějakou tabulku, kolik se vybralo do tzv. „FO“,
  • opis faktur dokládající, za co se utrácelo apod.

   I takto to v jednom SVJ mají zařízeno, jak jsem si tady někde přečetla. Pár čísel opsaných z faktur na papírku musí členům SVJ stačit.

  Že by někdy v rámci schvalování účetní závěrky schvalovali i výši závazků, za které přece ručí, se jim za dobu trvání SVJ vůbec nestalo. Účetní závěrkou snad měl být ten zmuchlaný papír s pár čísly.

  Potom se samozřejmě všichni divili, když se dozvěděli, že ručí za úvěr, o kterém ani netušili.

  Výši závazků se někde dozvídají členové SVJ teprve tehdy, dochází-li ke změně vlastníka a začnou dohady, kdo co bude platit.

  Účetnictví je ucelený systém, který poskytuje informace v požadované podrobnosti všem, kdo je potřebují.

  Pokud je nepotřebují členové SVJ, jsou nerozumní, pokud je nepotřebuje výbor SVJ, nechápu, jak může řídit finanční toky. Pokud je nepotřebují kontrolní orgány, neznamená to, že to tak bude stále.

  Ještě je mohou někdy potřebovat např. likvidátoři pojistných událostí, exekutoři apod., ale nechci strašit.

  Každopádně bych ale chtěla vyvrátit tvrzení, že povinnost vést účetnictví je šikanováním.

  N. Klainová

  Vložil Anonymous, 25. Říjen 2007 - 12:44

  Ale prosím Vás o významu účetníctví nepochybuji. Ale pro společenství vlastníků to šikanování rozhodně je. Spousta vlastníků je zvyklá ještě z dob tzv. státních bytů nezajímat se o dění kolem sebe v domě, nezajímají je finanční toky, ceny energii…, cokoliv odhlasují jenom aby měli pokoj. V takovém domě pokud se najde „vychytralý“ předseda výboru nebo pověřený vlastník je pak radost hospodařit a přilepšovat si. Ale přez to všechno je podvojné účetnictví šikanování obyčejných lidí. Nejsme zodpovědní vůči svojemu majetku, spoluvlastnictví tak to necháme na státu… Přesně jak za minulého režimu.

  Vložil Pavel, 25. Říjen 2007 - 13:14

  Asi Vás nepřesvědčím, ale aby se jednotlivci mohli zajímat o něco, musí mít informace. A ty se dají získat z účetnictví.

  Souhlasím, že část lidí není zodpovědná ke svému majetku a že by to nejraději nechali na státu. To je jejich věc a jejich právo. Ale já bych vždy chtěl vědět co se děje s penězi, které SVJ poskytuji. A to je moje právo. A proto jsem zastáncem účetnictví. Konkrétně „podvojného“ účetnictví. Sledovat bytový dům v jednoduchém účetnictví by bylo složitější.

  Mimo jiné se zabrání činnosti „vychytralým“ předsedům, jak uvádíte. A za to mi to účetnictví stojí.

  Závěrem obecná prosba všem anonymousům: můžete používat nějaké jméno? Ono těch anonymousů je tu poslední dobou mnoho.

  Hezký den! PavelSVJ@centrum­.cz

  Vložil Anonymous, 25. Říjen 2007 - 14:08

  Nejsem anonym, čekám na zaslání hesla. Máte samozřejmě pravdu o tom účetnictví, máme taky soudružku účetní které platíme 1000/ měs. za vedení podv. účetnictví. Platíme ji za to že 1+1=2, na jedné straně zdokladované příjmy společenství , na druhé straně zdokladované výdaje společenství za služby a zdokladováné výdaje z fondu oprav.

  Vložil Matějka Jaroslav, 25. Říjen 2007 - 19:41

  Vážený pane Anonymousi, to, že nemáte heslo vám nebrání se podepsat.

  Paní N.Klainová Vám velmi pěkně odpověděla a vysvětlila záležitosti.

  Vážený pane, měl jste se rozmyslet dříve, jestli chcete něco vlastnit a seznámit se se všemi povinnostmi. S nabytím vlastnictví nemovitosti je i řada povinností, v případě bytových domů se musí někdo starat i o společné prostory a splnit platné zákonné, právní a technické normy.

  Z Vašeho příspěvku, vážený pane, je cítit, že by jste si „pro korunu nechal vrtat koleno“. Nic není zadarmo. Jestli jste si tak jistý, že paní učetní dělá jen dle Vás jak uvádíte: „Platíme ji za to že 1+1=2, na jedné straně zdokladované příjmy společenství , na druhé straně zdokladované výdaje společenství za služby a zdokladováné výdaje z fondu oprav.“, máte možnost to dělat po vašem, zadarmo, se všemi důsledky, které mohou vyvstat ze špatného vedení účetnitví až za nějaký čas, např. zdokladovat účetně dluh vlastníka k soudnímu vymáhání.

  Matějka

  Vložil Anonymous, 25. Říjen 2007 - 20:46

  Jsem 5 let členem výboru SVJ z toho 2 roky předseda, váš příspěvek o vrtání kolena – no podle sebe soudím tebe… Náš dům 22 bytů patří na našem sidlišti k nejlépe udržovaným, diky opatřením, jako je zateplování, výměna oken,nová zateplená střecha, termoregul.ventile, poměrové měření… si můžem dovolit nezvyšovat zálohy na služby pro rok 2008, zálohy máme min. 2 roky stejné. cca průměr 2900 měsíčně z toho je fond oprav 750. Opakuji podvojné účetnictví pro lidi, kteří jenom bydlí tak jako bydlí majitelé rodinných domků je šikanování!!! Jsem pro zjednodušené jednoduché účetnictví, zvýšení zodpovědnosti vlastníků, pomoc státu formou zákoné normy při řešení neplatičství… jinak tento informativní portál velmi vítám a věřím , že se tu budou setkávat lide se zajmem o danou problematiku.

  Vložil Matějka Jaroslav, 26. Říjen 2007 - 10:06

  Vážený pane předsedo, opět jste se nepodepsal.

  Jsem muž toho jména, nic netajím, mimo regionu ve které bydlím a pracuji. Chytrý ale jednoduše zjistí, odkud jsem.

  Od r.1996 na základě mandátní smlouvy vykonává správu domu odborná firma včetně vedení účetnictví, provozu domovní kotelny a má právo dispozic s finančními prostředky na účtu SVJ.

  Od roku 1996 jsem členem statutárního orgánu SVJ (dům 25 bytových a 1 nebytová jednotka. Od roku 2002 zaměstnancem správce. Tuto informaci jsem písemně poskytl schůzi shromáždění SVJ – všem vlastníkům.

  Neznám váš dům. Dle vašich postoupených informací jsou všechny byty stejné – platíte na tzv.FO stejnou částku. (Výše příspěvku má být v souladu se ZoVB dle velikosti spoluvlastnického podílu, pokud se všichni vlastníci písemně nedohodnou jinak.) Zálohy na služby by mě-li být stanoveny pro jednotlivé jednotky v odlišné výši, z praxe vím že velmi rozdílně, na základě spotřeby-nákladů předcházejícího období.

  Stát vás pane předsedo nešikanuje. Účetnictví musí být jednotné a průkazné, aby mohla být prováděna případná kontrola ze strany členů SVJ, případně FÚ a dalšími oprávněnými. SVJ je právní subjekt, který hospodaří s cizími finančními prostředky – od členů SVJ. Jedná se o krátkodobou zálohu na služby a dlouhodobou zálohu – tzv.FO.

  Pane předsedo, stát jako takový vám poskytl právní podporu v „neplatičství“. Záleží na SVJ, jak ji využije. Jedná se o ZoVB a stanovy SVJ, Občanský zákoník, zákon o účetnictví a další právní normy platné v ČR. Při řádně vedeném účetnictví následuje v případě dluhu např.: druhý měsíc po trvání dluhu I.upomínka, po třech týdnech následuje II.upomínka- pokus o smír, po dalších třech týdnech následuje předání dlužníka se všemi podklady oprávněným osobám vymáhat dluh, tedy i návrh na soudní vymáhání. V případě většího dluhu je možné využít ustanovení § 14 ZoVB.

  Mimo výše uvedené je možné osobní řešení se sousedem – vlastníkem – dlužníkem. Do toho se ale někdy nechce, radši se schováme za usnesení výboru SVJ nebo schůze shromáždění, že pane předsedo. Narušit sousedské vztahy je složité, to je ale o lidské upřímnosti i k sousedům

  Matějka

  Vložil Anonymous, 26. Říjen 2007 - 14:15

  proč mě zatím nedošlo heslo abych se mohl řádně přihlásit? Neplatičství i když jsme se s ním zatím nesetkali hodláme řešit změnou stanov,praferuji zatím osobní jednání a to neselhalo, změna stanov je sázka na jistotu. A promiňte používám ač nesadlák – selský rozum= max. spokojenost vlastníků – zatím

  Vložil Anonymous, 26. Říjen 2007 - 14:35
  1. lze se podepsat za příspěvek, P.V.
  Vložil Anonymous, 25. Říjen 2007 - 22:17

  Pane předsedo SVJ, píšete, že jste pro „zjednodušené jednoduché účetnictví“.

  Mohl byste mi, prosím, vysvětlit, co si představujete pod tímto pojmem ?

  Zákon o účetnictví zná zjednodušené „podvojné“ účetnictví.

  Některým účetním jednotkám, mezi které SVJ nepatří, dovoluje ve svém § 38a vést jednoduché účetnictví.

  Se zjednodušeným jednoduchým účetnictvím jsem se v životě nesetkala. Velmi by mne proto zajímalo, jak by mělo vypadat.

  N. Klainová

  Vložil Pavel, 25. Říjen 2007 - 23:39

  Už jsem slyšel o potrojném účetnictví, ale o zjednodušeném jednoduchém účetnictví ještě ne. A při 22 bytech mi to připadá jako utopie.

  Ale obávám se, paní Klainová, že Vy ani pan Matějka pana Anonymouse rozumnými argumenty nepřesvědčíte. On jen věří své pravdě a o argumenty asi nemá zájem.

  Zajímavější na jeho polemice je, jak dokázal s měsíčním příspěvkem 750 Kč na dlouhodobou zálohu udělat tolik oprav a technického zhodnocení. Nějak se nemohu dopočítat. :-))

  Hezký den! PavelSVJ@centrum­.cz

  Vložil Anonymous, 26. Říjen 2007 - 14:07

  zapoměl jsem na nové stupačky, odpady, izolaci kolem domu a spoustu drobností. Chce to jenom využívat fond oprav – na jak já říkám opravy,neplatit z něho žádné revize, ventile, měřáky, poplatky za účet, případné odměny atd. Prostě chce to nemyslet modře......

  Vložil Anonymous, 25. Říjen 2007 - 18:00

  dá se i podepsat, s pozdravem, Petr Vávra

  Vložil Anonymous, 24. Říjen 2007 - 20:23

  Jako to ůčetnictví je jasné tedy všechno je jasné.Ale taky je vše o penězích.Je nás 6 jednotek ,starý dům ještě v desolátním stavu.A ještě budovat čističku odp.vod.tak mě zajímalo jestli tedy nějaké kontroly chodí.Dik Ivča

  Vložil Pavel, 24. Říjen 2007 - 18:59

  Účetnictví by se mělo vést správně proto, aby se z něho dozvěděli vlastníci, jak se nakládá z jejich majetkem, a ne proto, aby se vyhovělo nějaké kontrole. :-))

  S revizemi je to možná ještě závažnější. Kdyby se něco stalo, tak odpovídá výbor. A i když je to se závazností norem složité, revize mohou snížit riziko.

  Slovy klasika bych si dovolil tvrdit, že je to špatně položená otázka. :-))

  Hezký den! PavelSVJ@centrum­.cz

  Vložil FilipN, 24. Říjen 2007 - 19:25

  Kromě závaznosti norem je s revizemi ještě jedna potíž. Revizím podléhají pouze společné části domu, těmi je většinou pouze menší část elektroinstalace, plynoinstalace, elektrických i plynových spotřebičů v domě.

  Byl tady na fóru návrh, aby veškeré instalace v domě byly společnou částí domu. Pokud by to takto prošlo, pak by se na ně začala vztahovat povinnost revizí, a to by bylo jenom dobře.

  Možná právě z tohoto důvodu jsou komíny vždy společnou částí domu, i když slouží pouze jedné jednotce.

  Vložil Matějka Jaroslav, 25. Říjen 2007 - 10:52

  Vážený pane FilipeN., máte pravdu, ale můžete v souladu s normami požadovat ve stanovách SVJ:

  • předložení dokladů o ročních prohlídkách plynového zařízení.

  Dále může být ujednáno v souladu s normou,, jak v „Prohlášení…“ tak stanovách, že plynová zařízení jsou vždy vybranná zařízení pod zvláštním režimem, a revize rozvodu plynu – NTL v domě bude vykonávána vždy až po jednotlivé spotřebiče v jednotkách; odstranění zjištěných závad za hlavním uzávěrem plynu pro jednotku je povinnen odstranit vlastník jednotky na svůj náklad.

  Pozn.: v panelových domech, kde je rozvod plynu veden technickou šachtou v bytě, není dodržena většinou po rekonstrukcích bytového jádra norma pro plynová zařízení = DANÝ PROSTOR ŠACHTY NENÍ PO REKONSTRUKCI VĚTRANÝ OTVOREM U ZEMĚ A U STROPU.

  Zemní plyn je samovýbušný v koncentaci 5–15% se vzduchem!

  Matějka

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".