Komu patří studna?

Vložil galaxian, 3. Květen 2012 - 20:40 ::

Dobrý večer, prosím o radu. Koupili jsme v roce 2010 spolu s ostatními spoluvlastníky byty a s nimi podíly na pozemcích v okolí domu. Na jednom z těchto pozemků se již v době koupě nacházela vrtaná studna s pažením, kterou investor musel v roce 2008 vybudouvat kvůli dodávce pitné vody do nyní našeho domu. Později však dosáhl povolení k připojení na veřejný vodovodní řad a tak studnu využíváme pouze k zalévání zahrady. Nyní po nás investor chce zaplatit náklady na vybudování studny a její technologii, kterou však podle podmínek stavebního povolení musel vybudovat. Investor argumentuje tím, že studna je stále jeho, neboť na ni má stavební povolení a že je vedena jako samostatná stavba. Přijde mi to jako nesprávná argumentace, domnívám se, že když jsem koupil podíl na pozemku, koupil jsem také podíl na studni. V katastru není na dotčené parcele zmínka o tom, že je na ní umístěna studna, je to prostě zahrada, na níž nejsou další stavby zaznamenány. Poraďte, prosím, komu ta studna vlastně patří? Na jaký úřad se mám obrátit, abych zjistil skutečný stav věci? Stavební? Katastrální? Odbor životního prostředí? Děkuji předem za radu

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 4. Květen 2012 - 11:26

  Galaxian, studna by byla součástí pozemku pouze jde-li o pouhou díru v zemi (vrt). Má-li však studna vlastní pažení (skruže), jde o samostatnou stavbu (nyní na cizím pozemku). Že ji vlastník nenechal zapsat do katastru je jeho opomenutí.

  Podle ObčZ stavba není součástí pozemku. Teprve nový ObčZ (89/2012 Sb.) má tento komunistický nesmysl zrušit a vztah pozemek-stavba se má vrátit do situace která platila od dob římského práva: superficies solo cedit, což znamená, že stavba náleží vlastníkovi pozemku.

  Studna není příslušenstvím pozemku, není-li v kupní smlouvě takto výslovně uvedena. Studna by mohla být příslušenstvím domu, ovšem k tomu by musela být v Prohlášení vlastníka být uvedena jako „věcně příslušná k domu“. Není-li tomu tak, pak stavba studny je samostatnou věcí, která nepřešla na nabyvatele pozemku ani na nového vlastníka domu.

  Viz rozsudek Nejvyššího soudu 22 Cdo 2597/2010 ze dne 17.8.2010. Studna jako příslušenství pozemku viz rozsudek Nejvyššího soudu 22 Cdo 576/2011 ze dne 25.05.2011

  lake

  Vložil svjvmt, 3. Květen 2012 - 22:52

  Nijak se nezmiňujete, co je obsahem kupní smlouvy, jak je formulována, zda je tam studna uvedena. Pokud ne, udělali jste chybu. Studna je zřejmě podle investora vedena jako stavba, na jeho triko? Nebo jaká byla smlouva s původním vlastníkem pozemku? To ví snad on, obec?

  Vložil galaxian, 4. Květen 2012 - 6:28

  V mé kupní smlouvě je napsáno, že prodávající vlastní dotčené pozemky se součástmi a příslušenstvím, že pozemky jsou zapsány na jednom LV a že kupuji podíl na dotčených pozemcích. V dalších částech smlouvy již nejsou součásti ani příslušenství zmíněny. Studnu stavěl investor zřejmě v roce 2008, bylo na ni samostatné stavební povolení, v KN zapsána není. Děkuji

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".