Komu patří hlavní uzávěr plynu

Vložil Petr M. (bez ověření), 28. Červenec 2011 - 20:03 ::

Dobrý den,

zajímalo by mě, kdo je vlastníkem hlavního uzávěru plynu, který je umístěn v chodníku před naším domem (chodník ani pozemek pod ním nepatří k domu). Uzávěr je původní z roku 1953 a potřebujeme jej uzavřít kvůli rekonstrukci plynového vedení – provádějící firma nás upozornila, že s ohledem na stáří uzávěru hrozí havárie (kupodivu poslední revize žádný problém nezjistila).Dům je bytový, jednotky v osobním vlastnictví, takže dům spravuje SVJ.

Děkuji

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Petr M. (bez ověření), 31. Červenec 2011 - 9:08

  Děkuji všem za uvedené názory. Per M.

  Vložil lake, 31. Červenec 2011 - 7:05

  Pane Petře,

  Rozvod plynu ve Vašem domě je napájen z plynovodu, od kterého odbočuje k domu plynovodní přípojka. Na ni pak navazuje odběrné plynové zařízení (OPZ).

  Podle § 2 odst. 2 písm. (b) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) platí:

  • (2) hlavním uzávěrem plynu [je] uzavírací armatura odběrného plynového zařízení, která odděluje odběrné plynové zařízení od plynovodní přípojky,
  • (5) odběrným plynovým zařízením [jsou] veškerá zařízení počínaje hlavním uzávěrem plynu včetně zařízení pro konečné využití plynu; není jím měřicí zařízení,
  • (11) plynovodní přípojkou [je] zařízení začínající odbočením z plynovodu přepravní nebo distribuční soustavy a ukončené před hlavním uzávěrem plynu; toto zařízení slouží k připojení odběrného plynového zařízení.

  Z uvedeného je zřejmé, že hlavní uzávěr plynu je součástí OPZ a je v majetku vlastníků jednotek jako společné technické zařízení domu. Při tom je bezvýznamné, zda hlavní uzávěr je umístěn uvnitř domu, nebo na vlastním pozemku, nebo na pozemku jiného vlastníka.

  Odlišné názory, které zde zveřejnili jiní diskutující, jsou nesprávné – nemají právní podklad.

  lake

  Vložil Petr M. (bez ověření), 29. Červenec 2011 - 17:53

  Děkuji za uvedené názory, ale na internetu na některých stránkách se píše, že hlavní uzávěr plynu pro dům je v majetku vlastníka domu. Pokud píšete, že je v majetku distributora plynu, můžete prosím uvést odkaz na příslušnou legislativu či judikaturu, abychom se měli o co opřít ?

  Děkuji

  Vložil Brouzda Petr (bez ověření), 30. Červenec 2011 - 20:00

  Je to od Vás hezké, že chcete znát legislativu o věci,na kterou se zde dotazujete a kdy Vám někteří lidé ze své obecné znalostiuvádějí věci, které jsou jim právě obecně známé.Že by každý znal konkrétní legislativu,to silně pochybuju,snad jedině zde jistý p.Lake,který je snad opravdu znalý zákonů a Vaší požadované legislativy.Berte názory tak, jak jsou Vám zde uváděny,příp.máte možnost dalších ověření jinde.Já Vám rovněž uvedu hned dva případy,kdy rovněž je to dost dobře známé,ale legislativně to nevím.1.případ – příchozí voda,kdy hl.uzávěr je jak před domem,odbočka do domu,tak přímo v domě,(většinou ve vel.sušárně panel.domu), kde je napojen celkový rozvod (TUV + SV) na jednotlivé stoupačky. A co tedy vím je ta skutečnost, že odchozí potrubí pro TUV a SV je ve vlastnictví domu.Hl.uzávěr v domě je ještě v majetku teplárny, která přívody zabezpečuje.Tak to rovněž platí u ČEZu,kde je rozvodová skříň(antoníček)v je­jich majetku a rozvod od skříně je v majetku domu.Tedy jištění např.bleskojistkama je jen na majitelích domu.Takto to rovvněž platí i u Vašeho dotrazu na hl.uzávěr plynu.Je jak před domem tak v domě, kde další trasa od tohoto hluzávěru je pouze v kompetenci majitelů domu, lkdy za toto ručí je oni sami. Přesto revize nak od ČEZu tak RWE se musí provádět po celém domě, tak revize od teplárny je rovněž jen na dodavateli,o kte­rého se jinak žádá tato služba kontroly.Tak to je vše, co jsem já Vám chtěl zde sdělit.Hodně zdraví přeje Brouzda P.,Čelákovice

  Vložil Kveta (bez ověření), 29. Červenec 2011 - 7:57

  Rekla bych, ze patri tomu, komu poulicni rozvod. Vam patri az hlavni uzaver v dome.

  Vložil Štefanko Frntišek (bez ověření), 29. Červenec 2011 - 16:13

  Vážení, je to jasné,uzávěr plynu pro přívod do domu, je v majetku Plynáren \- REW.Jinak dejte písemný požadavek na příslušný orgán plynáren,ti musí do 3O-ti dnů vyjádření na SVJ a zajistit uzavření, případně provést výměnu ventilu.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".