Vložil lake, 31. Červenec 2011 - 7:05

Pane Petře,

Rozvod plynu ve Vašem domě je napájen z plynovodu, od kterého odbočuje k domu plynovodní přípojka. Na ni pak navazuje odběrné plynové zařízení (OPZ).

Podle § 2 odst. 2 písm. (b) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) platí:

  • (2) hlavním uzávěrem plynu [je] uzavírací armatura odběrného plynového zařízení, která odděluje odběrné plynové zařízení od plynovodní přípojky,
  • (5) odběrným plynovým zařízením [jsou] veškerá zařízení počínaje hlavním uzávěrem plynu včetně zařízení pro konečné využití plynu; není jím měřicí zařízení,
  • (11) plynovodní přípojkou [je] zařízení začínající odbočením z plynovodu přepravní nebo distribuční soustavy a ukončené před hlavním uzávěrem plynu; toto zařízení slouží k připojení odběrného plynového zařízení.

Z uvedeného je zřejmé, že hlavní uzávěr plynu je součástí OPZ a je v majetku vlastníků jednotek jako společné technické zařízení domu. Při tom je bezvýznamné, zda hlavní uzávěr je umístěn uvnitř domu, nebo na vlastním pozemku, nebo na pozemku jiného vlastníka.

Odlišné názory, které zde zveřejnili jiní diskutující, jsou nesprávné – nemají právní podklad.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.