Kompenzace vyrovnání nákladů na stavební úpravy

Vložil Anonymous, 3. Červen 2010 - 13:35 ::

V nedávné době si 3 vlastníci provedli výměnu oken ve vlastní režii s tím, že po výměně u zbývajících nájemníků dojde ke kompenzaci nákladů. Nyní kdy došlo k výměně za prostředky sdružení probíhá diskuze jakým způsobem kompenzaci provést. Vzhledem k výši prostředků na účtu sdružení není plná kompenzace ve výši prokazatelných nákladů možná. Je možné tyto započíst oproti uhradě do fondu oprav tak, že by vlastníci po dobu vrácení částky neplatili měsíční platby do fondu oprav až do výše částky, za kterou byla pořízena okna pro jednu bytovou jednotku.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 3. Červen 2010 - 18:30

  Vzájemné pohledávky a závazky mezi dvěma osobami lze vždy vzájemně započíst. Viz § 580 a následující ObčZ.

  lake

  Vložil vladislav, 3. Červen 2010 - 15:10

  V našem SVJ byl obdobný problém,ale se zábradlím lodžií. 2 vlastníci vyměnili zábradlí sami,což také sami zaplatili.Později došlo k rozhodnutí vyměnit všechna zbývající zábradlí lodžií. Po výměně zábradlí, se zjistila jednotková cena zábradlí za jednu lodžii. Tato cena byla nabídnuta těm dvěma vlastníkům.Zprvu uváděli, že měli větší náklady, při trvání výboru,aby to dokázali fakturou, oba souhlasili a jejich podíl jim byl z fondu oprav ihned vyplacen.Současně podepsali, že případná rekonstrukce,nebo oprava jejich zábradlí se bude dělat až když bude nutná oprava všech zábradlí.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".