Kolika procenty se rozhoduje o službách?

Vložil Anonymous, 17. Září 2009 - 23:19 ::

Je s podivem, že nejsou určeny služby, které by společenství mělo zajišťovat. O tom, které služby bude společenství zajišťovat, tak rozhoduje pouze společenství.

Můj dotaz: Kolika procenty?

Poddotaz: Pokud společenství rozhoduje méně než 100 % všech, znamená to, že může tedy na základě takovéhoto rozhodnutí přestat zajišťovat kupř. dodávku vody do jednotek?

(Nejde o způsob rozúčtování nákladů na služby, tam je věc jasná.)

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Matějka Jaroslav, 18. Září 2009 - 16:04

  Vážení diskutující,

  žádný právní předpis pro společenství vlastníků jednotek závazně nestanoví – nevyjmenovává, co jsou „SLUŽBY“.

  Každé společenství vlastníků jednotek si musí ve svém vnitřním předpise = Stanovy, hospodářské směrnice, Pravidla pro rozúčtování služeb, či usnesením shromáždění stanovit:

  • seznam „SLUŽEB“ spojených s užívání jednotek
  • způsob stanovení záloh „SLUŽEB“ a jejich výši,
  • způsob – pravidla rozúčtovávání „SLUŽEB“ na jednotlivé vlastníky jedotek.

  Stávající ZoVB taxativně neurčuje, co vše jsou úhrady spojené se správou domu. I toto si musí každé společenství vlastníků upravit ve svém vnitřním předpise.

  Pozn: z ohledem na technické vybavení domu a velkou rozdílnost velikostí jednotek může mít společenství vlastníků jednotek stanoveno několik příspěvků na dlouhodobou zálohu (Fond oprav):

  • I. – dle velikosti spoluvlastnických podílů = například: pozemek, základní nostné svislé a vodorovné konstrukce, obvodový plášť, atd.;
  • II. – dle počtu vybavení = například: počet vodoměrů, počet měřičů RTN, počet komínových sopouchů, počet čidel EPS, atd.
  • III. – pro každou jednotku shodně/ve stejné výši = například: zásuvka STA, domácí telefon a elektrický vrátný (videovrátný), poplatky bance/SIPO, za vedení účetnictví, odměna správci, odměna výboru, administrativní náklady SVJ, hlídací služba či recepce, atd.

  Matějka

  Vložil . (bez ověření), 18. Září 2009 - 16:17

  I. – dle velikosti spoluvlastnických podílů

  Zcela OK (to je ve společenství základní kritérium pro výnosy i náklady)

  II. – dle počtu vybavení = počet vodoměrů, počet měřičů RTN, počet komínových sopouchů, počet čidel EPS, atd.

  OK (proč ne, ale s tím, že extrémní šetřílci by mohli např. napojit více jednotek na jeden vodoměr a ostatní vodoměry zrušit, z podobných důvodů by mohli snížit počet čidel EPS nebo otopných těles apod. v jednotce a úspěšně šetřit)

  III. Způsob rozúčtování na každou jednotku shodně je třeba jednoznačně odmítnout a nahradit např. takto:

  podle počtu zásuvek STA, podle počtu domácích telefonů.

  Poplatky bance na jednotku nemají opodstatnění: Pokud budu vlastnit 5 jednotek, proč bych měl za bankovní poplatky platit 2,5× více než vlastník 2 jednotek. Podobně neprojde ani rozpočítávání ostatních nákladů na jednotku, už se to tu řešilo.

  Vložil Matějka Jaroslav, 18. Září 2009 - 18:53

  Vážená/ý TEČKO,

  každé SVJ zná své vnitřní potřeby a dle toho se rozhoduje.

  K vaší připomínce k bodu III:

  • budete-li hradit bankovní poplatky či SIPO dle spoluvlastnických podílů, tak budete hradit v případě stejně velkých jednotek v celé budově také 2,5× více budete-li vlastnit 5 jednotek proti vlastníkovi, který bude vlastnit jen 2 jednotky,
  • obdobně lze postupovat i u jiných záležitostí např.administra­tivních, jelikož každá jednotka dostane 1ks zápisu ze schůze, 1ks kopie účetní závěrky, 1ks kopie pojistné smlouvy, 1 ks kopie smlouvy o úvěru atd. (předpokládám, že jednotka o 200 m2 nedostane více listů materiálů než jednotka o rozloze 18 m2 – garáž, nebo snad ano?).

  Pozn.: žádný zákon a žádná rada kohokoliv „na dálku bez znalostí daného domu a společenství“ nemůže určit, co je pro vlastníky jednotek daného domu-společenství výhodné či ne.

  Matějka

  Vložil lake, 18. Září 2009 - 2:42

  Co jste napsal v prvních dvou větách není pravdou. Ony totiž kupodivu existují v ČR i jiné zákony, než zákon o vlastnictví bytů.

  Pokud se společenství rozhodne např. že přestává zajišťovat požární bezpečnost společných prostor domu, že dává ruce pryč od provozu výtahů a jejich kontrol a revizí, nebo odmítne plnit povinnosti odběratele na úseku vodovodů a kanalizací, pak poruší zákon - bez ohledu na to, že si to tak vlastníci odhlasovali. Veškerou odpovědnost nese statutární orgán, pokud nebyla smluvně přenesena na správce.

  K vašim otázkám:
  1. Nadpoloviční většinou přítomných hlasů.
  2. Ano, pokud tím neporuší své zákonné povinnosti.

  lake

  Vložil FrantaK (bez ověření), 18. Září 2009 - 9:07

  Podle Vás tedy stačí nadpoloviční většina z nadpoloviční většiny přítomných, aby společenství platně rozhodlo, že ukončuje provoz výtahů v domě? Nebo dodávku vody do jednotek?

  Očekávám, že se najdou i jiné názory.

  V dotazu zjevně nešlo o dodržování předpisů spojených s provozem výtahů v domě, o tom není pochyb, ale rozhodování o samotném provozu výtahů.

  Výtahy v domě dělají hluk, zvyšují náklady, zvyšují požární nebezpečí, a hlavně, chodit po schodech (s kočárkem, stavebním materiálem, po úrazu) je zdravé.

  Vložil Pája0, 18. Září 2009 - 11:32

  náklady na provoz, modernizaci a rekonstrukci výtahů u SVJ nepatří mezi náklady na služby

  Pája0

  Vložil FrantaK (bez ověření), 18. Září 2009 - 11:39

  Pane Pájo0,

  kde jste četl, co patří (nebo nepatří) mezi náklady na služby? Děkuji.

  FrantaK

  Vložil Pája0, 18. Září 2009 - 21:29

  Otázka rozlišení nákladů na péči o společný majetek a na služby zde již byla diskutována dříve. Svou poznámkou jsem chtěl jen upozornit, že se diskuze rozšiřuje mimo oblast služeb, kam směřoval úvodní dotaz.

  Pája0

  Vložil G.X, 18. Září 2009 - 10:51

  Mám stejný názor jako lake. Nemůžete rušit zařízení , které jsou dle právních předpisů povinné.

  Pokud byla budova kolaudována s výtahem (a ten mohl být povinný), pak se domnívám, že ho nemůžete zrušit.

  Rozhodování o službách obecně nadpoloviční většinou tím není dotčeno.

  G.X.

  Vložil FrantaK (bez ověření), 18. Září 2009 - 10:58

  Výtah je (byl) povinný jen v některých budovách.

  V ostatních budovách tedy je tedy podle Vás možné zrušit jeho provoz, když např. ti ze spodních pater budou proti provozu výtahu a ti z horních pater jimi budou přehlasováni?

  Vložil G.X, 18. Září 2009 - 11:23

  Domnívám se, že pokud byl dům takto (s výtahem) zkolaudován , zrušit ho nelze. Stejně tak nemůžete odstavit dodávku vody – rozpor s kolaudačním rozhodnutím, narušujete funkci budovy, pro kterou byla zkolaudována.

  Můžete si nadpoloviční většinou schválit třeba zrušení úklidu chodeb, např. :)

  G.X.

  Vložil Petr, 18. Září 2009 - 12:03

  Frantovi K.: Co patří (účtuje se) ve službách vědí účetní. Kupodivu úklid chodníku není placen (a účtován) ve službách na rozdíl od úklidu domu, ale ve fondu oprav (správa a rekonstrukce). Úklidu chodníku se ale naštěstí zbavíme, až se dohodne jeho vlastník s úklidovou městskou firmou.

  Zákon o bytech: „Společenství vlastníků jednotek § 9 (1) Společenství vlastníků jednotek je právnická osoba, způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu, … “.

  Takže co je společné, to musí spravovat společenství.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".