Kdy vzniklo SVJ?

Vložil nechápavý (bez ověření), 12. Prosinec 2015 - 12:38 ::

Mohli byste mi prosím pomoct s pochopením této věty?

„SVJ vzniklo v den, kdy katastrální úřad doručil nabývací listinu s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí třetímu vlastníkovi (nikoli v den podpisu kupní smlouvy)“

Na kupní smlouvě mám na poslední straně razítko katastrálního úřadu s těmito údaji:

Vklad práva povolen rozhodnutím č. j. V 558/2006–508 Vklad práva zapsán v katastru nemovitostí dne 6.03.2006 Právní účinky vkladu vznikly dnem 27.02.2006

Jsem třetí majitel bytu v domě. Prvním majitelem je bytové družstvo, druhou majitelkou byla domovnice (první podepsala kupní smlouvu). Já jsem koupil byt vlastně jako druhý v pořadí.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil nechápavý (bez ověření), 18. Prosinec 2015 - 11:59

  Našel by se aspoň někdo, kdo mi vysvětlí tuto formulaci? „dnem doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí“

  Co to je ta „listina“? To je kupní smlouva? Nebo o jakou listinu má jít? Nebo katastrální úřad posílal nějakou jinou listinu? A pokud ano, jak se ta listina nazývala? Nazývala se ta listina „LISTINA“? V zákoně se píše o listině, ale nepíše se, o jakou listinu má jít. Já si pod pojmem „listina“ představím mnohé.

  Vložil JaVa, 18. Prosinec 2015 - 16:01

  Listina potvrzující vyznačení vkladu nemovitosti do KN obsahuje cca.toto:

  Katastrální úřad pro .............­....kraj
  Katastrální pracoviště...­.......

  Vklad práva povolen rozhodnutím sp.zn.(č.j.)V-20354/2012–807

  Vklad práva zapsán v katastru nemovitosti dne: 30.5.2012

  Právní účinky vkladu vznikly ke dni:25.5.2012

  V ........dne 30.5.2012

  Razítko příslušného KN

  Podpis referenta oddělení právních vztahů k nemovitostem

  Obdržel jste něco takového z vašeho KN?V tom případě vlastníte listinu o potvrzení vkladu do KN.JaVa

  Vložil JaVa, 12. Prosinec 2015 - 13:11

  Vaše SVJ vzniklo dnem zápisu třetího rozdílného vlastníka jednotky v domě do KN tj. 6.3.2006.Při zápisu vašeho SVJ do RS se dokládá výpis z KN a tam není zapsáno datum doručení,ale datum zápisu do KN.Toto datum vám také zapíší jako vznik SVJ.JaVa

  Vložil lake, 12. Prosinec 2015 - 13:20

  JaVa se mýlí. Nezná zákon.

  Je s podivem, jaké nesmysly se zde objevují, přestože zákon je v tomto naprosto jasný. Viz § 9 odst. 3 ZoVB. Pane JaVa, proč se snažíte odpovídat, když neznáte ani znění zákona???

  lake

  Vložil JaVa, 12. Prosinec 2015 - 14:59

  Omlouvám se pane Lake, máte pravdu.Na Sdělení z KN je uvedena jednotka,číslo vkladu a doručeno dne.U zápisu prvního vlastníka se počítá to, co je uvedeno jako datum rozdělení na jednotky prohlášením vlastníka.Pak se počítá datum doručení druhému rozdílnému vlastníkovi jednotky a rozhodující pro zápis do RS jako vznik SVJ, je datum doručení třetímu rozdílnému vlastníkovi. Je to tak správně?Ptám se proto,protože jedno SVJ má jako datum svého vzniku ze zákona, uvedeno v zápise do RS datum doručení až čtvrtému rozdílnému vlastníku jednotky.Je tento zápis do RS vadný? JaVa

  Vložil Krupp, 12. Prosinec 2015 - 12:49

  Pane nechápavý,

  neplatí ani jedno datum. Pokud jste třetí vlastník, tak dnem, kdy vám bylo oznámení o vkladu do katastru doručeno, tedy kdy jste podepsal doručenku. Jirka

  Vložil nechápavý (bez ověření), 12. Prosinec 2015 - 13:01

  Pokud bych tedy obsílku na poště převzal 22.3.2006, tak tento den vzniklo společenství vlastníků?

  Jak by to bylo v případě, že bych tehdy obsílku nepřevzal? Uplatňovala se nějaká fikce doručení?

  Vložil PavelII (bez ověření), 12. Prosinec 2015 - 15:48

  pak je rozumnější o něj požádat katastrální úřad. Když žádáte o zápis do rejstříku bez tohoto dokladu se stejně u soudu neobejdete a alespoň v Brně nestačí jen to datum vyplnit.

  Vložil nechápavý (bez ověření), 12. Prosinec 2015 - 16:06

  Takže katastr kromě kupní smlouvy posílal i Sdělení? (Vím, že dnes katastr posílá jen vyrozumění o provedení vkladu, ale jak to bylo dříve?)

  Vložil JaVa, 12. Prosinec 2015 - 16:34

  Pane „nechápavý“,pokud se Vám jedná o to,aby jste dozvěděl zda ve vašem domě již v roce 2006 vzniklo Společenství vlastníků dle § 9 odst.3 zákona č 72/1994 Sb.,doporučuji si pročíst příspěvky a dotazy,které zde již na toto téma jsou publikovány.Odkazů je mnoho,stačí je jen vyhledat. JaVa

  http://www.portalsvj.cz/…o-vyvoji-svj#…-

  Vložil nechápavý (bez ověření), 12. Prosinec 2015 - 23:04

  Chápu-li správně, tato doručenka s podpisem třetího vlastníka je historickou listinou, zlatou bulou našeho SVJ, která stvrzuje jeho vznik? A je uložena v archivu katastrálního úřadu, kde je k nahlédnutí?

  Všimněte si prosím, že ve svém dotazu se neptám, zda vzniklo. Mé dotazy, na které jsem zatím neobdržel odpověď zní:

  1. kterého data vzniklo SVJ (27.02.2006 / 6.3.2006 / 22.3.2006)
  2. jak významný vztah má k tomuto vzniku třetím vlastníkem podepsaná doručenka (žádný / základní)
  3. co by se stalo, kdyby třetí vlastník obsílku od katastrálního úřadu nepřevzal a ta by se úřadu vrátila? Uplatňovala se fikce doručení?
  4. katastrální úřad kromě orazítkované kupní smlouvy posílal třetímu vlastníkovi a prvním dvěma vlastníkům Sdělení? celkově tedy poslal tři Sdělení třem různým osobám?

  Znal by někdo odpovědi na přesně položené otázky? Bez vytáček a komentářů okolo? Ptám se na praktický rozměr procesu, ne co je napsáno v zákoně. Děkuji.

  Vložil JaVa, 13. Prosinec 2015 - 9:33

  Pane „nechápavý“ můžete zde uvést IČO vašeho SVJ.Děkuji.JaVa

  Vložil Aloisie (bez ověření), 12. Prosinec 2015 - 23:37

  Den vzniku SVJ je uveden ve veřejném rejstříku.

  Vložil JaVa, 13. Prosinec 2015 - 10:03

  Ano ,datum vzniku SVJ je v RS,ale i tam může být uvedena chyba.Mám ověřeno na KN,že bývalý vlastník SBD,který letos s osmiletým zpožděním svolal a řídil ustavující schůzi Společenství vlastníků a jeho právní zástupce,který listiny nutné k zápisu do RS na příslušný Krajský soud osobně doručil ,uvedli do zápisu jako vznik SVJ ze zákona, nikoliv datum doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu třetímu rozdílnému vlastníkovi,ale datum doručení až čtvrtému vlastníkovi a RS to bez jakýchkoliv problémů zapsal.Rozdíl je sice jen 2 měsíce ve stejném kalendářním roce,ale i tak mám dojem ,že by to mohlo v budoucnu SVJ způsobit problémy,neboť SVJ je povinno vést od svého vzniku účetnictví dle z.č. 563/1991 Sb. § 4 odst.1 a v tomto konkrétním případě mu budou 2 měsíce v účetnictví chybět.JaVa

  Vložil Kratusin, 15. Prosinec 2015 - 11:28

  Můžete požádat příslušný KÚ o sdělení dat týkajících se vzniku SVJ. Některé úkony jsou zpoplatněné.(Platil jsem 50Kč za stránku).

  Pokud jste z Prahy, přikládám kontakt na paní Janu Šeflovou, která vyřizuje agendu informaci o SVJ:

  Katastrální úřad pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, Oddělení informací z KN tel.: 284042137 Jana­.Seflova(a)cuz­k.cz (Info z roku 2014)

  Pokud hodláte navštívit KÚ osobně, domluvte si raději termín návštěvy. Jednak nemusí být přítomný odpovědný pracovník, ale také mohou být složky SVJ uložené v archivu, který není v budově KÚ.

  Vložil nechápavý (bez ověření), 15. Prosinec 2015 - 20:46

  Opravdu se zde nenajde nikdo, kdo zná odpovědi alespoň na některou z konkrétně sdělených otázek? Žádný z precizně formulovaných dotazů nezněl, kde se mohu zeptat, kdy vzniklo (naše) hypotetické SVJ. Jedná se o učebnicové otázky k pochopení látky za účelem studia SVJ. Děkuji.

  Vložil (ne)znalá (bez ověření), 17. Březen 2016 - 12:54

  Možná už jdu s křížkem po funuse, ale i tak se pokusím odpovědět:

  1. SVJ nemusí vzniknout k žádnému z uvedených dat. Pokud byste obsílku převzal až jako poslední z vlastníků, pak by vzniklo 22.3.2006.
  2. Datum vzniku bude shodné s nejstarším datem na doručenkách (pokud se neuplatní fikce doručení – doručuje se podle správního řádu). Datum na doručence má tedy pro vznik zásadní význam.
  3. viz 2.
  4. Starý ani nový katastrální zákon neznají pojem „Sdělení“. Od účinnosti nového katastrálního zákona katastr nezasílá vkladové listiny s doložkou o vyznačení vkladu. KÚ účastníkům zašle pouze vyrozumění, že vklad byl proveden.

  Uvedené lze beze zbytku použít pouze tam, kde nefigurovalo stavební družstvo.

  Jen doplňuji, že to jsou mé názory a můj výklad předpisů nemusí být nutně správný a ráda si přečtu odlišná stanoviska.

  Jinak pokud chcete řešit hypotetické dotazy, pak doporučuji studovat příslušné předpisy, než se začnete vyptávat (např. jak je to s doručováním, co se zasílá apod.) Pokud máte konkrétní dotaz, pak se ptejte, jistě Vám někdo rád pomůže.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".