Kdy nabývají účinnost stanovy?

Vložil KH (bez ověření), 4. Prosinec 2017 - 23:46 ::

Na shromáždění SVJ byly schváleny stanovy, kdy nabývají účinnosti? Ve stanovách je pouze uvedeno, že „stanovy byly přijaty shromážděním dne 28.11.2017“. Nicméně na počátku schůze a vlastně až do momentu schválení nových stanov platily předchozí stanovy dle ZoVB s odlišnými kvóry.

Na schůzi se volil i předseda SVJ, ale pokud by nové stanovy ještě nebyly účinné, tak vlastně nemohl být zvolen, jelikož platné stanovy obsahovaly funkci pověřený vlastník.

Otázka do pranice je schválení „rekonstrukce střechy“, kde není jasné potřebné kvórum dle ZoVB, zda je třeba 75 % nebo stačí 50 %, nicméně opět je třeba vyřešit odtázku, podle jakých stanov se vlastně o tomto bodě programu hlasovalo.

  • stanovy

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Pavel, 5. Prosinec 2017 - 7:13

KH,

účinnost stanov obecně řeší stanovy nebo usnesení shromáždění. Pokud v nich není řešena účinnost stanov, tak jsou stanovy účinné okamžikem schválení.

Pokud např. budou stanovy schválené jako bod č. 3 shromáždění, tak se od bodu č. 4 shromáždění již postupuje podle nových stanov.

Hezký den!

Pavel

Vložil Zdenek 22, 5. Prosinec 2017 - 12:27

Kromě toho, zápis v OR a tedy i listina ve sbírce je až deklaratorní, kostitutivní akt je akt zvolení nebo schválení.

Není to tak dlouho, co jsme v jedné bance řešili změnu dispozičních práv členů výboru a ještě jsme neměli rejstříkový zápis. Uspěli jsme se zápisem ze shromáždění a stanovami, když jsme tyto 2 listiny doložili jako důkaz o zvolení nového výboru.

Vložil KH (bez ověření), 5. Prosinec 2017 - 15:25

Zajímavé. To může každý přijít do banky, vymyslet zápis, který si podepíše, stanovy vytiskne ze sbírky listin, a tvrdit, že je člen výboru?

Vložil asi tak (bez ověření), 6. Prosinec 2017 - 12:26

Banka nemá povinnost zkoumat, zda zápis je pravý nebo zfalšovaný. To není její náplň práce. Od toho, aby se to nestalo jsou vlastníci.

Vložil Zdenek 22, 6. Prosinec 2017 - 11:57

Pak by se jednalo nepochybně o trestný čin, u kterého by se dotyčný pachatel navíc legitimoval. Nic hloupějšího si nedovedu představit.

Vložil KH (bez ověření), 5. Prosinec 2017 - 10:39

Pokud se schůze koná např. 28.11.2017, a do stanov napíšeme, že „Stanovy jsou účinné od 28.11.2017“, tak co to vlastně znamená? Protože tento den před zahájením schůze přece platily staré stanovy. Nebyla by tato věta „Stanovy jsou účinné od 28.11.2017“ vlastně nesmyslná a nesprávná? Protože 28.11. začíná v 0:00 hodin, ale to ještě platily staré stanovy.

Jakou větu byste poradil do stanov napsat, když máme staré stanovy s vysokými kvóry, na schůzi potřebujeme zvolit předsedu (podle starých stanov nutný souhlas nad 1/2 většiny všech) a rekonstrukci střechy (podle starých stanov nad 3/4 většina všech), tedy je výhodnější a vlastně nutné už postupovat podle nových stanov, které jsou více benevolentní.

Aby se kvůli tomu nemusely svolávat dvě schůze, na první změnit stanovy a teprve na druhé řešit ostatní otázky.

Je možné problém vyřešit uvedením věty „Stanovy jsou účinné od 28.11.2017 18:34“ ?

Vložil Pavel II (bez ověření), 5. Prosinec 2017 - 18:10

že stanovy jsou platné a účinné okamžikem jejich platného schválení. Váš zapisovatel pak do zápisu uvede kdy to přesně bylo jak zde výše uvedl pan Pavel. Ve věci volby předsedy by ani přítomný notář volbu nenapadl kdyby proběhla i před schválením stanov. Všichni nejsou puntičkáři jako Vy. A m.j. pojem rekonstrukce stavební zákon nezná, takže si schválíte neexistující výkon a pro puntičkáře tedy neplatný.

Vložil Pavel, 5. Prosinec 2017 - 11:53

KH,

já bych volil formulaci, že stanovy jsou platné a účinné okamžikem schválení.

Hezký den!

Pavel

Vložil xyz (bez ověření), 5. Prosinec 2017 - 6:59

Za předpokladu, že při schvalování nových stanov nebyla 100% účast vlastníků stanou se nové stanovy účinnými vůči každému teprve po jejich zveřejnění ve sbírce listin.

Vložil Petr123 (bez ověření), 5. Prosinec 2017 - 9:00

Povinnost zveřejňovat stanovy ve Sbírce listin neexistuje.

Vložil Pavel, 5. Prosinec 2017 - 9:42

Petře123,

stanovy jsou součástí sbírky listin podle § 66/a zákona č. 304/2013 Sb.

Na účinnost stanov nemá vliv zda jsou ve sbírce listin či nikoliv. Zakladatel vlákna se ptal, zda se mohlo postupovat po schválení stanov podle nových stanov. Na to jsem mu odpověděl.

Hezký den!

Pavel

Vložil Anonymouk (bez ověření), 5. Prosinec 2017 - 9:27

Je pravdou, že neexistující nelze dokázat. Ale co si tak přečíst zákon o rejstřících, kde se o SVJ píše hned v § 1?? Proč pak najdeme SVJ u r. soudu??

Vložil MartinII, 6. Prosinec 2017 - 13:54

Na to je zde již dost vláken. Viz např.

www.portalsvj.cz/…tnost-stanov

www.portalsvj.cz/…stanov-svj-0

www.portalsvj.cz/…ich-platnost

Vy zakládáte vlákno další. Je lepší rozhlédnout se před založením vlákna v diskusi.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".