Kdo je vlastníkem nové věci

Vložil lake, 13. Srpen 2013 - 9:37 ::

Často se zde opakují dotazy ohledně vlastnictví nových věcí, které nejsou uvedeny v Prohlášení vlastníka. Jde namátkou o kamerový systém, dveřní videotelefon, zřízení kotelny v domě, balkony (popř. doplnění balkonů pouze pro byty bez balkonů), nový výtah v domě, kde dosud výtah není, atd.

V těchto případech vždy upozorňuji, že Prohlášení vlastníka je „svaté“. Vlastník budovy svým prohlášením rozdělil budovu na jednotky a společné části. Z toho je třeba vyjít. Změna Prohlášení v části, definující jednotky a společné části je možná, ale opět pouze shodným projevem vůle všech vlastníků jednotek. Viz § 4 ZoVB.

K obdobné problematice se vyjádřil rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 2106/2009, ze dne 3. 5. 2011.

„Aby se věc stala příslušenstvím, je zapotřebí splnění dvou podmínek: musí náležet vlastníku věci hlavní a současně musí být tímto vlastníkem určena k tomu, aby byla s hlavní věcí trvale užívána.
V případě, že je nově vytvořena samostatná věc, nestačí k tomu, aby se stala příslušenstvím jiné (hlavní) věci jen to, že je s ní trvale užívána, ale je třeba, aby již od svého vzniku patřila vlastníku věci hlavní.
To, že je věc užívána s jinou věcí, a dokonce je k tomu určena jejím vlastníkem, ještě neznamená, že se stává příslušenstvím, není-li vlastník obou věcí totožný. Jde-li o věc v podílovém spoluvlastnictví, musí být totožný okruh spoluvlastníků.“

Vlastníkovi jednotky nelze vnutit novou věc (např. výtah či kamerový systém). Stejně tak jej nelze hlasováním většiny „okrást“ o to, co tvoří jednotku či její příslušenství (např. okna, balkon). Jinými slovy řečeno:

  • Nelze vlastníka jednotky donutit, aby uhradil novou věc, která není podle Prohlášení společnou částí či společným technickým zařízením domu.
  • Nelze vlastníka donutit, aby přispíval na opravu cizích nespolečných částí (např. oken či balkonů) jen proto, že se to některým hodí a „shromáždění odhlasovalo“.

Pokud se budete domáhat svého práva u soudu, máte v tomto státě (podle mého odhadu) bohužel jen asi 50% šanci na spravedlivý proces. Soudy – včetně Nejvyššího a Ústavního – projevují neuvěřitelnou omezenost a neznalost práva, zejména Listiny základních práv a svobod a zákona o vlastnictví bytů. O jednom takovém odstrašujícím případu odepření práva jsem napsal zde: http://www.portalsvj.cz/…avniho-soudu.

lake

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.