Kdo je vlastníkem dveří garáže?

Vložil Karel (bez ověření), 8. Listopad 2018 - 0:04 ::

Dobrý den, rád bych touto cestou požádal o názor. Snažím se z prohlášení vlastníka pochopit, kdo v našem SVJ vlastní garážová vrata. Jedná se o bytový dům s 24 bytovými a 4 nebytovými jednotkami - garážemi. Garáže mají samostatný vjezd (vrata) z ulice, a ne ze společných prostor. Citace z prohlášení vlastníka.

B. Vymezení jednotek v budově a stanovení spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek
(§ 4, odst. 1 a odst. 2 písm. b) a d) zákona)

1. Vlastník budovy tímto prohlášením určuje 28 prostorově vymezených částí budovy za jednotky ve smyslu § 2 písm. h) zákona. Tyto jednotky jsou uvedeny v tabulce v odst. 2 tohoto článku.

2. Určení jednotek, podlahové plochy, umístění a stanovení velikosti spoluvlastnických podílů.

5. Součástí všech jednotek je veškerá vnitřní instalace - potrubní rozvody vody, ústředního topení, plynu, centrálního odsávání, elektroinstalace, STA, atd. Součástí jednotek nejsou svislé rozvody, včetně uzavíracích ventilů.

6. Součástí všech nebytových jednotek - garáží - je elektroinstalace.

7. K vlastnictví každé jednotky dále patří nenosné příčky, vnitřní dveře nacházející se uvnitř jednotky, vnitřní omítky, jakož ï vnitřní strany oken, vnitřní omítky a vstupní dveře do jednotky.

C. Určení společných částí budovy
(§. 4, odst. 2 písm. c) zákona)

1 Společnými částmi budovy jsou zejména:
a) základy včetně izolací, obvodové a nosné zdivo, hlavní stěny
b) střecha
c) svislé a vodorovné konstrukce
d) vchody, lodžie, schodiště, podesty a chodby
e) okna a dveře, vyjma vstupních dveří do bytů a nebytových prostorů a do jejich příslušenství, přímo přestupné ze společných části
f) mandl, 2 sušárny, 2 kočárkárny a kotelna
g) rozvody vody, ústředního topení, kanalizace, elektřiny, plynu, vzduchotechniky, telekomunikací, domovní elektroinstalace(zvonek, elektrický zámek, domácí telefon) a požární rozvody
h) rozvody centrálního odsávání, včetně ventilátorů
i) venkovní schodiště

Všechny tyto společné části mají právo užívat a povinnost podílet se na jejich opravách a údržbě všichni spoluvlastníci z titulu svého spoluvlastnického práva.

Vidím rozpor v následujících bodech:

B7) K vlastnictví každé jednotky dále patří vstupní dveře do jednotky.

a

C1e) Společnými částmi budovy jsou zejména: okna a dveře, vyjma vstupních dveří do bytů a nebytových prostorů a do jejich příslušenství, PŘÍMO PŘÍSTUPNÉ ZE SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ.

Mohli byste mi prosím poradit?

Děkuji

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Hájek Martin 3850d9 (bez ověření), 28. Říjen 2019 - 22:41

  Zkuste si vyhledat vaše SVJ na www.seznamSVJ.cz

  Vložil EKEL (bez ověření), 9. Listopad 2018 - 6:15

  366/2013 Sb. pokud není v prohlášení jasno, tak je se postupuje dle 366. Vrata společná. Logický důvod – budete mít dům, každý si vymění vrata za trochu jiný typ a odstín. Jak bude dům vypadat?

  Vložil bezrozporny (bez ověření), 8. Listopad 2018 - 14:30

  rozpor v tom nevidím.

  dle B7) vstupní dveře do jednotky jsou ve vlastnictví jednotky.

  dle C1e) společnými částmi jsou dveře přímo přístupné ze společných částí, vyjma vstupních dveří do jednotky

  dle C1e) to budou např. vchodové dveře do domu

  Vložil VN (bez ověření), 8. Listopad 2018 - 12:13

  Je vlastníkem garážových vrat vlastník garáže. Takže pokud má garáž čtyři spoluvlastníky , poté i garážová vrata mají čtyři spoluvlastníky…

  V životě by mne nenapadlo chtít , aby opravu garážových vrat platili lidi , kteří z garáží nemají nic společného.

  Apropos…vstupní dveře do bytu jsou také součástí bytu , nebo se pletu ?

  Vložil EKEL (bez ověření), 9. Listopad 2018 - 6:14

  Mne by také nenapadlo že střechu mám platit v 1.p když ji nad hlavou nemám?

  Vložil VN (bez ověření), 9. Listopad 2018 - 10:11

  Pokud se nebude dlouhodobě řešit problém se střechou…může časem dojít k situaci, že ta voda proteče až k vám do 1.p. .. takže i ve vašem zájmu je , aby byla střecha v pořádku a střechu potřebujete… Garážová vrata nepotřebujete. Můžete je dát pryč a díru zazdít..a máte vystaráno.

  Každopádně,kdybych v takovém domě bydlel, garáž neměl a někdo po mě chtěl, abych se podílel na opravě garážových vrat…asi bych to dal k soudu… a myslím , že bych měl dost velkou šanci na výhru. Dle názorů právníků se kterými spolupracuji , by měl náklady vždy hradit jejich původce, respektive ten , kdo tyto prvky domu využívá…

  Vložil Milan F. (bez ověření), 8. Listopad 2018 - 8:07

  Pokud v kupní smlouvě na garáže není specifikováno, že si vlastník kupuje vrata do svého vlastnictví ani v prohlášení vlastníka to není jednoznačně určeno považoval bych samotná vrata (při např. poškození zvenčí) za součást fasády, s úhradou opravy ze společenství s tím, že to co je uvnitř jednotky (motor, pružiny apod.) patří vlastníkovi jednotky.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 8. Listopad 2018 - 0:47

  kterou developer použije aniž by si přečetl co kopíruje. Takže se vlastníci musí dohodnout co budou akceptovat. Logické je, že vstupní dveře i vrata garáží jsou součástí jednotky. Jinak by jste si paradoxně bez souhlasu vlastníků nemohl vyměnit ani kliku od dveří. Dohodu zapíší do zápisu z nejbližšího ahromáždění a blábol nechají být. Škoda času a peněz.

  Vložil Petr, 10. Listopad 2018 - 12:29

  Mne zaujalo něco jiného

  "K vlastnictví každé jednotky dále patří … i vnitřní strany oken.

  C. Určení společných částí budovy (§. 4, odst. 2 písm. c) zákona)

  1 Společnými částmi budovy jsou zejména:

  1. okna a dveře, vyjma vstupních dveří do bytů a nebytových prostorů a do jejich příslušenství, přímo přestupné ze společných části

  Byly byste jedno z mála SVJ, kde vnitřní část oken patří k bytu a vnější část (máte okna špaletová nebo víceskla ?). A je to v rozporu s určením společných částí.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".