Kdo je odpovědný?

Vložil Anonymous, 24. Červenec 2021 - 9:55 ::

Pan A u pana B objedná jistou činnost se škodlivým následkem, který ji vykoná prostřednictvím pana C. Kdo je za tuto činnost odpovědný?

Žádosti o náhradu škody dopadnou takto:

Pan A: Nic jsem nekonal, pouze jsem objedával. Odpovědný nejsem, škodu hradit nebudu.
Pan B: Nic jsem neobjednával ani jsem nic nekonal, pouze jsem činnost zprostředkoval. Odpovědný nejsem, škodu hradit nebudu.
Pan C: Pouze jsem vykonal objednanou práci. Odpovědný nejsem, škodu hradit nebudu.

V praxi řetězec zapojených osob může být delší než uvedený tříčlenný A → B → C.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil SVJ_Hr, 27. Červenec 2021 - 16:40

  Není jasné, jaké jsou pozice a v jakém právním vzathu kdo s kým je. co to je „škodlivý následek“ – je to škod/újma na věci, na zdraví, na životě? je to následná škoda? jak a kdy vznikla? došlo k vadně vykonané práci nebo je to z jiných příčin? aatd.....

  Vložil Demonstrátor (bez ověření), 28. Červenec 2021 - 13:33

  "Není jasné, … co to je „škodlivý následek“ " (Vložil SVJ_Hr, 27. Červenec 2021 – 16:40)

  Pane SVJ_Hr,

  na požádání Vám škodlivý následek rád oddemnonstruji. Předtím podepíšete, že nebudete požadovat uvedení do původního stavu ani náhradu škody.

  Vložil Justitianus, 24. Červenec 2021 - 11:03

  Si přečtěte § 2594, § 2595, § 2624, § 2627, § 2630. A zejména obecný § 2914 o odpovědnosti subdodavatele:

  § 2914

  Kdo při své činnosti použije zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradí škodu jím způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Zavázal-li se však někdo při plnění jiné osoby provést určitou činnost samostatně, nepovažuje se za pomocníka; pokud ho však tato jiná osoba nepečlivě vybrala nebo na něho nedostatečně dohlížela, ručí za splnění jeho povinnosti k náhradě škody.

  • Jestliže pan C je subdodavatel který pracoval samostatně (nešlo o závislou činnost), je povinen nahradit škodu kterou způsobil.
  • Pan B bude ručitelem za splnění povinnosti pana C pokud se prokáže (1) že pana C nepečlivě vybral, nebo (2) na činnost pana C nedstatečně dohlížel.
  • Pan A bude ručitelem za splnění povinnosti pana B pokud se prokáže (1) že pana B nepečlivě vybral, nebo (2) na činnost pana B nedostatečně dohlížel.

  Justitianus

  Vložil radka2222 (bez ověření), 24. Červenec 2021 - 10:35

  ???

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".