Justitianovy blechy

Vložil Anonymous, 6. Prosinec 2023 - 20:02 ::

Tak jste se do toho pěkně zamotal, Justitiane.

Rozmotejte nám to: Pytel blech je či není totéž jako blechy bez pytle?

Maturita z matematiky zřetelně chybí. Pomalu dorůstají jedinci, jejichž rodiče ji také nesložili. Máme se na co těšit. Ale je to vykompensováno rozmáhajícími se genderovými studii.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Blecha (bez ověření), 7. Prosinec 2023 - 13:16

  Tvrdíte:

  {b1, b2, … , bn} == b1, b2, … , bn

  kde

  b1, b2, … , bn jsou blechy,
  { } je pytel,
  == je identita.

  Speciální případy pro počty blech n = 1 a n = 0:

  {b1} == b1

  {∅} == ∅

  Justin to potřebuje formálně, pro lepší pochopení.

  Vložil Justitianus, 7. Prosinec 2023 - 15:12

  Poslyšte, Blecho: dal jste si s tím práci, ale nepochopil jste to základní. Právo není matematika.

  Jedna a tatáž množina blech může být zavřena ve více vzájemně různých pytlích. A teď jste vedle.


  „Pytlem“ rozumím to, jak se blechy jeví navenek (pozorovateli mimo pytel). Pytel určuje do jakých právních vztahů blechy společně vstupují, k jakému právnímu jednání jsou společně způsobilé a jaké má jednání blech právní následky.

  Mohou například existovat vedle sebe dva či tři různé pytle, které mají uvnitř tutéž množinu blech.

  {b1, b2, … , bn} == [b1, b2, … , bn] == (b1, b2, … , bn)

  Pytel č. 1
  Shromáždění vlastníků jednotek jako pytel plný jednotlivých vlastníků jednotek je definováno v § 1191 a § 1206/1. Uvnitř tohoto pytle mohou blechy rozhodovat o změně prohlášení bezformálně, kdekoliv a kdykoliv.

  Pytel č. 2
  Shromáždění vlastníků jednotek jako pytel plný členů SVJ je nejvyšším orgánem právnické osoby podle § 243 a § 1206/2. Uvnitř tohoto pytle mohou blechy rozhodovat o záležitostech právnické osoby formalizovaným způsobem — buď na zasedání shromáždění, nebo mimo zasedání shromáždění.

  Pytel č. 3
  Shromáždění vlastníků jednotky „společná garáž“ či „společná zahrada“ se řídí podle § 1115 až § 1157 o podílovém spoluvlastnictví. Uvnitř tohoto pytle mohou blechy rozhodovat o společné věci bezformálně, kdekoliv a kdykoliv.

  Justitianus

  Vložil Zahradnice (bez ověření), 7. Prosinec 2023 - 15:53

  „Shromáždění vlastníků jednotky … „společná zahrada““ (Vložil Justitianus, 7. Prosinec 2023 – 15:12)

  Jak jste, prosím, přišel na to, že společná zahrada může být jednotkou a že (všichni) její vlastníci tvoří shromáždění?

  Vložil Justitianus, 7. Prosinec 2023 - 17:09

  Pro Zahradnici opravuji text takto:
  Shromáždění vlastníků jednotky „společná garáž“ či společné zahrady …

  Justitianus

  Vložil Zahradnice (bez ověření), 7. Prosinec 2023 - 17:17

  Jak jste prosím přišel na to, že vlastníci společné zahrady či jednotky společná garáž tvoří shromáždění?

  Shromáždění vlastníků jednotek je definováno v bytovém spoluvlastnictví. Zde jde o spoluvlastnictví, nikoliv o bytové spoluvlastnictví.

  Děkuji za odpověď, zda společná zahrada může být jednotkou.

  Vložil Blecha (bez ověření), 7. Prosinec 2023 - 15:47

  Samozřejmě, že si můžete zavést více pytlů a tyto pytle si můžete indexovat nebo číslovat, např.

  { }1 první pytel,
  { }2 druhý pytel,

  { }n n-tý pytel.

  Nic jiného Váš příspěvek nepřináší. Zkuste k věci.

  Problém je ve Vašem vyjádření blechy vstupují společně do právních vztahů, které je nejednoznačné. Pokud to snad někomu není zřejmé, jsem ochoten uvést několik možných významů tohoto tvrzení.

  Další problém je ve vašem vyjádření právo není matematika. Co tím míníte? To je buď trivialita typu hodinky nejsou holinky, a nebo jste tím chtěl říci něco jiného, třeba že matematika neplatí v právu? (Ale to je jenom dohad a možnost, napište Vy.)

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".