Je preventivni pozarni prohlidka povinna?

Vložil Clen (bez ověření), 26. Březen 2023 - 15:41 ::

Přišlo mi:

Zápis z preventivní požární prohlídky

Dle zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů §5 ost. I pis. e) a v souladu s vyhláškou MV č. 246/2001 Sb. § 12 a § 13 byla vykonána preventivní požární prohlídka v bytovém domě

takže asi svj objednalo prohlídku spol. prostor, chci se k tomu zeptat,

1/ je povinnost objednávat rocni kontroly z pozice malého svj (4 byty a 4 patra)? Kontrolor je z vedlejšího krajského města takq mě napadá – kolik ten protokol asi stál… Je to buď alibi anebo malá domů, kdo ví.

2/ nedělají prohlídky náhodou i místní hasiči?

3/ protokolem uvedené informace jsou mi stejně k ničemu, protože není jasné, komu věci v chodbě patří, kdo a do kdy je má odstranit.

4/ takovéto kontroly by podle mě v tak malém SVJ je měl zajistit přímo výbor, který bere jestli se nepletu 7,5 tis. měsíčně. Dobře, poprvé bych si udělal protokol ale po roce už si to snad může výbor zaprotokolovat sám…

5/ V protokolu není řešena kontrola protipožárnosti bytových dveří, tohle se dnes nezkoumá? Myslím tu expanzní pásku na vstupních dveřích bytů… hádám že jí tam spousta lidí ani nemá (staré dveře z 60/70 let) – je povinná nebo jen u nových domů?

6/ kontrolor doporučuje protipožární poplachové směrnice vyvěsit nejen v přízemí ale v každém patře (4 byty) – je to obvyklé?

7/ příští kontrola za rok…

Jak to máte u vás? Díky za zkušenosti. (V uvodu odkazanou Legislativu jsem nestudoval)

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Bajer, 27. Březen 2023 - 9:52

  promiňte ,

  ale to jsou otázky jako z Bravíčka nebo TikToku…

  Zřejmě máte internet ,který Vám za minutu prozradí předepsané kontroly a revize – požární,plyno­vé,elektro,vý­tahu,hromosvo­du,nouzové osvětlení atd… Výboru platíte 7.500,– měsíčně . Je to dost na 4×4 byty a hooodně na 4×1 byt , ale to mu musel někdo na schůzi odhlasovat. Vy jste u toho nebyl ?

  Tento výbor je také odpovědné za provádění všech předepsaných revizí a odstranění následných závad . Za neodstranění bordelu z únikové zóny hrozí SVJ pokuta až 500.000,– , jednotlivému přestupci pak 25.000,– . Pokud jim závidíte jejich práci nebo je podezíráte z rozkrádání – vstupte mezi ně třeba jako kontrolor .

  JB

  Vložil Justitianus, 27. Březen 2023 - 10:25

  Bajere, nechte toho lhaní.

  SVJ neprovozuje ve společných částech činosti, takže nemůže být pokutováno.

  Podle § 2 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, platí, že provozuje-li činnost v prostorách více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak.

  Z uvedeného plyne,že pokuta může být uložena jedině vlastníkovi prostor. SVJ nemůže převzít odpovědnost ani na základě svých stanov, viz výklad Ministerstva vnitra ČR:

  Závěr č. 101 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra k správnímu řádu z dne 25. 2. 2011 

  Povinnosti podle § 2 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb. třetí věty má plnit vlastník prostor, je však možné sjednat, že je bude plnit někdo jiný, tedy jiný subjekt provozující činnost ve zmíněných prostorách, nebo i jiná osoba (může jít opět o specializovaný subjekt podnikající na úseku požární ochrany). Pokud však takováto smlouva uzavřena je, musí v ní být určena osoba odpovědná za plnění povinností na úseku požární ochrany. Z doslovného znění zákona není snadné vyvodit, zda v tomto případě dochází nejen k přenosu výkonu povinnosti na úseku požární ochrany, ale i k přenosu veřejnoprávní odpovědnosti za plnění povinností, včetně odpovědnosti deliktni, pakliže je takováto konstrukce vůbec přípustná. 

  Domníváme se, že přenést deliktní odpovědnost v celém rozsahu nebude možné již jen vzhledem k formulaci skutkových podstat správních deliktů, např. v § 76 odst. 1 písm c), d) nebo k) zákona č. 133/1985 Sb.. Smluvní převod veřejnoprávní odpovědnosti na vybraný subjekt, tj. fyzickou nebo právnickou osobu, by musel být stanoven zákonem explicitně, spolu s tím, že převádějící osoba by nadále veřejnoprávní odpovědnost nenesla v plném rozsahu a nebyla ani deliktně odpovědná přinejmenším za určité přesně vymezené delikty, což v současné podobě zákon 133/1985 Sb. neumožňuje. 

  Jinak řečeno, pouze pokud by na základě zákonného zmocnění a na základě smlouvy byla odpovědným subjektem (i ve smyslu deliktní odpovědnosti) výhradně jedna z osob provozující činnost ve zmíněných prostorách (a nikdo jiný), bylo by možné takovouto smlouvu pokládat za veřejnoprávní smlouvu ve výše správního řádu. Bez zákonného zmocnění je převod veřejnoprávní odpovědnosti soukromoprávním úkonem nemyslitelný, šlo by o neplatnou smlouvu podle § 39 občanského zákoníku. 

  Podle našeho názoru se tedy v případě ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb. o přenos veřejnoprávní odpovědnosti včetně deliktní odpovědnosti jednat nemůže, zejména proto, že k takovémuto přenosu není nedostatečně explicitní právní důvod.

  Zdroj: https://www.mvcr.cz/…ane-pdf.aspx

  Justitianus

  Vložil Bajer, 27. Březen 2023 - 11:00

  nechte si ty bláboly !

  Tohle je od revizní firmy ,která se v Praze stará o stovky domů :

  Vyjádření k únikovým cestám

  1. Chodby , schodiště a společné balkony v bytovém domě jsou únikovými cestami. Podle zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, § 5 odst.1 písm. b) a vyhlášky 246/2001 Sb., § 11 odst.3 písm. b) a c), musí být chodby trvale volně průchodné tak, aby nebyla omezena evakuace a záchranné práce.
  2. Ukládání materiálů hořlavých i nehořlavých na únikové cestě je u právnické osoby posuzováno jako porušení zákona o požární ochraně č.133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 5 odst.1 písm. b) a vyhlášky o požární prevenci č. 246/ 2001 Sb., § 11 odst.3 písm. b) a c). Hasičský záchranný sbor při výkonu státního požárního dozoru může za toto porušení zákona podle § 76, odst. 2, písm. b., zákona o PO, uložit právnické osobě pokutu až do výše 500 000,– Kč. Za opakované porušování předpisů a neodstraňování závad může být uložena pokuta až o dvojnásobné výši.
  3. Pokud se prokáže, že uložením materiálu na únikových cestách a společných prostorách v bytovém domě je vinna konkrétní fyzická osoba, jedná se o porušení § 17 odst.1 písm. f) , zákona o požární ochraně č.133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V daném případě může za přestupek podle § 78 zákona o požární ochraně uložit orgán Hasičského záchranného sboru fyzické osobě pokutu až do výše 25.000,– Kč.

  PS : spoluvlastníky prostor jsou všichni vlastníci …

  Vložil Justitianus, 27. Březen 2023 - 11:10

  Bajere, opět lžete. Bláboly píšt Vy. Zákon říká něco zcela jiného nž zde tvrdíte. Nejste schopen Vaše lži ničím podložit. Necitujete žádný celostáně účiný předpis.

  Z toho soudím, že nemáte žádný argument k věci. Jinak byste jej jistě uvedl, že?

  Text od kterési revizní firmy je asi tak významný jako kozí uprdnutí ve svěžím jarním jitru. Právnick´osobě SVJ nemůže být uložena pokuta do 500000 Kč, protože za porušní přdpisů odpovídá vlastník společných prostor. Tomu jistě může být uložena pokuta, ale pouze do výše jedné dvacetiny, to jest pouze do 25000 Kč.

  Netvrdil jsem zde nic jiného. Pouze jsem citoval zákon a stanovisko Ministerstva vnitra, kterým se povinně řídí i Hasičský záchranný sbor.

  Justitianus

  Vložil Hubert (bez ověření), 27. Březen 2023 - 15:06

  Vsechny povinnosti ohledne pozarni ochrany jsou uvedeny v PBR

  a od toho se odviji povinnost ci nepovinnost pozarni prohlidky

  PBR odsouhlasuji hasici jednotlive.

  Vložil BSP (bez ověření), 27. Březen 2023 - 19:07

  Co je PBR?

  SČSP

  Vložil Hubert (bez ověření), 27. Březen 2023 - 20:03

  Požárně bezpečnostní řešení stavby

  Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení stanovuje vyhláška o požární prevenci, a to její ustanovení § 41 odst. 2 vyhlášky číslo 246/2006 Sb., o požární prevenci

  Vložil Bajer, 27. Březen 2023 - 11:29

  pěkně jste nám to nezávazné stanovisko sestříhal .

  Nějak Vám účelově vypadlo , že hovoří o " že v případě, že v určitých prostorách provozuje činnost více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob " . Nejedná se tedy o společné prostory např. přede dveřmi , na chodbách nebo ve sklepích , kde NIKDO NEPODNIKÁ A NEPROVOZUJE ĆINNOST – tedy běžný sousedský bordel . To tam ta Vaše Máňa z OPBH neřeší .

  A jak správně Vy a Váš anonymní přisluhovač říkáte : " za porušní přdpisů odpovídá vlastník společných prostor " . Vlastníkem společných prostor není nikdo jiný než SPOLUVLASTNÍCI …

  Vložil Justitianus, 27. Březen 2023 - 12:44
  • Bajer: „Vlastníkem společných prostor není nikdo jiný než SPOLUVLASTNÍCI …“

  A právě proto nemůže SVJ dostat pokutu od hasičů.
  Jsem rád, že mi konečně dáváte plně za pravdu.

  Justitianus

  Vložil Bajer, 27. Březen 2023 - 12:49

  to je marný . Stále jste neodpověděl na fakt,že se odvoláváte na stanovisko k prostorám , používaných k podnikání . V tom uhýbání jste dobrej …

  Vložil Justitianus, 27. Březen 2023 - 13:59

  Pan Bajere, Vy jste těžký případ. Takže znovu:

  Podle § 2 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, platí, že právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti.

  Z uvedeného plyne, že SVJ nemůže dostat od hasičů pokutu za společné prostory, protože tyto prostory neužívá k provozování činnosti. Račte laskavě pochopit: pro SVJ to jsou prostory cizí. Není oprávněno je užívat. Ani jako nájemce na základě práva nájmu, ani jako pachtýř na základě smlouvy o pachtu, ani jako výměnkář na zakladě smlouvy o bezúplatném užívání cizí nemovité věci.

  Pokutu by tedy mohl od hasičů dostat jedině vlastník společných prostor. Čemu na tom ještě nerozumíte, pane Bajere?

  Justitianus

  Vložil Bajer, 27. Březen 2023 - 14:05

  kdo je vlastník/spolu­vlastník společných prostor ? OZ : Spoluvlastnictví Oddíl 1 Obecná ustanovení § 1115 (1) Osoby, jimž náleží vlastnické právo k věci společně, jsou spoluvlastníky. (2) Ustanovení o spoluvlastnictví se použijí přiměřeně i pro společenství jiných věcných práv § 1116 Vzhledem k věci jako celku, se spoluvlastníci považují za jedinou osobu a nakládají s věcí jako jediná osoba.

  „Pokutu by tedy mohl od hasičů dostat jedině vlastník společných prostor.“ Čemu na tom ještě nerozumíte, pane Anonyme ?

  Vložil Justitianus, 27. Březen 2023 - 14:39
  • Bajer: „Pokutu by tedy mohl od hasičů dostat jedině vlastník společných prostor.“

  Pane Bajere, znovu tedy vyjadřujete úplný souhlas s tím, co jsem Vám zde už třikrát vysvětlil. Odvoláváte tedy Vaše předchozí lži o pokutě pro SVJ. Beru to na vědomí.

  SVJ jako právnická osoba, která není vlastníkem ani provozovatelem společných prostor v cizím domě, nemůže být pokutována podle zákona o požární ochraně. Pokutován by byl vlastník těch prostor. Jsem rád že jste to konečně pochopil.

  Ještě se mi omluvte za Vaše tvrzení o blábolech.

  Justitianus

  Vložil . (bez ověření), 27. Březen 2023 - 11:01

  Firma, která se stará o stovky domů v Praze bezdůvodně nahrává kšefty jiné zpřízněné firmě. Každoroční protipožární prohlídky se týkají pouze věžáku. Bohužel, protože to stejně není k ničemu. Závady se hodí na papír, firma naúčtuje peníze, vydělá, vlastníci zakrámované prostory stejně nevyklidí, a to je vše. SVJ, blouznile, nemůže dostat žádnou pokutu.

  Vložil Bajer, 27. Březen 2023 - 11:30

  Proč by měla něco někomu nahrávat ? Jedná se tady např. o botníky nebo kytky . Na to není potřeba žádná uklízecí firma , ale vlastník bordelu – takže blábolíte . Co je pro Vás věžák ? Bytový dům , o kterém zde mluvíme ? A kdo je vlastníkem/spo­luvlastníkem společných prostor v bytovém domě ?

  Vložil . (bez ověření), 27. Březen 2023 - 13:09

  Jaké botníky a kytky. Víte vůbec, co jsou někteří lidi schopní natahat do spol. prostor? A jak byste je donutil k tomu, aby to odstranili. Máte jedinou možnost, pouze soudem, který jim nařídí spol. prostory vyklidit. Vás baví pořád se s některými vlastníky soudit? Mne ne.

  Vložil Úklidová služba (bez ověření), 27. Březen 2023 - 19:11

  „Máte jedinou možnost, pouze soudem, který jim nařídí spol. prostory vyklidit.“ (Vložil . (bez ověření), 27. Březen 2023 – 13:09)

  Vyklidíme, uklidíme.

  Soud nepotřebujeme.

  Vložil P_V (bez ověření), 26. Březen 2023 - 22:45
  1. Četnost prohlídek vyplývá ze začlenění stavby do kategorie požárního nebezpečí. Vy jste asi stavba bez zvýšeného požárního nebezpečí, takže jednou ročně.
  2. Prohlídky dělá odborně způsobilá osoba, která na to má osvědčení.
  3. Když ty věci nejsou Vaše, tak budou někoho jiného. Ale jak píšete, 4 byty na 4 patra, tak je to asi jasné, ne? Co patro, to krámy od toho jednoho bytu.
  4. Pokud si někdo z výboru obstará ty papíry a pravidelná přezkoušení, tak to klidně dělat může.
  5. Dveře od bytu jsou nejspíš soukromé, ty by si měl revidovat každý sám. Pokud byl dům zkolaudován bez požárních dveří, můžete mít původní dveře až do nejbližší výměny.
  6. U nás to nechtěli, zato chtěli v každém patře evakuační plán.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".