Jaké listiny se ukládají do sbírky listin veřejného rejstříku

Vložil Pavel, 12. Listopad 2020 - 23:39 ::

Ve vláknu:

http://www.portalsvj.cz/…privlastnilo

se řešilo, kde získat informaci, jak bylo rozhodnuto na shromáždění o nakládání s příjmem za pronájem společných prostor.

Tazatelka dostala radu, že zápisy ze shromáždění by měly být uložené ve sbírce listin.

To není pravdivá informace.

Co obsahuje sbírka listin je uvedeno v § 66 zákona č. 304/2013 Sb. Obecná povinnost ukládat do sbírky listin zápisy ze shromáždění tam není uvedena.

Nejčastěji by se do sbírky měla ukládat účetní závěrka.

Od Nového roku bude nová možnost, aby rejstříkový soud rozhodl o zrušení obchodní korporace bez likvidace, pokud nebude 2× po sobě uložena účetní závěrka a obchodní korporace nebude reagovat na výzvu soudu. Ale to je jiný příběh.

Hezký den a hlavně zdraví!

  • účetní závěrka

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Rušil (bez ověření), 13. Listopad 2020 - 12:20

„Od Nového roku bude nová možnost, aby rejstříkový soud rozhodl o zrušení obchodní korporace bez likvidace, pokud nebude 2× po sobě uložena účetní závěrka a obchodní korporace nebude reagovat na výzvu soudu.“

Týká se to SVJ?

Vložil Pavel, 29. Listopad 2020 - 9:42

Rušile,

podle § 1/1 ZOK obchodními korporacemi jsou jen obchodní společnosti (např. s.r.o. a a.s.) a družstva (např. bytová družstva). SVJ tedy není obchodní korporací.

Nicméně stát stále více reguluje veškerou činnost fyzických a právnických osob. Např. kdysi účetní závěrky ukládaly pouze osoby zapsané do obchodního rejstříku. To se státu zdálo málo a tak nyní účetní závěrky musí ukládat i další statisíce osob zapsaných do jiných rejstříků.

Nelze proto vyloučit, že stát v budoucnu rozšíří výše uvedenou sankci i na jiné osoby než jsou obchodní korporace. Státních úředníků jsou mraky a musí se jim zajistit práce při kontrole a udílení sankcí, že?

Hezký den!

Pavel

Vložil ... (bez ověření), 13. Listopad 2020 - 7:18

Češi, statutáři ve výborech SVJ, jsou schopni vyvinout větší úsilí, věnovat více času na dohady, zda nějakou činnost vykonat musejí, než na vykonání činnosti samotné. A to i přesto, že tato činnost je vlastně důvodem existence výborů.

Vložil Justitianus, 13. Listopad 2020 - 7:45

Pane … (bez ověření), nikdo nebrání abyste si dali do stanov povinnost vkládat zápisy ze shromáždění do sbírky listin rejstříkového soudu. Většinou taková povinnost ve stanovách není, protože mnoho SVJ má jako stanovy zprasený paskvil podle „vzorových“ stanov z dílny SČMBD. Nebo dokonce ještě stanovy podle nařízení vlády z roku 2004.

Není tedy vina členů výboru, jestliže nezveřejňují zápisy ve sbírce listin. Nenařídili jste jim to! A nenařizuje jim to ani žádný celostátně účinný právní předpis. Dobrovolně to většinou dělat nebudou – bylo by to totiž spojeno s komplikacemi; museli by každý zápis pečlivě anonymizovat.

Je zajímavé, že všichni vědí co by měl výbor dělat „když jsou za to placeni“, ale abyste si v tomto smyslu konečně upravili stanovy – do toho se nikdo nehrne.

Justitianus

Vložil Justitianus, 13. Listopad 2020 - 0:28

Doplním pana Pavla: Sbírka listin rejstříku SVJ musí také obsahovat listinu podle § 1220 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.. Touto listinou je prohlášení (vlastníka budovy).

Justitianus

Vložil Zvídavý (bez ověření), 13. Listopad 2020 - 11:39

Na rozdíl od účetní závěrky nikoho nezajímá, když není do Sbírky listin rejstříku SVJ založeno prohlášení vlastníka, ani za to nehrozí žádné sankce.

Vložil Hubert (bez ověření), 13. Listopad 2020 - 13:02

Prohlášení vlastníka je ulozene na katastru … a je to verejna listina, tj kazdy si muze za drobny poplatek vyzvednout overeny ci neovereny opis.

Proc by to tedy jeste melo byt na restriku ?

Vložil Pavel, 13. Listopad 2020 - 0:38

V § 66 zákona č. 304/2013 Sb. se v písmenu z) (od 1.1.2021 v písmenu y)) uvádí, že sbírka listin obsahuje „další listiny, o kterých tak stanoví zákon, nebo o jejichž uložení požádá zapsaná osoba, má-li na tom právní zájem“.

Hezký den!

Pavel

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".