Jak se zapisuje výsledek hlasování?

Vložil Anonymous, 17. Září 2023 - 18:26 ::

Ze zákona plyne, že se jako výsledek hlasování uvede součet hlasů PRO (a tím je dán také součet hlasů NIKOLIV-PRO).

Odkud plyne, že je třeba uvádět/rozlišo­vat/sčítat i hlasy PROTI, HLASOVAL NEPLATNĚ, ZDRŽEL SE, NEHLASOVAL, NEPŘÍTOMEN? Skutečně to takto někdo dělá? Takto podrobně se nezapisuje ani parlamentní hlasování.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 18. Září 2023 - 13:41
  • „Ze zákona plyne, že se jako výsledek hlasování uvede součet hlasů PRO (a tím je dán také součet hlasů NIKOLIV-PRO).“

  Ne ! Toto ze zákona neplyne !!!


  Měl byste zapsat ty údaje, které zákon spojuje (a) se zjištěním zda shromáždění bylo či nebylo usnášeníschopné a (b) se zjištěním zda usnesení bylo či nebylo přijato. Musíte také rozlišovat o čem (v jakém režimu) se rozhoduje. Někdy se počítají hlasy jako spoluvlastnické podíly, někdy se počítá prostý počet kusů, v jednom případě se zjišťuje obojí.

  ☀ Při rozhodování na zasedání shromáždění se zapisuje celkový počet hlasů všech VJ, počet hlasů VJ přítomných v okamžiku hlasování, a počet hlasů PRO.

  ☀ Při rozhodování mimo zasedání shromáždění se zapisuje celkový počet hlasů všech VJ a počet hlasů PRO.

  ☀ Pro rozhodování bez vzniku SVJ v záležitostech správy domu a pozemku (§ 1191/2) se zapisují čtyři hodnoty: celkový počet všech VJ, počet VJ hlasujících PRO, celkový počet hlasů všech VJ a počet hlasů PRO.

  ☀ Pro rozhodování v případě kdy SVJ je vlastníkem jednotky (§ 1206/1) se zapisuje celkový počet hlasů všech VJ (bez hlasu SVJ), počet hlasů oprávněných hlasovat (bez hlasu SVJ) a počet hlasů PRO (bez hlasu SVJ).

  ☀ Pro rozhodování o podání návrhu na nucený prodej jednotky (§ 1184/3) se zapisuje celkový počet všech VJ, celkový počet všech VJ (bez VJ jehož jednotka má být prodána), počet VJ hlasujících PRO.

  ☀ Pokud se nedá dodatečně prokázat jak kdo hlasoval, přehlasovaný VJ je oprávněn požadovat aby v zápisu bylo uvedeno také to, že hlasuje PROTI.


  Některé z údajů by bylo možné vynechat, protože jsou zachyceny v (aktuálním) výpisu z katastru. Ovšem v tom případě je zápis nepřezkoumatelný, protože z něj není možné přímo zjistit ze kterých hodnot byl počítán výsledek hlasování, případně ze kterých hodnot byla zjištěna usnášeníschopnost.

  Justitianus

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".