Jak postupovat při svolávání mimořádné schůze SVJ

Vložil David (bez ověření), 5. Únor 2019 - 16:36 ::

Dobrý den, nebudu Vás unavovat rozsáhlou historií důvodů, proč jsme se rozhodli k odvolání současného výboru, dle stanov musíme mít ke svolání mimořádné schůze podnět vlastníků jednotek, kteří mají více než 1/3 všech hlasů. Podporu mám, ale jak to mám dokázat a jak to celé spustit? Stačí mi udělat si jmenný seznam a nechat ho od lidí podepsat? Musí mi podepisovat zároveň obeznámení s programem mimořádného shromáždění, jakou má mít podobu?

Např. Byt 1. Novák podpis

Nemá někdo odkaz a nebo nějaký vzor?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil 25Malý (bez ověření), 6. Únor 2019 - 8:11
  1. Doručte statutárnímu orgánu svého SVJ písemný požadavek na svolání schůze Shromáždění vlastníků. Listina musí obsahovat a) návrh pořadu jednání, b) jména a podpisy žadatelů, kde musí být zjevné, že mají spolu požadovaný počet hlasů.
  2. Pokud statutární orgán nevyhoví v termínu daném stanovami, může kdokoliv z žadatelů svolat schůzi shromáždění vlastníků sám, a to postupem jako se svolává „řádná“ schůze.

  Příklad:

  Adresát: SVJ, IČ, adresa Věc: Žádost o svolání schůze shromáždění vlastníků Níže podepsaní vlastníci žádají o svolání schůze shromáždění vlastníků s pořadem:

  • Úvod, ověření usnášeníschopnosti, volba zapisovatele, atd. jak jste zvyklí,
  • Odvolání výboru,
  • Stanovení odměny výboru,
  • Volba výboru,
  • Jiné body podle potřeby,
  • Závěr jak jste zvyklí…

  Jednotka, podíl, jméno, podpis – – –

  Vlastníci disponují celkem ........ hlasy. Žádost podepsali vlastníci s ....... hlasy.

  V městě/obci dne .............­........

  Předkládá: .............., podpis .................

  Vložil Daviddd (bez ověření), 6. Únor 2019 - 20:38

  Děkuji, přesně tohle mě posunulo dál a použil jsem jako kostru svého dokumentu.

  Vložil Zdenek 22, 5. Únor 2019 - 18:13

  Tu podporu, 1/3 hlasů musíte prokázat. Já bych si udělal podpisovou listinu, ve které by vás 1/3 hlasů pověřila svoláním shromáždění. Pokud tam bude ve stručnosti program shromáždění, nebude to na škodu. Dále budete postupovat stejně tak, jakoby shromáždění bylo svoláno výborem.

  Vložil JarekSVJ, 5. Únor 2019 - 20:34

  Zdendo souhlas… podpisovou listinu, kde bude jasně napsané o co jde …

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".