Jak dohledat dlužníka?

Vložil Anonymous, 8. Srpen 2007 - 9:12 ::

Dobrý den, nemáte někdo zkušenost s tím, jak dohledat dlužníky, kteří nesplatili své povinnosti vůči SVJ, prodali byt a nyní se nacházejí na neznámém místě? Tj. kam se obrátit pro získání současné adresy a co dělat v situaci, že někdo nezměnil adresu a je oficiálně veden stále v domě, i když už v něm nebydlí? Díky.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil RNDr.Petr Kadlec (bez ověření), 4. Červenec 2011 - 13:16

  dobrý den, rád bych věděl, zda se tato diskuze (již poněkud staršího data) týká také závazku členů SVJ, kteří hradí náklady na rekonstrukci domu z úvěru poskytnutého Společenství vlastníků jednotek od banky. Čili zda v případě, že původní vlastník bytu, za jehož členství v SVJ závazek z úvěru vznikl, byt prodá, daruje, nebo pokud člen zemře, zda takový závazek splácení úvěru automaticky přechází na nového vlastníka jednotky, nebo, zda je nutno takové případy zvlášť právně ošetřit předem (například smlouvou SVJ s těmi vlastníky, kteří neuhradí svůj podíl nákladů potřebných na rekonstrukci hotově a podílí se proto na splácení úvěru poskytnutého Společenství vlastníků bankou). V našem SVJ se zatím k přijetí závazku z úvěru chystá, tak bych rád věděl, jak postupovat. Děkuji, Petr Kadlec

  Vložil anon (bez ověření), 4. Červenec 2011 - 13:37

  Závazky přecházejí na nového vlastníka dle zákona.

  Z vašeho dotazu se mi ale zdá, že si pletete splácení úvěru a závazek člena SVJ.

  1. Úvěr typicky splácí SVJ jako celek, na něj je psaná smlouva. Za úvěr ručí členové SVJ ve výši svého podílu. Ale ono „ručení“ až do nějakého průšvihu s nesplácením víceméně „nic“ neznamená.
  2. Člen SVJ s úvěrem přímo víceméně nemá nic společného. Člen SVJ na základě rozhodnutí shromáždění platí dlouhodobé zálohy na správu. Z těchto společně vybraných peněz potom SVJ splácí úvěr.

  Tyto dva body je nutné opravdu oddělovat protože spolu opravdu víceméně nesouvisí. A právě proto je docela obtížné zařídit, aby úvěr někdo splatil dopředu. Neříkám že to nejde ale sranda to není, vyžaduje to jakousi smlouvu mezi SVJ a oním vlastníkem, dále musí ta smlouva „umět“ přejít na nového majitele bytu při prodeji atd.. Ještě jsem takovou neviděl.

  Z dotazu cituji „V našem SVJ se zatím k přijetí závazku z úvěru chystá, tak bych rád věděl, jak postupovat“ opět není jasné jak, proč, nebo snad proti čemu chcete postupovat.

  Předseda

  Vložil RNDr.Petr Kadlec (bez ověření), 4. Červenec 2011 - 14:42

  Děkuji za odpověď, je skutečně nade vší pochybnost, že nový vlastník bytu se svým členstvím v SVJ (kterého koupí jednotky nabývá), přebírá příslušný podíl na všech závazcích tohoto SVJ? Kdosi tu upozorňoval na § 500/2 Občanského zákona, podle kterého nabyvatel věci není odpovědný za dluhy na ni váznoucí (za věc bych zde považoval členství v SVJ, abych si nepletl závazky člena vůči SVJ se závazky SVJ vůči bance).

  V dlouhodobé záloze na správu lze samozřejmě vystopovat účel položek a má obava pramení z toho, aby případný nový vlastník jednotky neřekl, že např. 800 Kč měsíčně do DZOI platit nebude, protože jde o splátku za úvěr pro SVJ, který má platit předchozí vlastník.

  Zatím to v naší SVJ vypadá tak, že kdo se bude chtít vyhnout splácení úvěru s úroky, poplatky, apod., složí svůj podíl na rekonstrukci dopředu. Z toho plyne i můj dotaz jak postupovat (ne však proti někomu). Domnívám se, že by bylo například vhodné, kdyby SVJ uzavřelo smlouvu s těmi členy, kteří nezaplatí za rekonstrukci rovnou, ale budou Společenství vlastníků svůj podíl splácet. Smlouvou by uznali svůj závazek vůči SVJ a zavázali by se při prodeji jednotky tento závazek převést na nového nabyvatele jednotky. Závazek by bylo možno vložit do katastru nemovitosti, čímž by i nový vlastník musel závazek vůči SVJ respektovat, ať by jednotku nabyl koupí, dědictvím, exekucí v jeho prospěch, apod. Vy uvádíte, že je naopak potřeba uzavřít smlouvu mezi SVJ a těmi vlastníky, kteří svůj podíl na rekonstrukci zaplatí Společenství předem.

  Vložil pop615, 12. Říjen 2008 - 22:44

  Požádejte Policii aby jej dohledala. Dluh jako dluh. Pokud Policii předložíte veškeré náležitosti musí konat, následně podejte ihned žalobu a nebo podejte žalobu rovnou a soud si to zajistí sám.

  Vložil Šárka (bez ověření), 13. Říjen 2008 - 11:08

  Myslím, že lepší než složitě dohledávat dlužníka je využít § 20 (viz níže) stávajícího ZoVB. Šárka

  § 20

  1. S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází

  spoluvlastnictví společných částí domu, popřípadě další práva a povinnosti spojené s vlastnictvím jednotky a se spoluvlastnictvím společných částí domu.

  Vložil pop615, 13. Říjen 2008 - 11:56

  Dobrý den, samozřejmě máte pravdu,ale to nijak neřeší konkrétně problém tazatele. Snad jen, že to mlže použíát jako jeden z argumentu při sestavení žaloby či žádosti součinnosti Policie.

  Vložil Šárka (bez ověření), 13. Říjen 2008 - 12:30

  Měla jsem tím na mysli, že nemusí nikoho hledat, protože dlužníkem je nový vlastník bytu, který si zároveň s byt. jednotkou koupil i související práva a povinnosti, tedy i právo na vyúčtování a povinnost zaplatit vzniklý nedoplatek. Šárka

  Vložil Pavel, 13. Říjen 2008 - 14:56

  Paní Šárko,

  z textu původního dotazu neumím dovodit, zda se ptá SVJ nebo nebohý kupec bytu. Pokud se jedná o kupce, tak ten musí prodávajícího hledat, protože dluhy na jednotce, jak správně uvádíte, přecházejí podle většinového právního názoru na kupujícího.

  Menšinový názor od neprávníků vychází z § 500/2 ObčZ, podle kterého za dluhy váznoucí na věci (jednotce) je odpovědný zcizitel (prodávající) a nikoliv nabyvatel.

  Většinový právní názor vychází z toho, že § 15/4 ZoVB je lex specialis a má tedy přednost. Tvrzení, že na nového vlastníka přechází veškerá práva a povinnosti (tj. i závazky) spojená s jednotkou, je uvedeno v monografiích o SVJ :Dvořák, Vlastnictví bytů a nebytových prostor, Praha, ASPI, 2007, str.222 a Fiala, Novotný, Oehm, Horák Zákon o vlastnictví bytů, 3. vydání, Praha, C.H.Beck, 2005, str.166

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Anonym (bez ověření), 13. Říjen 2008 - 17:18

  § 15/4 ZoVB neříká nic o tom, že by se pohledávky převáděly spolu s jednotkou. Říká pouze, že se nevypořádávají složené zálohy na správu, tj. nevyplácejí se převodci (ač jsou jeho vlastnictvím) ani nabyvateli, nýbrž zůstávají uloženy u společenství. Fakticky se tak složené zálohy převedou spolu s jednotkou.

  Vložil Šárka (bez ověření), 13. Říjen 2008 - 15:10

  Pane Pavle, moc děkuji. Zatím jsem si musela vystačit s vlastním výkladem (ale nejsem právník). Nyní budu s Vaším laskavým dovolením používat Vámi uvedený výklad. Šárka

  Vložil pop615, 13. Říjen 2008 - 14:21

  Chápu,ale je to pouze váš výklad toho odstavce. Ja např.když si ho přečtu mi toto z něj nevyplývá.Hovoří se zde o právech a povinnostech, nikoli o závazcích. Povinnost přispívat na provoz domu nemá bytová jednotka ale její vlastník. Jestliže tento vlastník neplnil tuto povinnost a vznikl mu tím dluh, pak je to čistě jeho osobní závazek vůči jinému subjektu(SVJ) a tento závazek nepřechází automat.na nového vlastníka, leda by si to oba prodejce i kupující dohodli ve smlouvě o prodeji jednotky.Někdy to tak skutečně bývá, např. někdo je ve finanční tísni a ještě k tomu má dluh vůči SVJ a žalobu na krku, tak ten byt prodá s tím, že kupní cena je ponížena o tento dluh a ten vyrovná kupující.Lepší je ale aby kupující tuto částku zahrnul do kupní ceny a dluh si vyrovnal sám prodávající.

  Vložil Anonymou (bez ověření), 13. Říjen 2008 - 13:48

  To je podle mě nesmysl. Nový majitel může maximálně „zdědit“ vyúčtování za aktuální rok (rok prodeje) tedy i případný nedoplatek. Pokud minulý majitel třeba 5 let neplatil poplatky, je to jasný dluh minulého majitele a prodejem bytu se dluhu nelze zbavit!

  P.L.

  Vložil PetrF (bez ověření), 13. Říjen 2008 - 17:13

  Nový vlastník může „zdědit“ vyúčtování za rok, pouze pokus takovýmto postupem vyjádří souhlas. Jinak společenství vystaví za daný rok dvě (nebo i více) vyúčtování, zvlášť pro každého vlastníka jednotky v daném roce.

  PetrF

  Vložil Šárka (bez ověření), 13. Říjen 2008 - 15:23

  Opravdu záleží na úhlu pohledu. Já se na to dívám z pozice předsedkyně výboru SVJ, které díky výše uvedenému postupu nemá žádné nedobytné pohledávky. Každého nového vlastníka upozorním na tuto skutečnost s tím, že si musí po vyúčtování nedoplatek/pře­platek eventuálně vyrovnat s předchozím vlastníkem sám. Připomínám, že SVJ jako takové není vlastníkem bytů ani nebyt. prostor, takže ani nemůže ovlivnit prodej bytu. Obvykle se o něm dozví až z KN. Pokud ovšem někde někdo dluží 5 let a výbor příslušného SVJ s tím nic nedělá, tak je to opravdu problém (mimo jiné s promlčením)­. Šárka

  Vložil pop615, 13. Říjen 2008 - 14:19

  Naprostý souhlas, jen bych doplnil, že prodejem bytu se nezbaví dluhu, ale zbaví se nebezpečné hrozby exekuce majetku. SVJ když na něj následně podá žalobu tak už třeba exekuce ani neproběhne, protože není co exekuovat. Tu hotovost co za prodej utržil už může klidně „propít“ a nebo někomu „darovat“, uložit na cizí účet, např. „tetičky“ apod. Pak vlastně nic nemá, nechá se tetičkou „živit“ a je to.

  Vložil Pavel, 13. Říjen 2008 - 0:23

  V oblasti kontaktů s Policií ČR nemám moc dobrých zkušeností. Párkrát jsem oznámil vykradení auta nebo domu a nikdy nic nevyšetřili. Tedy ne, že by vůbec nekonali, na začátku a na konci jsem vždy dostal po dvou stránkách úředního textu. Co se dělo mezi tím nevím, asi nic moc, výsledky byly totožné. Proto už Policii obtěžuji jen, když to potřebuji pro pojišťovnu. Jednak nemusím chodit na poštu pro nesmyslné přípisy a jednak se tím snižuje kriminalita ve statistikách. A čas strávený v prostorách Policie mi také nikdo neuhradí.:-))

  Proto mne překvapilo, že by pro mne vyhledávali mého dlužníka. Zejména při tom, jaká práva mají zločinci v ČR. Tu spolupráci Policie jste zažil osobně nebo si ji jen přejete? :-))

  Se soudy je to podobné. Nedokáží ani poslat včas předvolání. Opakovaně se mi stalo, že mi poslali předvolání na den, který předcházel úložní době na poště a tak jsem se včas nedozvěděl, že mám jít k soudu. Pokud dlužník má stále hlášenu starou adresu v místě, kde nebydlí, tak soud možná na tu adresu pošle kopii žaloby, ale ta se mu vrátí jako nedoručená. Řízení nebude zahájeno a tím to podle mne skončí. Stalo se Vám, že by soud nějak aktivně vyhledával dlužníka, který neudal novou adresu? Z tisku jsou známé případy, kdy soud nedoručí obsílku ani veřejně činným osobám, které se neskrývají, a pořád tupě posílá obsílky na jejich poslední adresu, kde se však nezdržují.

  Přivítám, když mne vyvedete z omylu.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Helena, 13. Říjen 2008 - 8:59

  Standadní postup je skutečně takový, že se soud nejdříve pokusí zjistit místo pobytu dlužníka – nahlédnutím do evidence obyvatel, kam má na rozdíl od věřitelů přístup, nebo vyžádním součinnosti policie (obvykle provede dotazování v místě posledního bydliště, u sousedů, u příbuzných atd). Nevím, jak je to s veřejně činnými osobami, ale v případě neznámných osob to funguje, viděla jsem to ve spisech mnohokrát. Když ho ani takto nedohledá, ustanoví opatrovníka a pak se doručujeme jen tomu. Opatrovníka lze určit i v exekuci a pak už závisí jen na tom, zda se exekutor dopátrá nějakého majetku.

  Vložil Petr Špaček, 12. Říjen 2008 - 15:54

  Dlužníci nebo převážná část,spoléhá na to, že je nikdo nedá k soudu.Ale i potom je dohledat je věcí času buď samotného SVJ nebo rozhodnutí soudu.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".