Hrozí BD likvidace, když nesplní nesplnitelné?

Vložil Pavel, 23. Červen 2014 - 14:58 ::

O tom, že NOZ a ZOK jsou paskvily, odborná veřejnost dávno ví. Nedochází to však pachatelům těchto paskvilů, kteří nemají o realitě žádné informace. Asi se k realitě nedostali, když pracovali na turbofakultě v Plzni.

Ostatně pro ně jsou NOZ a ZOK zlatým dolem. Vydávají tučné komentáře za tučné peníze, účastní se předražených školení, kde neumí odpovědět na jednoduché dotazy. Nejčastější odpovědí pak je, že to ukáže judikatura za cca 5 let. A když náhodou něco odpoví konkrétně, tak je to v rozporu s odpovědí jiného vykladače paskvilů. Mají přece právo na svůj „právní“ názor!

http://www.novinky.cz/…kvidace.html

Hezký den!

P.S.

Na MS je nyní nejdůležitější, kdo „vysoutěží“ tendr na elektronické náramky pro mukly. Oprava paskvilů není na pořadu dne. A ještě obsadit jedno korýtko se musí urychleně řešit.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil anis (bez ověření), 23. Červen 2014 - 17:00

  Zcela jistě s novýmí stanovami v xy družstvech nebude souhlasit 100% členů družstva. Jaký bude další postup, vi to někdo. Otázka zní, lze donutit člena aby podepsal to, s čim nesouhlasí.

  Vložil Pavel, 23. Červen 2014 - 18:15

  anis,

  již jsem se k problematice vyjadřoval:

  http://www.portalsvj.cz/…31–2-zok-100

  Buď je špatný § 731/2 ZOK nebo je špatný jeho výklad.

  Znám jedno pražské SBD s 15 tisíci členy, na Moravě mají SBD údajně ještě více členů. Že by šlo získat 100% souhlas s nějakou pasáží stanov nemůže nikdo rozumný předpokládat. Ale paskvil ZOK nebyl páchán rozumným člověkem, je to výplod teoretických právníků bez kontaktu s realitou.

  Předpokládám, že to dopadne po česku. Až problém pochopí vrchnost, tak vydá interní pokyn, aby se velká družstva nevyzývala k úpravě stanov a potom se vydá nějaká novela ZOK, která bude reflektovat realitu.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil lake, 23. Červen 2014 - 22:30

  Chybějící souhlas člena družstva je možno získat rozhodnutím soudu, stejně jako je tomu i v jiných případech. NOZ k tomu obsahuje dostatečné páky. Je možno domnívat se, že povinná změna stanov bude v mnohých družstvech dosahována jedině tímto způsobem: za pomoci judikátu, který nahradí chybějící hlas člena BD rozhodnutím soudu. Cituji k tomu z NOZ:

  89/2012 Sb. § 212
  (1) Přijetím členství v korporaci se člen vůči ní zavazuje chovat se čestně a zachovávat její vnitřní řád. Korporace nesmí svého člena bezdůvodně zvýhodňovat ani znevýhodňovat a musí šetřit jeho členská práva i oprávněné zájmy.
  (2) Zneužije-li člen soukromé korporace hlasovací právo k újmě celku, rozhodne soud na návrh toho, kdo prokáže právní zájem, že k hlasu tohoto člena nelze pro určitý případ přihlížet. Toto právo zaniká, pokud návrh není podán do tří měsíců ode dne, kdy k zneužití hlasu došlo.

  Je zřejmé, že chybějící hlas člena BD pro povinnou změnu stanov bude jednoduché označit za „zneužití hlasovacího práva k újmě celku“. Tím počíná běžet tříměsíční lhůta, ve které je možno obrátit se na soud. Ten následně může rozhodnout, že ke změně stanov není zapotřebí hlas tohoto člena.

  Tato (asi jediná legální) možnost není ani jednoduchá, ani rychlá, ani logická. Přihrává právníkům do náruče tisíce soudních případů. Družstev je mnoho, soudních sporů ohledně hlasování o stanovách bude tedy také mnoho, velmi mnoho. Řádově stovka tisíc. Je to skoro tak dobré, jako trik se solárními panely a zelenou elektřinou. Právníci, buďte připraveni! Bude to vejvar!!!

  A zaplatí to chtě-nechtě členové družstev.

  lake

  Vložil Pavel, 24. Červen 2014 - 0:11

  Pane lake,

  já to s těmi soudy nevidím tak jednoduše.

  Podle czso.cz je k roku 2010 celkem 9 498 BD s 518 762 byty. Z toho bylo celkem 300 060 bytů v BD o těchto velikostech:

  501 až 1 000 bytů 50 BD

  1001 až 5 000 bytů 78 BD

  5001 a více bytů 12 BD

  Nadpoloviční většina bytů je tedy v BD s 501 a více členy. Tam může o 100% souhlasu uvažovat snad jen pološílený profesor, možná ani on ne.

  Považuji za samozřejmé, že mohou být rozdílné názory na obsah stanov podle § 731/1 ZOK. Jen nevím jak je sladit v množině osob o 501 a více hlavách.

  Navíc však

  • probíhají dědická řízení
  • probíhají rozvody
  • lidé jsou v nemocnicích, zahraničí atd.

  V těchto případech se nedomnívám, že lidé „zneužívají“ své hlasovací právo. To jsou běžné životní situace se kterými pachatelé paskvilů vůbec nepočítali.

  Hezký den!

  Pavel

  P.S.

  ta dědická řízení moc neprobíhají, notáři rejžují na úpravách zakladatelských právních jednání u cca 400 000 obchodních korporací. A protože je notářských úřadů jen 450, na nic jiného nemají čas.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".