Hrazení dodavateli služeb

Vložil Příjemce neurčitého vyúčtování služeb (bez ověření), 3. Květen 2015 - 13:11 ::

Rozúčtování nákladů na služby vystavované SVJ je nepřehledné, nerozumitelné a neurčité, na žádosti o srozumitelné a určité rozúčtování (reklamace) SVJ nereaguje, stejně tak neposkytuje k nahlédnutí doklady od dodavatelů služeb, takže správnost není možné ověřit.

Nechci přestat platit, jak se zde doporučovalo, a čekat na řádné vyúčtování. Mohu jako vlastník jednotky věc řešit tak, že budu hradit přímo dodavateli, v těch případech, kde je to možné, tj. např. vodárnám, s variabilním symbolem SVJ, s tím, že dodavatel by takovouto platbu pokládal za (mimořádnou) zálohu od SVJ? (Ponechávám teď stranou jak zjistit výši takovéto platby, předpokládejme, že ji znám, resp. jsem schopen odhadnout, resp. jsem ochoten mírně přeplácet.)

Platby ve prospěch SVJ by pak bylo možné výrazně snížit, resp. čekat na určité a srozumitelné vyúčtování, aniž by byly ohroženy dodávky služeb – o což jde, když v případě služeb SVJ platby za služby pouze přeposílá dál a dodavateli služby by mělo být lhostejné, v kolika splátkách úhradu obdrží.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil flexi, 4. Květen 2015 - 7:06

  Zda jde vsechny polozky sluzeb nejak hradit primo dodavatelum, to by me tez velmi zajimalo… Vim, ze je napr. mozne hradit za popelnice 2×rocne primo MHMP.

  Vložil lake, 3. Květen 2015 - 13:48

  Nikdo rozumný zde přece neradil „přestat platit a čekat na řádné vyúčtování“.

  Naopak rada podle práva zní: platit zálohy v předepsané výši souladné se zákonem, a po marném uplunutí lhůty pro vyúčtování a vypořádání vyzvat poskytovatele služby k vrácení všech Vámi uhrazených záloh za uplynulé období.

  Nestane-li se tak, lze tento přeplatek vzájemně započítat na Vaši platební povinnost vůči dlužníkovi.

  Vhodné je vyjádřit Vaše námitky k vyúčtování prokazatelně nejen poskytovateli služby, ale také všem odběratelům služby, kteří jsou účastníky rozúčtování. Nebudou pak moci tvrdit, že byli v dobré víře ohledně správnosti částek, plynoucích z (vadného) vyúčtování.

  Připomínám, že nesplnění povinnosti vyplývající ze zákona č.67/2013 Sb. je sankcionováno pokutou ve výši 100 Kč za každý započatý den prodlení. To by mělo druhou stranu motivovat k předložení řádného vyúčtování v zákonem stanovené lhůtě.

  Pokud se ovšem dodatečně ukáže, že vyúčtování bylo řádné, pak se situace otočí proti Vám a poskytovatel by mohl požadovat úrok z prodlení a poplatek z prodlení ve výši 1 promile z dlužné částky. Je tedy na Vás, abyste posoudil nakolik jsou Vaše námitky obhajitelné.

  lake

  Vložil FilipN, 3. Květen 2015 - 13:59

  „rada podle práva zní: platit zálohy ve stanovené výši souladné se zákonem, a po marném uplynutí lhůty pro vyúčtování a vypořádání vyzvat poskytovatele služby k vrácení všech Vámi uhrazených záloh za uplynulé období.“

  Je právo na vrácení všech uhrazených a dosud nevyúčtovaných záloh dostatečně judikatorně podloženo? Znamenalo by to, že v případě, že vyúčtování není prováděno (za více období), stačí hradit zálohy po dobu jednoho období (a za takový počet měsíců dalšího období, za jaký má být poskytnuto vyúčtování za minulé období). Pro každné další období potom se provede započtení nevyúčtovaných záloh z minulého období, u nichž vznikl nárok na vrácení, proti zálohám na běžné odbobí. Byl by to velmi elegantní a hlavně nákladově efektivní postup, děkuji pane Lake. (Pro jednoduchost nezmiňuji zvyšování plateb, což na principu věci nic nemění, rozdíl by se vždy po dobu jednoho období hradil a dále se postupuje stejně.)

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".