Vložil FilipN, 3. Květen 2015 - 13:59

„rada podle práva zní: platit zálohy ve stanovené výši souladné se zákonem, a po marném uplynutí lhůty pro vyúčtování a vypořádání vyzvat poskytovatele služby k vrácení všech Vámi uhrazených záloh za uplynulé období.“

Je právo na vrácení všech uhrazených a dosud nevyúčtovaných záloh dostatečně judikatorně podloženo? Znamenalo by to, že v případě, že vyúčtování není prováděno (za více období), stačí hradit zálohy po dobu jednoho období (a za takový počet měsíců dalšího období, za jaký má být poskytnuto vyúčtování za minulé období). Pro každné další období potom se provede započtení nevyúčtovaných záloh z minulého období, u nichž vznikl nárok na vrácení, proti zálohám na běžné odbobí. Byl by to velmi elegantní a hlavně nákladově efektivní postup, děkuji pane Lake. (Pro jednoduchost nezmiňuji zvyšování plateb, což na principu věci nic nemění, rozdíl by se vždy po dobu jednoho období hradil a dále se postupuje stejně.)

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.