Hluk a vibrace

Vložil Iva (bez ověření), 5. Duben 2021 - 18:05 ::

Dobrý den, mám také problém s hlukem a vibracemi z plynoveho kotle,majitelky bytu vedle mě.SVJ to řešit nechce a KHS mi sice hluk změří,vibrace prý neměří,to je drahé a málokdy se naměří.Pokud přesáhne hluk limit hledá se prý zdroj hluku a ten se prý málokdy najde.Ja svůj zdroj znám,ale je mi to k ničemu, protože KHS nemá oprávnění vstupovat někomu do bytu.Takze v závěru nemám v tomto státě žádnou šanci, někdo může všechno a druhý musí trpět a čekat až se ty primitivní sousedce kotel rozbije vymění za jiný.

  • hluk

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Pavel II (bez ověření), 10. Duben 2021 - 18:11

Jediné řešení je oslovit sousedku a říct ji svůj problém a navrhnout řešení v podobě kontroly kotle servisním technikem. Osobně bych jí nabídl, že jí tuto servisní prohlídku zaplatím ty dva litry bych obětoval. Tím bych získal možnost mít k dispozici písemné´sdělení, výsledek prohlídky a s tím už se dá něco dělat třeba i soudní cestou, což je v tomto státě ovšem velmi krajní případ.

Vložil Občan EU (bez ověření), 7. Duben 2021 - 16:17

„vibrace prý neměří“

Obraťte se na odborníka ve stavební akustice. Změří vibrace a navrhne řešení..

Vložil Petr, 6. Duben 2021 - 19:17

„SVJ to řešit nechce“

Co znamená SVJ to řešit nechce ? SVJ jsou totiž všichni spoluvlastníci domu, jak jistě víte. Máte bezpochyby právo žít v bytě, kde nejste obtěžována hlukem.

Vložil Justitianus, 7. Duben 2021 - 10:24

Petře, prosím nepište zde pitomosti. SVJ nejsou „všichni vlastníci domu“. SVJ je právnická osoba zapsaná v rejstříku, za kterou jednají členové jejího statutárního orgánu. Přečtěte si o tom něco. Ale prosím dřív, než zase plácnete nějaký nesmysl.

Justitianus

Vložil Petr, 7. Duben 2021 - 17:25

„nemám v tomto státě žádnou šanci, někdo může všechno a druhý musí trpět a čekat až se ty primitivní sousedce kotel rozbije vymění za jiný.“

Pane Justitiane, odpusťe si alespoň váš útočný styl. Bez ohledu na to, zda máte pravdu či nikoli.

  • ani nevíte koho nebo co myslela tazatelka tím „SVJ, co to nechce řešit“.
  • nevíme co po „SVJ“ žádala ani co jí „SVJ“ odpovědělo

Pokud pod SVJ myslí staturáry, tak nejvyšším orgánem SVJ je shromáždění (na které se měla obrátit), nikoli statutáři. Místo toho si raději počká až kotel sousedce doslouží. Toho se nedočká a pokud ano, tak sousedka obstará kotel možná se stejnými vlastnostmi.

Rozhodně nebudu kvůli odpovědi tazatelce pátrat jaké jsou podmínky instalace kotle (aspoň pokud jde o hlučnost). V tom ji poraďte vy. Vy víte vše nejlépe.

Statutáři konají jen to, co jim umožní stanovy a co odhlasuje shromáždění.

Připomínám, že dle

§ 1205

(1) Nejvyšší orgán společenství vlastníků je shromáždění.

§ 1206

(1) Shromáždění tvoří všichni vlastníci jednotek.

  • – – – – – – – – -¨- – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Chcete snad znění paragrafů překroutit ?

Není pravda, že tazatelka nemá žádnou šanci. Musí bojovat na shromáždění a nečekat na zázračnou radu zde na fóru.

Vložil Justitianus, 10. Duben 2021 - 23:03

Petře, napsal jste pitomosti. Bez ohledu na to, kolik za ty nesmysly dostanete plusů.

Že SVJ je něco úplně jiného než pytel plný vlastníků jednotek – to už jsem Vám napsal.

Další Vaše chyba je vaše fantazie o tom že se cosi bude řešit na shromáždění. To je zbytečné a nikam to nepovede. SVJ by nebylo v případném sporu aktivně legitimováno. Tazatelka popisuje typický případ sousedského obtěžování (z bytu do bytu). Právnická osoba SVJ se v tom nebude nijak angažovat, protože nejde o obtěžování přes společné prostory domu. SVJ by nebylo aktivně legitimováno ani v případném soudním sporu.

Vy to nedovedete rozeznat. Soudy to ovšem rozeznat dovedou.

[J]e zapotřebí zdůraznit, že v poměrech bytového spoluvlastnictví (§ 1158 a násl. o. z.) je třeba rozlišovat v rámci jednoho domu s jednotkami mezi sférou odpovědnosti jednotlivých vlastníků jednotek (jak je vymezena zejména v § 1175 a násl. o. z.) a sférou odpovědnosti společenství vlastníků (…).

Se zřetelem k uvedenému specifiku bytového spoluvlastnictví lze pak ve sporu z imisí mezi vlastníkem jednotky a společenstvím vlastníků, popř. mezi vlastníky jednotek navzájem, uznat za náležité označení nemovité věci , ze které imise vychází (a obdobně i nemovité věci , na kterou imise vniká), i označení určité (reálně vymezené) části domu (…), a to bez ohledu na to, že nemá charakter samostatné věci v právním smyslu (…). Takové označení přitom musí být dostatečně přesné tak, aby příslušnou část domu bylo možné přiřadit k odpovědnostní sféře buď konkrétního vlastníka jednotky, nebo společenství vlastníků.

Rozsudek Nejvyššího soudu 26 Cdo 1816/2019 ze dne 16.10.2019

V tomto případě – jak už jsem napsal – jde o typické „sousedské“ obtěžování přímo z bytu do bytu. Nejde o imise procházející přes společné prostory domu, ani přes společný pozemek. Tazatelka si to musí se sousedkou vyřídit sama.

Justitianus

Vložil Přesně tak (bez ověření), 8. Duben 2021 - 9:03

„Pane Justitiane, odpusťe si alespoň váš útočný styl. Bez ohledu na to, zda máte pravdu či nikoli.“ (Vložil Petr, 7. Duben 2021 – 17:25)

Přesně tak.

Vložil asi tak (bez ověření), 7. Duben 2021 - 18:43

Pokud je kotel v bytě a patří majitelce bytu, tak svj do toho nemá co kecat. To si musí vlastníci vyřešit sami mezi sebou

Vložil asi tak (bez ověření), 11. Duben 2021 - 8:59

Pitomečci mínusují. Pitomečci potřebují uliční výbor, aby za nich řešil jejich problémy se sousedy

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".