Hlasy na per rollam

Vložil mira (bez ověření), 9. Únor 2024 - 19:21 ::

Jak se počítají hlasy, když se vlastník nevyjádří – neodevzdá svůj hlas (ani ano ani ne). Ve stanovách máme, že se zdržel hlasování. Upravuje to nějaký předpis ?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil * (bez ověření), 9. Únor 2024 - 20:00

  Ano, zdržel se hlasování. My jsme do zápisu zapsali: Nehlasovali vlastníci bytů č. …, napsali jsme čísla bytů a obstálo to i u soudu.

  Vložil Předseda výboru. (bez ověření), 9. Únor 2024 - 19:40

  Upravuje NOZ § 1211 a násl.

  Ze zákona vyplývá, že vás mají v zásadě zajímat hlasy „souhlasím“ (tedy „pro“), ty sčítáte. Účast musí být nadpoloviční většina hlasů ze všech. Kdo hlasuje proti (nesouhlasí), započtete do nesouhlasných.

  Ohledně těch, kdo se nezúčastní hlasování, platí obdoba prezenčního hlasování, čili zapíšete, že se nezúčastnili (tedy obdobně jako by nebyli přítomni na schůzi).

  Přijde mi divné je evidovat, že se zdrželi, když se vůbec hlasování nezúčastnili. Když nepřijdu na schůzi, tak přece neprojevuji vůli v tom směru, že bych se chtěl zdržovat hlasování. Zdržení hlasování podle mého názoru vyžaduje aktivní projev vůle (zvednutí ruky, nebo aspoň konkludentní).

  Vložil Justitianus, 11. Únor 2024 - 11:24
  • Předseda výboru: „Zdržení hlasování podle mého názoru vyžaduje aktivní projev vůle (zvednutí ruky, nebo aspoň konkludentní).“

  Ne, není potřebný aktivní projev vůle. Chce to zopakovat si teorii práva. Vůli jednající osoby lze seznat ze čtyř projevů vůle:

  1. dare = dát
  2. facere = jednat
  3. omitere = zdržet se jednání
  4. pati = strpět

  Vlastník který nevrátil hlasovací listinu v určené lhůtě neodevzdal svůj hlas ani PRO návrh, ani PROTI návrhu. Tedy se nepochybně ZDRŽEL hlasování.

  Justitianus

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".