Hlasování SVJ verzus družstvo

Vložil baluska, 4. Srpen 2010 - 8:07 ::

Dobrý den,

ze zákona v domě vzniklo SVJ – 7 členů (družstvo má nyní 30 členů a SVJ 7 členů včetně družstva). Výbor SVJ chce nechat o některých věcech hlasovat. Prosím o radu jak toto probíhá. Když se hlasuje ve výboru SVJ, kde má zástupce i družstvo, jak se hlasy počítají, jak hlasuje náš zástupce? Před jejich hlasováním má se sejít družstvo a potřebné věci odhlasovat? SVJ chce hlasovat veřejně. Prosím o radu jak toto probíhá? Musí nám dodat program ? Jak dlouho předem musí předsedovi dodat program schůze? Má pak předseda družstva svolat členskou schůzi, kde nechá o programu SVJ hlasovat a o bodech uvedených v programu a nebo vše jde najednou při nějakém veřejném hlasování SVJ???? SVJ se odmítá s předsedou radit a diskutovat. Je toto vůbec možné? S vlastníky se nedá vyjít a chtějí jednat pouze přes zástupce v družstvu, kterým není předseda (raději). Velice děkuji za info. baluska

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 5. Srpen 2010 - 10:47

  Balusko,

  Jak se hlasy počítají? Podle spoluvlastnického podílu na společných částech domu.

  Jak hlasuje náš zástupce? Má jeden nedělitelný hlas podle toho, co jste si v družstvu odsouhlasili (pokud nechcete uplatňovat exotické hlasování po jednotkách).

  Před jejich hlasováním má se sejít družstvo a potřebné věci odhlasovat? Může být.

  SVJ chce hlasovat veřejně. Prosím o radu jak toto probíhá? Zeptejte se členů výboru SVJ.

  Musí nám dodat program? Ano, program neboli pořad jednání musí dostat s pozvánkou každý vlastník/člen SVJ.

  Jak dlouho předem musí předsedovi dodat program schůze? Viz vaše stanovy.

  Má pak předseda družstva svolat členskou schůzi, kde nechá o programu SVJ hlasovat a o bodech uvedených v programu a nebo vše jde najednou při nějakém veřejném hlasování SVJ???? Možno tak i tak. Druhý způsob je častý, půjde o společnou členskou schůzi družstva a shromáždění SVJ. Bez předchozí vzájemné domluvy to ovšem nepůjde.

  Chtějí jednat pouze přes zástupce v družstvu, kterým není předseda (raději). Výbor SVJ nemá právo vybírat si, s kým bude jednat. Družstvo je jedním z vlastníků jednotek. Jménem družstva jedná navenek osoba zapsaná v Obchodním rejstříku, což bude nejspíše předseda družstva. Družstvo může dále udělit plnou moc jiné osobě (např. k zastupování družstva a hlasování na shromáždění SVJ). Ani k výběru této osoby nemůže výbor SVJ ničeho namítat. Může maximálně žádat, aby plná moc byla udělena písemně a podpis zmocnitele byl ověřen. Dále: nic vám nebrání navrhnout, aby družstvo nebo osoba zastupující zájmy družstva byla členem výboru SVJ.

  lake

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 4. Srpen 2010 - 8:43

  Příspěvek Jany1 vám asi nepomohl.

  Je třeba rozlišovat hlasování na shromáždění SVJ a ve výboru.

  Ve výboru (pokud není stanoveno jinak) má každý člen 1 hlas (i zástupce družstva) a pro schválení stačí nadpoloviční většina (ve věci o které může výbor rozhodnout).

  Na shromáždění vlastníků hlasuje zástupce družstva a jeho hlas má váhu podle podílu družstva v SVJ.

  Jakým způsobem se rozhoduje v družstvu je interní záležitostí družstva. Program schůze/shromáždění vlastníků je třeba doručit členům podle lhůty určené ve stanovách, tedy i zástupci družstva/předsedovi ve stejné lhůtě.

  Vložil Jana1, 4. Srpen 2010 - 8:12

  Podíl družstva zřejmě neklesl pod 50%. Má převahu, SVJ má smůlu. Jana1

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".