Vložil lake, 5. Srpen 2010 - 10:47

Balusko,

Jak se hlasy počítají? Podle spoluvlastnického podílu na společných částech domu.

Jak hlasuje náš zástupce? Má jeden nedělitelný hlas podle toho, co jste si v družstvu odsouhlasili (pokud nechcete uplatňovat exotické hlasování po jednotkách).

Před jejich hlasováním má se sejít družstvo a potřebné věci odhlasovat? Může být.

SVJ chce hlasovat veřejně. Prosím o radu jak toto probíhá? Zeptejte se členů výboru SVJ.

Musí nám dodat program? Ano, program neboli pořad jednání musí dostat s pozvánkou každý vlastník/člen SVJ.

Jak dlouho předem musí předsedovi dodat program schůze? Viz vaše stanovy.

Má pak předseda družstva svolat členskou schůzi, kde nechá o programu SVJ hlasovat a o bodech uvedených v programu a nebo vše jde najednou při nějakém veřejném hlasování SVJ???? Možno tak i tak. Druhý způsob je častý, půjde o společnou členskou schůzi družstva a shromáždění SVJ. Bez předchozí vzájemné domluvy to ovšem nepůjde.

Chtějí jednat pouze přes zástupce v družstvu, kterým není předseda (raději). Výbor SVJ nemá právo vybírat si, s kým bude jednat. Družstvo je jedním z vlastníků jednotek. Jménem družstva jedná navenek osoba zapsaná v Obchodním rejstříku, což bude nejspíše předseda družstva. Družstvo může dále udělit plnou moc jiné osobě (např. k zastupování družstva a hlasování na shromáždění SVJ). Ani k výběru této osoby nemůže výbor SVJ ničeho namítat. Může maximálně žádat, aby plná moc byla udělena písemně a podpis zmocnitele byl ověřen. Dále: nic vám nebrání navrhnout, aby družstvo nebo osoba zastupující zájmy družstva byla členem výboru SVJ.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.