Havarijní stav střechy a nezájem vlastníků.

Vložil Simona. (bez ověření), 10. Září 2012 - 9:21 ::

Dobrý den.Jsme společenství vlastníků s dvanácti bytovými jednotkami.Máme havarijní stav střechy a oken.Ve fondu oprav máme něco málo našetřeno.Většina vlastníků odmítá platit více,a odmítá i možnost úvěru na revitalizaci domu.Oknama uniká teplo,a střechou začíná zatékat do horních bytů.Pouze tři vlastníci jsou pro opravu a úvěr na revitalizaci domu.Ostatní nám řekli že se musíme podřídit většině,i za cenu že se nic opravovat nebude a že nám do horních bytů zatéká.Múžeme se nějak bránit?Děkuji.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 10. Září 2012 - 12:22

  Obraťte se na stavební úřad. Stavební a hygienické závady budovy (zatékání) je vlastník povinen odstranit. SÚ může opakovaně ukládat pokuty.
  Oznamte závady Vašemu společenství prokazatelně (písemně). Dojde-li následně ke škodě na Vašem majetku, vymáhejte na SVJ. Rozdělení úhrady škody na jednotlivé vlastníky jednotek si pak zajistí SVJ.

  Únik tepla u starších budov není nijak postižitelný.

  lake

  Vložil listos (bez ověření), 10. Září 2012 - 14:47

  Jen se s důvěrou obraťte na Stavební úřad, to se dozvíte věci. Nebo je taky možné, že váš stavební úřad je úřad osvícený.

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 11. Září 2012 - 9:34

  Ze zkušenosti (nevlastní, ale od důvěryhodného zdroje):

  Pánové X a Y chtěli opravit střechu, aby jim do bytů nezatékalo. Vlastníci bytů v nižších patrech s tím nesouhlasili, jim do bytu neteklo.

  Pánové X a Y se obrátili na větší (dražší) advokátní kancelář aby je zastupovala a souhlas s opravou nahradili soudním rozhodnutím.

  Na návrh advokáta se nejdříve obrátili na stavební úřad. Ten (ne)provedl místní šetření (podrobnosti ani nebudu popisovat), a ústně řekl: domluvte se. Ani po několika měsících nevydal žádné rozhodnutí, po urgenci u advokáta jim bylo sděleno, že takové rohodnutí nelze ze stavebního úřadu vymoci. Takto ztratili celý rok.

  Vložil lake, 11. Září 2012 - 10:23

  Jestliže se ti naivkové obrátili na Stavební úřad pouze ústně, pak šlo o nezávazné povídání a samozřejmě pak čekali marně na jakoukoliv další aktivitu SÚ. Takové věci je třeba řešit poněkud jinak, a to v souladu se Stavebním zákonem.

  Stavební zákon ukládá Stavebnímu úřadu a vlastníkovi stavby tyto povinnosti:
  § 135
  (2) Stavební úřad nařídí vlastníku stavby provedení nutných zabezpečovacích prací, jestliže stavba svým technickým stavem ohrožuje zdraví a životy osob nebo zvířat, není-li nutné ji neodkladně odstranit.
  (...)
  (4) V případech uvedených v odstavcích 1 a 2 stavební úřad kontrolní prohlídkou stavby, na kterou přizve účastníky řízení, zjišťuje pouze její skutečný stav a rozhodne o nařízení neodkladného odstranění stavby, nutných zabezpečovacích prací, popřípadě vyklizení stavby. Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek.
  § 178
  (2) Stavebník, stavbyvedoucí, fyzická osoba vykonávající stavební dozor nebo vlastník stavby se dopustí přestupku tím, že neodstraní závadu zjištěnou při kontrolní prohlídce stavby ve lhůtě stanovené ve výzvě stavebního úřadu podle § 134 odst. 2.
  § 179
  Za přestupek podle § 178 lze uložit pokutu do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle (...) odstavců 2, 4, 5 a 6, (...).

  -----------------------------------------------------------
  Z uvedeného je zřejmé, že SÚ bude povinně konat jen jsou-li ohroženy zdraví a životy. K tomu si vlastník jednotky obstará vyjádření hygienika, že na místě, kde zatéká, se tvoří v místnosti plíseň. Obrátí se pak na SÚ písemně (s doručenkou) a požádá o zásah podle § 135 Stavebního zákona.

  Pouhý mokrý flek na stropě skutečně nebude ouředníka Stavebního úřadu zajímat. Napsal jsem to přece v předchozím příspěvku.

  lake

  Vložil Alexxandra Pretty, 25. Červen 2013 - 16:38

  Pane Lake, skutečnost je taková, že stavební úřady jsou skutečně laxní. Já řeším také problém světlíku, který poškozuje můj byt (plíseň, vlhkost apod), ale také zároveň ohrožuje stav domu, neboť nevyčištěním světlíků několik desítek let dochází k vlhnutí obvodového i nosného zdiva domu. Úřad nám sdělit to samé – dohodnout se. Dokonce jsem podruhé vyzvala úřad, aby konal podle §139, poslala jsem dokonce stížnost na nečinnost na nadřízený orgán a to už řeším více než rok a nehnu s nikým žádná kontrola neproběhla a ani se neplánuje,. Co se dozvídám od nadřízeného úřadu za nesmysly, to byste koukal! Zvažuji další kroky k nadřízenému orgánu Magistrátu, vzdát to nehodlám. Dále jsem kontaktovala hygienickou stanici ohledně plísně, stavební odbor mě dokonce poslal na odbor životního prostředí a údajně to nespadá do kompetence ani jednoho úřadu – mám to písemně. Je to neuvěřitelný boj. A když něco není podle zákona, tak to odůvodňují tím, že mají jiný právní názor, s tím se setkávám často.

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 11. Září 2012 - 14:16

  Ti naivkové si mysleli, že jsou dost chytří na to, aby věděli, že se v této oblasti dostatečně neorientují a proto se obrátili na advokátní kancelář. Právník, který se jejich záležitostízabýval se na stavební úřad obrátil písemně.

  Co mají dělat ti naivkové, kteří si platí právníka a od něj se doví, že nic dělat nemůžou?

  Co udělali? Zaplatili za poskytnuté služby jako sepsání výzvy vlastníkům či dopisu stavebnímu úřadu a s touto advokátní kanceláří ukončili vztahy.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".