Vložil lake, 11. Září 2012 - 10:23

Jestliže se ti naivkové obrátili na Stavební úřad pouze ústně, pak šlo o nezávazné povídání a samozřejmě pak čekali marně na jakoukoliv další aktivitu SÚ. Takové věci je třeba řešit poněkud jinak, a to v souladu se Stavebním zákonem.

Stavební zákon ukládá Stavebnímu úřadu a vlastníkovi stavby tyto povinnosti:
§ 135
(2) Stavební úřad nařídí vlastníku stavby provedení nutných zabezpečovacích prací, jestliže stavba svým technickým stavem ohrožuje zdraví a životy osob nebo zvířat, není-li nutné ji neodkladně odstranit.
(...)
(4) V případech uvedených v odstavcích 1 a 2 stavební úřad kontrolní prohlídkou stavby, na kterou přizve účastníky řízení, zjišťuje pouze její skutečný stav a rozhodne o nařízení neodkladného odstranění stavby, nutných zabezpečovacích prací, popřípadě vyklizení stavby. Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek.
§ 178
(2) Stavebník, stavbyvedoucí, fyzická osoba vykonávající stavební dozor nebo vlastník stavby se dopustí přestupku tím, že neodstraní závadu zjištěnou při kontrolní prohlídce stavby ve lhůtě stanovené ve výzvě stavebního úřadu podle § 134 odst. 2.
§ 179
Za přestupek podle § 178 lze uložit pokutu do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle (...) odstavců 2, 4, 5 a 6, (...).

-----------------------------------------------------------
Z uvedeného je zřejmé, že SÚ bude povinně konat jen jsou-li ohroženy zdraví a životy. K tomu si vlastník jednotky obstará vyjádření hygienika, že na místě, kde zatéká, se tvoří v místnosti plíseň. Obrátí se pak na SÚ písemně (s doručenkou) a požádá o zásah podle § 135 Stavebního zákona.

Pouhý mokrý flek na stropě skutečně nebude ouředníka Stavebního úřadu zajímat. Napsal jsem to přece v předchozím příspěvku.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.