Hasicí přístroje

Vložil Martin (bez ověření), 1. Prosinec 2019 - 19:33 ::

Dobrý den, preventista u nás udělal prohlídku společných prostor a roky předtím nám procházeli bez problémů, ale nyní chce po nás dokoupit další 2hasičské přístroje. Máme:
půdu 95m2, chodba včetně schodišt 65m2 a sklepní prostory 140m2. Celkem máme v SVJ 6 bytů a nyní jsou tam 2 přístroje práškové. Mohu požádat o radu, zda je to v pořádku. Děkuji

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Andreas (bez ověření), 5. Prosinec 2019 - 17:57
  1. dům máte nějak zkolaudovaný, k dispozici by jste měli mít Požárně bezpečnostní řešení, případně Požární zprávu.
  2. jedná se o objekt zkolaudovaný před rokem 1985, pokud v dokumentaci toto není popsáno, řídíte se:

  Zákonem 133/1985 Sb., § 5(1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny

  1. obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschop­ném stavu.

  Jakým způsobem se dozvíte ve :

  Vyhlášce 246/2001 Sb., §2, (5) V prostorách a zařízeních právnických osob a podnikajících fyzických osob (každý dům má svého majitele, který pronajímá nebo spravuje), u nichž nebylo stanoveno množství, druhy a způsob vybavení věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními podle odstavce 1 nebo 2, popřípadě nelze-li toto prokázat, se zabezpečují a instalují alespoň: na každých započatých 200 m2 dle druhu požáru (viz vyhláška)

  ČSN 73 0833 Tato norma stanoví specifické požadavky požární bezpečnosti na objekty a prostory pro bydlení a ubytování v návaznosti na ČSN 73 0802; ustanovení ČSN 73 0802 platí i pro objekty a prostory pro bydlení a ubytování, pokud nejsou zpřesněny specifickými ustanoveními.

  Budovy skupiny OB2 – bytové domy mající více než tři obytné buňky.

  Přenosné hasicí přístroje se umísťují:

  1. u požárních úseků určených pro skladování (sklípky apod.), je-li půdorysná plocha větší než 20 m

  2, a to vždy jeden (např. vodní) přístroj na každých započatých 100 m2 půdorysné plochy;

  1. u strojovny výtahů, a to jeden práškový nebo sněhový přístroj.

  Obsah hasiva v HP je uveden v §2 vyhl. č. 246/2001 Sb.

  Tedy pro sklepy musíte mít 2 ks hasicích přístrojů, 1 ks stačí pro společné prostory (schodiště, půda..) a je-li v domě výtah, musí být HP umístěn ve strojovně, případně u jeho rozvodného panelu vestavěné strojovny.

  Počty hasicích přístrojů nelze suplovat, tedy máme jeden ve sklepě/strojovně = stačí i pro společné prostory – to je špatně.

  Vložil Pavel1974 (bez ověření), 7. Leden 2020 - 20:53

  A půdu teda nemá řešit?

  Vložil Andreas (bez ověření), 8. Leden 2020 - 16:47

  Jasně že jo, vyhláška 246/2001 Sb., §2, (5) viz výše.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 4. Prosinec 2019 - 15:30

  jak byl schválen při kolaudaci.

  Vložil fire (bez ověření), 2. Prosinec 2019 - 21:38

  Postupujte dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. Postačilo mu přece položit otázku: a podle čeho je máme mít?

  Vložil JarekSVJ, 2. Prosinec 2019 - 12:41

  To řešíš dva hasičáky navíc???? Lepší mít jeden navíc než kdyby měl chybět… Jinak se obrať na nejbližší Hasičskou stanici o radu.

  Vložil MartinII, 6. Prosinec 2019 - 11:35

  Kdo je "preventista ? Souhlasím s JarekSVJ. Obraťte se na HZS-ČR.

  Hlavně mít „hasičáky“ funkční a aby s nimi uměli „lidi“ zacházet

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".