GDPR a nahlížení (kontrola hospodaření)

Vložil TN. (bez ověření), 9. Říjen 2017 - 19:48 ::

Začínám se hluboce zamýšlet nad vesmírným vetřelcem GDPR, který nám do našeho právního řádu implementovala Evropská komise.

Podívejme se na problematiku z pohledu kontroly hospodaření a správy domu. Vezměme třeba účetní deník, nebo knihy analytických účtů. Příklad – v bytě č. 13 vlastníka pana Pokorného se měnil radiátor. Je to účetně zaznamenáno a existuje faktura od dodavatelské firmy a dodací list s podpisem pana Pokorného a technika dodavatelské firmy. Když bude některý vlastník nahlížet do účetnictví za účelem kontroly hospodaření, musím doklady schovat pod stůl? Spadá tato informace, že u Pokorného došlo k výměně radiátoru pod ochranu osobních údajů?

Co výpis z bankovního účtu. Můžou osoby, které nejsou členem výboru, nebo osoby odlišné od účetní správcovské firmy, nahlížet do výpisu z účtu? Jsou v něm přece čísla bankovních účtů, částky, které vlastníci platí, úhrada nedoplatků a případná úhrada dluhů ve formě sjednaných splátek. Co z toho spadá pod osobní údaje a tedy pod ochranu?

A máme tu dalšího kandidáta – dohody o provedení práce, typicky s uklízečkou nebo domovníkem. Jsou v nich osobní údaje (datum narození, jméno, bydliště, výše odměny, rodné číslo, číslo bankovního účtu, často i uvedení zdravotní pojišťovny). Uklízečka přitom nutně nemusí být jedním z vlastníků.

Je jasné, že ochrana osobních údajů může pořádně zamotat hlavu statutárům, až budou umožňovat nahlížet do účetnictví vlastníkům, kteří si chtějí zkontrolovat, zda výbor řádně hospodaří. Nicméně dle mého názoru kontrolu nelze provést efektivně a úplně, pokud do ruky nedostanu všechny podklady, včetně bankovních výpisů, DPP či DPČ, všech účetních dokladů a účetních knih, a to bez jakékoliv anonymizace a bez výjimky („Tohle ti neukážu, protože se mi nechce“). Samozřejmě kontrolující vlastník nepotřebuje – a ostatně ani nesmí – vidět datum narození uklízečky, ani u jaké zdravotní pojišťovny je pojištěná. Což patrně povede k nutnosti pořizování kopií prvotních originálních dokladů, a následné anonymizace osobních údajů v kopiích. Jenže vlastník má právo vidět prvotní originální doklady, s kopiemi se nemusí spokojit…

Bude to ještě zajímavé.

  • GDPR

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Zdenek 22, 10. Říjen 2017 - 7:39

Pane TN,

ÚOOÚ ve svých aktuálních sděleních dovodil, že vlastník jednotky má právo na informaci o tom, jak ostatní spoluvlastníci plní svou povinnost vyplývající ze zákona, tedy např. povinnost přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku. V takovém případě se nejedná o zpřístupnění údajů jinému subjektu, ke kterému je třeba souhlas, každý vlastník je totiž subjektem údajů i osobou, která v rámci plnění povinností stanovených zákonem přichází do styku s osobními údaji a je povinna zachovávat mlčenlivost.

Více niz zde: https://www.dashofer.cz/…ari_2012.pdf

Vlastník má právo nahlížet do VŠECH dokumentů společenství bez omezení a na této skutečnosti GDPR nic nemění.

Vložil Čmuchal (bez ověření), 10. Říjen 2017 - 13:40

Pane Zdenek22,

UOOU tak dovodil, ale před vymyšlením a vymáháním GDPR. Když se názory UOOU mění podle toho kdo tam vládne, lze s jistotou očekávat, že stanovisko těch vyžírků se dozajista upraví (anebo taky neupraví, nakonec monopol na „pravdu“ a na zákonů výklad zde nemá UOOU ale soudci). Nemyslíte?

Co Vy, dokážete nahlídnout (ale nejen nahlídnout, ale také zkopírovat si) veškeré dokumenty, které SVJ produkuje nebo má mít „pod palcem“?

Vložil Zdenek 22, 11. Říjen 2017 - 9:25

Pane Čmuchale,

z povahy věci je „subjektem údajů“ v rámci SVJ celá množina (spolu)vlastníků a GDPR na této skutečnosti nemůže nic změnit. ÚOOÚ to jen pojmenoval a ozřejmil na příkladě zpřístupňování jmen dlužníků.

V našem SVJ jsou všechny podstatné dokumenty ukládány na zabezpečené webové stránky a tak si je všichni vlastníci mohou číst a studovat kdykoliv, aniž by o cokoliv museli žádat.

Vložil ... (bez ověření), 9. Říjen 2017 - 19:56

No tak, pane TN, nebuďte z těch přihlouplých nařízení tak upjatý. Zaspívejte si s Karlem Krylem: nasrat, nasrat, nasrat. Víte na koho.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".