GDPR a § 1177/1 NOZ

Vložil Pavel, 4. Březen 2018 - 15:25 ::

V jiné diskusi se objevil příspěvek:


"Proč má nečlena výboru zajímat GDPR? 17

Vložil Čmuchal (bez ověření), 27. Únor 2018 – 8:17

„…Obecně by SVJ mělo zpracovávat OÚ mj. podle § 1177 NOZ a zákona č. 67/2013 Sb.. …“

Takže vidíte třeba nebezpeční zde?

§ 1177 NOZ

Kdo nabyl jednotku do vlastnictví, oznámí to včetně své adresy a počtu osob, které budou mít v bytě domácnost, vlastníkům jednotek prostřednictvím osoby odpovědné za správu domu nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět, že je vlastníkem. To obdobně platí i v případě změny údajů uvedených v oznámení

…tedy nabyvatel to má oznámit prostřednictvím „osoby odpovědné za správu domu“ (OOzSD) VLASTNÍKŮM nikoli pouze OOzSD → kterou zastupujete v jednom SVJ jak jste uvedl, aktuálně Vy, …a …pokud to tedy OOzSD neoznámí, pak …? (porušila GDPR? ZoU? … a musí se tedy „bát“) ?? Nebo se domníváte, že to není problém, protože to buď GDPR neřeší, nebo §1177 nemá žádnou sankci, nebo jen pomatenci by chtěli někoho tímto způsobem „dostat“?

PS: Jak provádíte u Vás v SVJ to aktivní oznamování, které ukládá §1177 NOZ, tzn. aby byli seznámeni vlastníci ale nikdo jiný?"


K příspěvku uvádím

A)§ 1177/1 NOZ neukládá SVJ žádné aktivní oznamování. Pouze ukládá členům SVJ aby oznámili OOzSD skutečnost, že nabyli jednotku do vlastnictví. Plyne to jak z vlastního textu § 1177, tak i z § 1178, který ukládá SVJ sdělit teprve na základě žádosti člena SVJ jméno a adresu vlastníka nebo nájemce v domě.

B)GDPR a § 1177/1 osoby a obsazení:

 • subjekt osobních údajů – člen SVJ AA, který má povinnost sdělit některé OÚ OOzSD
 • příjemce osobních údajů – člen SVJ BB, který se zajímá o OÚ člena SVJ AA
 • správce osobních údajů – SVJ
 • osobní údaje – jméno, adresa, počet osob v domácnosti

C)k P.S.

u nás žádné aktivní oznamování o změně v členské základně neprovádíme, jak plyne z § 1177, § 1178 a literatury. Pokud by se někdo zeptal podle § 1178, což se zatím nestalo, tak by výbor odpověděl.

D)samotného GDPR se nebojíme, jen nás otravuje. Porušení GDPR ani ZoÚ v souvislosti s § 1177 nepředpo­kládám. Pravda ale je, že jsem si zatím nestanovil lhůtu pro výmaz OÚ podle čl. 17 GDPR. Mám získat vnitřní směrnici SVJ k ochraně OÚ ze tří zdrojů a tak uvidím, co tam bude uvedeno. Něco z toho si pak vyberu.

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil TN. (bez ověření), 4. Březen 2018 - 16:31

  V několika stanovách SVJ jsem četl, že SVJ zřizuje „registr obyvatel“, popřípadě vede „seznam členů“ (asi inspirace ze spolkového práva). Podle mého názoru je zavádění seznamu členů do bytového spoluvlastnictví nesmysl, seznam členů obsahují i stanovy SČMBD. Do registru obyvatel výbor zapisuje rodná čísla nejen vlastníků, ale i členů rodiny, vč. dětí, jejich jména, datum narození, rodná čísla, jejich telefony apod. Spousta SBD používá staré formuláře z 90. let, kde požadují uvedení národnosti, zaměstnavatele a podobných nepotřebných údajů. Věřím, že ÚOOÚ si na nich smlsne. A nebo ne, protože v první vlně se povezou po operátorech, energetikách, bankách, pojišťovnách, nemocnicích a městských úřadech. SBD a SVJ přijdou na řadu (možná) tak po 5 letech…

  SVJ potřebuje znát jméno, adresu, pro případ žaloby nebo uzavírání smlouvy (nájemní na společnou část, uznání dluhu apod.) si musí opatřit datum narození. Dále potřebujeme znát číslo bankovního účtu pro vracení přeplatků, telefonní číslo pro řešení havárií, popřípadě e-mailovou adresu pro zasílání podkladů ke shromáždění – k tomu mám podepsaný od každého vlastníka souhlas. V tomto problém nevidím, protože u každého údaje jsme schopni prokázat účelnost zpracování, popř. u e-mailové adresy mám písemný souhlas. Jediný potenciální problém vidím u rodného čísla, který potřebuji pro automatizované sledování insolvencí, k němu nám samozřejmě dlužník souhlas nedá, na druhou stranu jsem připraven jejich evidování popřít (v žádných záznamech rodná čísla nemáme, ÚOOÚ by musel do serveru poskytovatele softwarového řešení).

  Trochu teď šílím ohledně správcovské firmy, protože nejsou schopni novou legislativu vstřebat. Jednak poprvé ode mne uslyšeli, že musíme mít spolu uzavřenu smlouvu o zpracování a předávání osobních údajů už dle současného zooú, druhak to asi dopadne tak, že si tu smlouvu napíšu sám, protože ani po půl roce, kdy jsem je upozornil, se nic neděje. Ale už nám poslali formuláře, které chtějí podepsat po členech výboru, že souhlasíme se zpracováním osobních údajů členů SVJ :-) Bude to ještě legrace. Bohužel máme na výběr mezi tímto eseróčkem pohrobkem OPBH, nebo SBD, další konkurence poblíž není.

  Vložil Pavel, 4. Březen 2018 - 16:46

  TN.,

  pokud mám u každého bytu jméno vlastníka, podíl na SČ, adresu, telefon, e-mail, tak mám seznam členů. V tom problém nevidím.

  Datum narození potřebuji podle § 79 z. č. 99/1963 Sb.

  „Registr obyvatel“ s údaji členů domácnosti jsem nikdy nepotřeboval, „seznam členů“ ano.

  Pokud máte podepsaný souhlas s číslem telefonu a e-mailem, tak porušujete GDPR, protože k jejich zpracování dostačuje čl. 6/1/f případně čl. 6/1/c GDPR (zde se názory různí). Když už máte zákonnost zpracování OÚ opřeno o jiné písmeno čl. 6/1 než je písm. a), tak souhlas nemáte vyžadovat.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Zmatený člen výboru (bez ověření), 10. Listopad 2018 - 13:09

  Naše správcovská firma si vymyslela formulář, kterým členové výborů udělují písemný souhlas se zpracováním e-mailové adresy a telefonního čísla a použitím ke vzájemné komunikaci se správcem, a že jako členové výboru souhlasíme, že tento e-mail a telefon bude předávat vlastníkům, pokud o náš kontakt vlastníci našeho správce požádají. Současně podepisujeme upozornění, že správce nám může touto cestou (tedy e-mailovou komunikací) posílat údaje chráněné GDPR a že je tedy musíme chránit.

  Vložil TN. (bez ověření), 11. Listopad 2018 - 21:59

  Tak to je samozřejmě nesmysl. Email a telefon správce potřebuje za účelem plnění smlouvy, není tedy nutný souhlas, který je navíc odvolatelný. Účel je zřejmý, doba zpracování také (dokud je smlouva účinná, nebo dokud dotyčný zůstává členem výboru). Předpokládám, že SVJ také po správci nepožaduje souhlas se zpracováním osobních údajů s jeho zaměstnanci, ač SVJ zpracovává jejich emaily a telefony.

  Vložil TN. (bez ověření), 5. Březen 2018 - 10:34

  Pavle, SVJ shromažďuje, nebo zpracovává?

  Vložil Pavel, 5. Březen 2018 - 11:01

  TN.,

  podle čl. 4/2 GDPR je zpracováním mj. shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, výmaz, zničení.

  Takže všechno.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil a (bez ověření), 4. Březen 2018 - 16:42

  A ty osobní údaje jsou tam vyjmenované? Členové výboru nezastupují členy svj, aby za ně dávali souhlas se zpracováním jejich osobních údajů.

  Vložil Pavel, 4. Březen 2018 - 16:56

  a,

  pro zpracování OÚ členů SVJ není v drtivé většině souhlas potřeba. Zákonnost zpracování OÚ je podle čl. 6/1/c nebo čl. 6/1/f GDPR.

  Neznám OÚ, který bych jako člen výboru SVJ potřeboval a ke kterému bych potřeboval souhlas člena SVJ.

  Jediný sporný OÚ je r.č., ale možná i tam by se pro účel sledování insolvence dal použít čl. 6/1/f.

  Hezký den!

  Pavel

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".