FOND OPRAV

Vložil Anonymous, 16. Červen 2010 - 9:59 ::

Dobrý den, před třemi lety jsem koupil byt v osobním vlastnictví. Vše proběhlo v pohodě. Až letos při rozůčtování fondu oprav jsem měl paltit nedoplatek 4.200,–Kč. Zajímal jsem se jak je možné že mám takový nedoplatek, když ostatní takový nemají a já do fondu platím řádně a včas. Bylo mě řečeno že je to dluh po bývalé majitelce bytu a že jelikož se ji jim (správě nemovitostí, která nám dělá správu) nepodařilo sehnat, tak letos tento dluh připsali mě a to aniž by mě nějak informovali. Nezdá se mě toto jednání správné. Měli by to přece vymáhat po původní majitelce, je to jejich chyba že to nevymohli, proč bych to měl platit já. Já s tím nemám přece nic společného. Vždyť přece se dluhy logicky vymáhají po tom, kdo je způsobil. Až teda budu prodávat byt, taky udělám dluhy a nic se jako nestane? Jak se můžu proti tomu bránit?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 16. Červen 2010 - 10:27

  Dobrý trik. Dlužníka nesehnali, tak se snaží vyždímat peníze z Vás. Předpis rozúčtování "fondu oprav" (ve skutečnosti záloh na správu domu) je vadný. Reklamujte a neplaťte nic, dokud nedostanete do ruky řádné vyúčtování obsahující správné částky.

  Pokud Vám někdo bude tvrdit, že dluhy předchozího vlastníka jednotky mají nožičky a že "přešly" na Vás, zasmějte se tomu hodně hlasitě. Je to povedený vtip.
  Pak se zeptejte, zda je zřízeno zástavní právo k jednotce. Pokud nikoliv (což byste při koupi poznal ze záznamu v katastru), poraďte jim, ať se obrátí na skutečného dlužníka.

  Dlužníkem je vždy ta osoba, která dostala předpis plateb podle § 15 odst. 2 ZoVB a neplatila částky v předpisu stanovené. Tato povinost předchozího vlastníka trvala do okamžiku, kdy nastal účinek vkladu do katastru (den podání žádosti o zápis vlastnického práva). Od toho dne platíte určené zálohy na správu Vy.

  lake

  Vložil jozef (bez ověření), 16. Červen 2010 - 11:16

  No jo, jenže oni mě tu částku již strhli a to z vyúčtování plateb z vody a topení (vyrovnání fondu oprav, u lidí co tam mejí nějaké nesrovnalosti, z tohoto vyúčtování bylo schváleno na schůzi). Jak se mám tedy bránit, když chci peníze zpět? Mám šanci uspět?

  Vložil vladan, 7. Prosinec 2010 - 7:14

  Bohužel těžko, pokud to schválil výbor a částka byla stržena a vedena v účetnictví SVJ, tak je nevratná. Existuje pouze dohoda s výborem, zda Vám peníze vrátí na účet či nikoliv. Popřípadě lze dohodnout srážku ve výši strženého nedoplatku při příštím vyúčtování.

  Vložil lake, 9. Prosinec 2010 - 0:09

  Vladane,
  jen klid. Snažíte se odpovídat na starý dotaz z 16. června 2010.
  Mezitím jsem tazateli už dávno odpověděl, on se zachoval podle mé rady a dne 22. června 2010 zde sdělil, že mu všechny peníze byly vráceny (4200 Kč). Přečtěte si: http://www.portalsvj.cz/node/5995/26269…
  Nejen že Vaše rada je opožděná, ona je navíc i úplně nesprávná.

  lake

  Vložil lake, 16. Červen 2010 - 12:19

  Napsal jsem jasně: napřed dostanete do ruky vyúčtování. K němu můžete podat reklamaci. Dokud není vyúčtování řádné a na správné částky, nemáte povinnost platit.

  Ve vašem SVJ byla (pokud dobře rozumím) vyúčtování dvě:
  (a) vyúčtování služeb,
  (b) vyúčtování záloh na správu.

  Jestliže některé z nich je vadné, reklamujte v předepsané lhůtě (která by měla na vyúčtování být uvedena). Jestliže vyúčtování bylo bezvadné, máte na jeho základě obdržet přeplatek, nebo doplatit. Obě vyúčtování nelze vzájemně započíst, jestliže u jednoho z nich jste podal reklamaci. Není totiž ještě vyřešeno - splatnost dosud nenastala.

  Naopak u druhého vyúčtování (služby) jste reklamaci nepodal, stalo se tedy splatným a přeplatek Vám měl být vrácen v předepsané lhůtě. Máte nárok na tuto částku plus úrok z prodlení. Pokud neuspějete s písemnými výzvami, nezbude než obrátit se na soud. Žalovanou stranou bude společenství vlastníků.

  lake

  Vložil jozef (bez ověření), 16. Červen 2010 - 12:20

  Tak jsem jim volal a tvrdili mě že to nakonec není že by neplatila, ale že dluh vznikl rozúčtováním fondu oprav, který byl proveden při jejím ukončením vlastnictví bytu a prý se fond vztahuje k bytu a jelikož ona jim to nezaplatila, tak to mám zaplatit já. Když jsem jim řekl, že se mě to zdá divné a nelogické, paltit za někoho dluh, tak mě řekli že kdo jiný by to měl zaplatit, než nový majitel. No nevím, jestli se má cenu kvůli 4.000 ticícům soudit a chodit za právníkem. :-(

  Vložil PeDuPles (bez ověření), 16. Červen 2010 - 12:51

  Mně to přijde, že váš správce provádí nějaké nepravosti. Zálohy na správu (Vámi chybně nazývané Fond oprav) se při změně vlastníka nevyúčtovávají (viz §15 odstavec 4 ZoVB).

  Pokud došlo k plynulému přechodu vlastnictví a nebyla vynechána žádná měsíční platba předpisu záloh, nemůže situace deficitu v „FO“ vůbec nastat. Ať Vám správce prokáže, který předpis nebyl uhrazen a kým. Pokud byly všechny předpisy uhrazeny, nemůže nikde nic chybět.

  Vložil lake, 17. Červen 2010 - 5:01

  Opakuji pokaždé, že žádný "fond" v účetnictví SVJ neexistuje.
  Zálohy na správu se nevztahují k bytu, nýbrž povinnost platit tyto zálohy vzniká konkrétní osobě - vlastníkovi jednotky. Pouze tato osoba je případně dlužníkem, a to za dobu, po kterou užívala ("vybydlovala") dům a jeho společné části. Přečtěte si k tomu § 15 odst. 1 ZoVB. A zeptejte se správce na to, podle kterého konkrétního právního předpisu postupuje, jestliže dluh jiné osoby vymáhá od Vás. Trvejte na tom, aby uvedl konkrétní zákon a paragraf.

  lake

  Vložil vladan, 7. Prosinec 2010 - 7:15

  ne? a kam tedy platíme? FO je jednoznačně FO, i když to každý nazývá jinak.

  Vložil Ano (bez ověření), 7. Prosinec 2010 - 8:08

  Vladane, smiřte se s tím, že fond oprav a zálohy na správu jsou rozdílné záležitosti. Že to nechápete, na věci nic nemění. Každý nemůže vědět všechno. Třeba rozumíte jiným věcem.

  Vložil Karel Popper (bez ověření), 8. Prosinec 2010 - 20:05

  souhlasím s tím, že FO a zálohy na správu SVJ jsou dvě různé položky. Faktem je, že jsou vedeny pod jedním bankovním účtem.Viz odkaz na našeho Správce.Jinak je pravda, bankovní ústavy zajímá u získávání úvěrů na revitalizaci domů „jen FO“.Navíc se přhlíží na určitou povinnou zůstatkovou fin.výši pro zajištění vlastní činnosti SVJ. Takto to bylo v našem případě, kdy jsme museli položit určitou fin.část projištění plateb coby „polštář“. Takže tyto skutečnosti zde uvádím pro úplnost skutečností, které jsou zde na portálu v „polemice“.

  Vložil Alena1 (bez ověření), 7. Prosinec 2010 - 8:55

  Pane Lake můžete nám méně chápavým vysvětlit rozdíl co je fond oprav a zálohy na správu domu. Já se přizním, že taky používáme název fond oprav.Víc lidí tomu tak rozumí.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 7. Prosinec 2010 - 9:16

  Paní Aleno, nejsem sice pan Lake, ale o „fondu oprav“ něco vím. Napsala jsem toho o něm poměrně hodně nejen na tomto portálu (stačí zadat vpravo nahoře „fond oprav“), ale i na svém webu věnovaném účetnictví.

  Pojem „fond“ je pro zálohy na správu zavádějící, protože vzbuzuje dojem, že jde o vlastní zdroje SVJ, zatímco správné označení pojmem zálohy dává jasně najevo, že jde o zdroje cizí.

  Dále: Ze záloh na správu je možné hradit veškeré náklady na správu, nejen opravy. Označení „fond oprav“ navozuje dojem, že se z něj mohou hradit jen náklady na opravy.

  Jestli chcete vědět více, podívejte se na příspěvek na dále uvedené adrese, případně na další dva příspěvky uvedené ve stejné rubrice hned vedle. Všechny tři jsou věnovány právě „fondu oprav“.

  Zde je adresa: http://klaiex.webnode.cz/…u-domu-a-fo/

  N. Klainová

  Vložil Krupp, 7. Prosinec 2010 - 10:21

  Paní Klainová, Vy i ostatní , kteří odpovídají ve stejném duchu, máte naprostou pravdu. Bobužel, když jsme si v bance žádali o úvěr, jedno z nejdůležitějších kriterií pro jeho poskytnutí byla výše fondu oprav a výše plateb do něj. To se pak nestačíte divit.

  Jirka

  Vložil Anonymouss (bez ověření), 7. Prosinec 2010 - 12:20

  Souhlasím, banka to skutečně zkoumá. Žádný jiný fond ji nezajímá.

  Vložil lake, 7. Prosinec 2010 - 13:48

  To je nějaký nesmysl. Celkový počet SVJ ke dni 06.12.2010 je 47086. Naprostá většina z nich žádný „fond oprav“ nemá, takže banka jej ani nemůže zkoumat.

  Pokud by SVJ mělo vlastní příjem ve výši, která by stála za to, aby se stala zdrojem naplňování nějakého fondu, nebude tento příjem bankou vůbec sledován. Pro účely poskytnutí půjčky je příjem z vlastních zdrojů SVJ naprosto bezvýznamný.

  Chtějí-li tazatelé, aby jim ostatní rozuměli a odpověděli případně na dotaz, je třeba přestat si vymýšlet neexistuící názvy neexistujících „fondů“. Psal jsem o tom zde: http://www.portalsvj.cz/…u-fond-oprav

  lake

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 7. Prosinec 2010 - 11:08

  Pane Kruppe,

  bankovní úředníci neznají základní pravidla účetnictví. Neznají je ani někteří autoři účetních programů pro SVJ, takže se fond oprav objevuje i v programech pro vedení účetnictví SVJ. Nějaké vlastní a cizí zdroje jsou těmto lidem lhostejné.

  O úvěr se nežádá tak často, takže se neznalost bankovních úředníků dá přežít.

  Když ale čtete na portálech SVJ pořád dokola, jak je možné, že se z fondu oprav platí i bankovní poplatky a odměny apod., tak se nedivte, že ti, kdo ta pravidla znají, reagují pořád stejně.

  Pan lake tu kdysi kdesi vysvětloval, jak dopadne nesprávné pojmenování záloh na správu, když dojde na soudní řízení. To je, myslím, dost pádný důvod, aby se alespoň členové SVJ konečně naučili používat správné pojmy.

  Účetní a programátory tady asi nepředěláme, ale členové SVJ si třeba po pár letech zvyknou. Třeba ano, třeba ne. Když ne a opravdu dojde na soud, bude to jejich problém. Šance pochopit rozdíl mezi fondem a zálohami dostávájí dlouho a často.

  N. Klainová

  Vložil Anonymouss (bez ověření), 7. Prosinec 2010 - 12:35

  Paní Klainová, mohla byste prosím jednoduše a srozumitelně vysvětlit k čemu je SVJ podvojné účetnictví dobré? Já vím, že to vyplývá ze zákona, ale nevím, k čemu je to dobré. Děkuji. Eva

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 7. Prosinec 2010 - 12:59

  Podvojné účetnictví je úžasným zdrojem informací pro ty, kdo se snaží mu alespoň trochu porozumět. Věřím, že každému členovi SVJ by stačila hodina na to, aby se velmi dobře zorientoval alespoň v rozvaze, ve výkazu zisku a ztráty a v příloze, tj. v účetní závěrce, kterou má každoročně schvalovat.

  Pro vlastníky jednotek plní účetnictví vedle informační ještě další důležitou funkci. Ochraňuje jejich majetek (samozřejmě tehdy, když se o informace z účetnictví zajímají – minimálně o výši pohledávek a závazků SVJ).

  Že jde u SVJ o milionové majetky, si může každý zjistit nahlédnutím do rozvahy.

  Pro mnohé členy SVJ představuje účetnictví bohužel zbytečné zlo, které se musí platit a ve kterém se nikdo nevyzná.

  Kdo se chce alespoň trochu v účetnictví vyznat, může se podívat např. sem: http://klaiex.webnode.cz/…-ucetnictvi/.

  Psala jsem to polopatisticky pro úplné účetní laiky.

  N. Klainová

  Vložil Ňouma (bez ověření), 7. Prosinec 2010 - 16:53

  „účetní závěrce, kterou má každoročně schvalovat“

  Odkud tohle plyne? Děkuji. Tvrdí se to tu opakovaně.

  Ňouma

  Vložil Iveta (bez ověření), 7. Prosinec 2010 - 14:53

  Paní Klainová, prosím mohla byste ještě naznačit, na nějakém příkladu, jaký druh úžasných informací mohu z podvojného účetnictví získat? Mám VŠ vzdělání humanitního směru, není mi však cití ani teorie relativity, avšak všechny ty rozvahy, odvahy a stohy dalších příloh k podvojnému účetnictví nejsem schopna pochopit. Ano, pro naše Společenství o 5 členech je to jen nutné zlo, které musíme tvrdě platit, nikdo tomu nerozumí a ani nechce. Proč totiž? Každý se může přesvědčit na výpisu z banky, kolik máme peněz na účtu a kolik a za co jsme utratili. Nikde jinde žádné majetky a peníze nemáme, dokonce ani pokladnu. Tak si vážně nedovedu přesdstavit, jaké informace by mi podvojné účetnictví mohlo poskytnout.???

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 7. Prosinec 2010 - 18:27

  Paní Iveto, když jsem pěla ódy na úžasné informace, které poskytuje účetnictví těm, kdo se v něm orientují, neměla jsem na mysli zrovna SVJ o pěti členech.

  Připouštím, že u tak malých SVJ se dají informace o hospodaření získat i jednodušším způsobem a že vedení podvojného účetnictví je pro ně dost nákladné.

  Pro větší účetní jednotky je však účetnictví nepřehlednějším zdrojem informací o hospodaření.

  Zůstatek peněz na běžném účtu, kterému rozumí úplně každý, přece nevypovídá sám o sobě o ničem. Nezjistíte z něj, kolik finančních prostředků má SVJ k dispozici. Disponibilní částku zjistíte, odečtete-li splatné dluhy a připočtete splatné pohledávky, nejsou-li zrovna nevymahatelné. Informace o nich získáte právě z účetnictví.

  Další podrobnosti jsou v knížce SVJ (Bilance 2004) v kapitole „Vypovídací schopnost účetní závěrky pro vlastníky jednotek“ na straně 122.

  N. Klainová

  Vložil Iveta (bez ověření), 13. Prosinec 2010 - 11:46

  Paní Klainová, pořád s Vámi nemohu souhlasit. Jakto, že mi zůstatek na BÚ neřekne nic o tom, kolik peněz máme? Nemáme ani dluhy, ani pohledávky. Pokud myslíte dluhy a pohledávky různé přeplatky či nedoplatky za plyn, elektřinu a vodu, tak stejně můžu jen odhadovat, kolik to bude dělat, až nám to za rok vyúčtují. Možná je to neobvyklé, ale co jsem předsedou (10let), tak každý měsíc každý z pěti členů vždy zaplatil své určené zálohy, v dubnu pak všichni zaplatí doplatky (příp. já jim pošlu přeplatky) a od května všichni platí nově zvýšené (či snížené) zálohy. Měsíčně je příjem na účet pouze oněch 5 záloh, výdaje představují 1–2 faktury (plyn, voda, elektřina, revize). Nic víc. Výpis z účtu činí 1 stranu (a to většinu ještě představují poplatky bance). Takže např. zůstatek na účtu činí XXXkč, vím, že následující měsíc bude záloha za plyn Xkč, tak na to máme a ještě zbyde atd. Když se ale podívám do těch rozvah odvah, tak to tedy nepoznám ani náhodou. Peníze na opravy (vím, že nemáte ráda termín fond oprav, ale my to používáme) dáváme na podúčet, takže přesně víme, kolik již máme naspořeno na eventuelní opravy (žádné v tuto chvíli nepotřebujeme, ani neplánujeme). No nic, jen bych závěrem poznamenala, že můj osobní BÚ má nesrovnatelně více pohybů než účet Společenství, tak jen čekám, kdy účetnické loby v zákonech prosadí, že si taky musím platit podvojné účetnictví.

  Vložil Ala (bez ověření), 13. Prosinec 2010 - 12:19

  Iveto, plně s Vámi souhlasím. U nás máme stejný přehled jako Vy a jdeme na to stejně jako u Vás. A to má naše společenství 71 členů. Podvojné účetnictví si pro SVJ někdo vymyslel právě proto, aby z něj členové nic nevyčetli, protože běžný člen z něj skutečně nic nepozná. Správci pak můžou s členy lehce manipulovat, protože ne ve všech SVJ je někdo, kdo finanční toky pečlivě sleduje a má o nich přehled. Jinak to tady pečlivě čtu, poučím se a nepříspívám, k tomuto se musím vyjádřit. Ala

  Vložil Krupp, 13. Prosinec 2010 - 13:15

  Já naopak plně souhlasím s paní Klainovou. V nějakém okamžiku máme na účtu třeba milion. Ve stejném okamžiku může činit přeplatek na službách třeba 400 tis. Ty se musí vrátit, nemohou se použít. Mohu mít zaúčtovanou fakturu od tepláren na 150 tis. splatnou za 14 dnů. Tu musím rovněž zaplatit. Takže mám na účtu milion, ale použitelných pouze 450 tis. To je dost velký rozdíl. Příklad by samozřejmě mohl být mnohem složitější. Pohybů na účtu máme stovky.

  Jirka

  Vložil Pavel, 13. Prosinec 2010 - 15:03

  Jirko,

  já také souhlasím s paní Klainovou.

  Bohužel někteří přispěvatelé se účetnictví bojí, protože mu nerozumí a hlavně nechtějí rozumět. Není to zase taková věda.

  Hospodaření SVJ s více než 70 jednotkami, které se řídí pouze podle výpisu z banky bych chtěl vidět.:-))

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 13. Prosinec 2010 - 14:30

  „Mohu mít zaúčtovanou fakturu od tepláren na 150 tis. splatnou za 14 dnů.“

  Tak to je to, co lidem vadí – obdobné manipulace.

  Vložil Krupp, 13. Prosinec 2010 - 15:01

  Přijde dnes faktura. Na ní je kolonka, která se jmenuje Datum splatnosti. V té je uvedeno datum 27.12.2010. To znamená, že tato faktura se musí zaplatit nejpozději tento den. SVJ nemůže tedy těch 150 tis použít na cokoliv jiného. Pro někoho manipulace, pro ostatní každodenní realita.

  Jirka

  Vložil svjvmt, 13. Prosinec 2010 - 19:44

  a nemá to už být v to datum na jejich účtě?

  Vložil Krupp, 13. Prosinec 2010 - 20:24

  V případě, že plátce i příjemce mají účty ve stejné bance je to totéž. Zde se jednalo o zůstatek na účtu v okamžiku zaúčtování doručené faktury a nemělo smysl dělat to ještě složitější.

  Jirka

  Vložil Pavel, 13. Prosinec 2010 - 14:58

  Zaúčtovat došlou fakturu, která je splatná za 14 dní, není manipulace, ale povinný postup podle zákona o účetnictví. Kdy byste jí chtěl zaúčtovat?

  Pokud to někomu vadí, tak ať se raději k účetnictví nevyjadřuje a jen si čte výpisy z BÚ. Účetnictví je odborná činnost, která vyžaduje nějaké znalosti.

  U našeho SVJ se 141 jednotkami, ročním rozpočtem cca 8 mil. Kč, úvěrem, dvěma dotacema atd. si nedovedu představit existenci SVJ bez účetnictví.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 13. Prosinec 2010 - 15:23

  Především chci upozornit, že se zde nevyjadřuji k účetnictví, to bych si nedovolil, ale k tomu jak je často chápáno lidmi, zejména v situaci kdy jim výstupy z účetnictví předkládají lidé, kteří tomu sami řádně nerozumí.

  Uváděl jsem, co lidem vadí (označil jsem to za manipulaci ): podle účetnictví je už faktura zaplacená, peníze na účtu nejsou, ale ve skutečnosti je však fakturu zaplatit…

  Já raději udělám pro lidi shrnutí, kde mají základní informace o zálohách, příjmech, výdajích a také o předpokládaných příjmech a výdajích. Je to pro mnohé přehlednější a kdo chce, ten může nahlížet do účetnictví na podrobnosti.

  Vložil vladan, 13. Prosinec 2010 - 12:30

  Dobrý den, celkem Vám závidím jednoduchost. Bohužel se to nedá použít u větších SVJ. Předpokládám, že máte pouze 5 členů to je opravdu jednoduché navíc nemáte žádné úvěry, platby správci a příjmy z pronajímaných ploch. Buďte ráda.

  Vložil Iveta (bez ověření), 13. Prosinec 2010 - 15:39

  To tedy koukám, kolik reakcí za tak krátkou dobu na účetnictví! Tak tedy: pohyb na účtu našeho Společenství je 5 příjmů + 1–2 výdaje. Můj běžný účet: 1 příjem a 10–30 výdajů (platím kartou co se dá, kde se dá, výběry z bankomatů jsou drahé; co jde převádím z účtu na účet). Zaúčtování faktur: jakmile ta jedna či dvě faktury v měsíci přijdou, platím je do 3 dnů bez ohledu na termín splatnosti 14 dnů. A co by mi jako v tom podvojné účetnictví pomohlo? Píšete o milionech, naše faktury se pohybují řádově v tisících, snad nikdy jsem ještě neplatila fakturu víc jak za 20 tisíc. Ano, jsem ráda, že nemáme neplatiče, půjčky ani příjmy a pokud se tak jednou stane, pak já už nebudu předsedou. Ano, u větších Společenství může podvojné účetnictví k něčemu být (?), u nás je to za stávajících okolností buzerace, to mi nikdo nevymluví.

  Vložil vladan, 14. Prosinec 2010 - 9:20

  No máte pravdu, ale pokud jste neplatila fakturu více jak 20 tis tak dům asi nevypadá moc dobře a nebo je nový? Co rekonstrukce fasády, zateplení, malování společných prostor, oprava osvětlení atd. to necháváte všechno jako za krále klacka? Pak jsou zde drobné opravy – to platíte každému řemeslníku převodem? Např. 200,–korunové částky ? Vůbec nemluvím o zálohách na energie, kde u nás jen měsíční záloha plynu je 32 000,–Kč :-) Jsem též předseda a neplatiče nemáme žádné – ale napsat, že pokud bude půjčka na opravu domu nebudu předsedou – tak Vás ihned odvolám z výboru. Dovolím si odhadnout, že půjčku na opravu domu má dneska 70% SVJ.

  Vložil Anonymous l (bez ověření), 13. Prosinec 2010 - 17:12

  Možná buzerace, v každém případě však porušování zákona. Podle zákona musíte účetnictví vést. Taky se mi může zdát, že jet po prázdné silnici ve městě v noci 50 km/h je buzerace, ale pokud pojedu 180, porušuji zákon. Asi tak. L.

  Vložil Krupp, 13. Prosinec 2010 - 15:53

  Paní Iveto, dostala jste odpověď, že v případě společenství s 5 jednotkami máte nejspíš pravdu. Zase na druhou stranu zaúčtovat necelých 100 položek ročně není problém, ať účtujete jakkoliv. Tak proč se negativně vyjadřujete k podvojnému účetnictví obecně? Jirka

  Vložil Jarča (bez ověření), 8. Prosinec 2010 - 0:03

  Paní Kleinová, stejně jako někteří přispívatelé předemnou,také nechápu smysl podvojného účetnictví pro SVJ. Když se podívám na náš běžný účet a odečtu splatné dluhy (přesně vím o jakou částku se jedná a připočtu splatné pohledávky (mám o nich přehled) přesně vím, kolik finančních prostředků má SVJ k dispozici. A to jsme docela veliké společenství. Skutečně k tomu nepotřebuji podvojné účetnictví. Navíc si dovolím podotknout, že většina běžných členů společenství z podvojného účetnictví nevyčte vůbec nic. A tak mám takové podezření, že právě z tohoto důvodu musí SVJ mít podvojné účetnictví. Jarča

  Vložil Anonymouss (bez ověření), 7. Prosinec 2010 - 13:46

  Děkuji za odpověď paní Kleinová. Všemu co jste napsala jsem porozuměla, v rozvaze se také orientuji, ale k čemu je pro SVJ dobré podvojné účetnictví jednoduše nechápu ani po Vaší odpovědi. Je to patrně můj problém, nicméně si myslím, že SVJ by docela dobře existovalo a fungovalo i bez podvojného účetnictví. Sice se ti někomu nebudo líbit,ale žádné účetnictví majetek nikoho ještě neochránilo.

  Vložil Vosobně, 7. Prosinec 2010 - 11:33

  Můžete prosím ještě vysvětlit kvůli pochopení problému vlastní zdroje a uvést jejich příklady v SVJ? Děkuji.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 7. Prosinec 2010 - 12:02

  V příloze č. 1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. najdete uspořádání položek rozvahy. Vlastní zdroje jsou uvedeny v pasivech hned na začátku. Obsah jednotlivých položek najdete v § 18 vyhlášky.

  Do vlastních zdrojů patří i fondy. U SVJ připadá v úvahu např. fond tvořený ze zisku SVJ (např. z přijatých úroků) nebo např. majetek, které získalo SVJ darem apod.

  V žádném případě však do vlastních zdrojů SVJ nepatří zálohově poskytované příspěvky na správu a na služby.

  Podíváte-li se do přílohy, jsou přijaté zálohy uvedené mezi cizími zdroji. Dlouhodobé zálohy jsou vykazovány v položce B.II.4., krátokodobé zálohy jsou vykazovány v položce B.III.3.

  N. Klainová

  Vložil Vosobně, 7. Prosinec 2010 - 14:19

  Ano, jak uvádíte, přijaté zálohy jsou vykazovány v položkách B.II.4 a B.III.3. Jen mě mate, že se v uvedených položkách uvádí, že jde o přijaté zálohy od odběratelů v obchodním styku (rozumím od cizího subjektu). V našem případě se jedná o přijaté zálohy od členů sdružených do SVJ.

  Vložil Vosobně 2 (bez ověření), 13. Prosinec 2010 - 12:28

  Pane Vosobně, peníze na účtu nejsou peníze SVJ ale peníze členů. Nejde tedy o žádný cizí subjekt ani obchodní styk. Cituji z vašeho příspěvku: „V našem případě se jedná o přijaté zálohy od členů sdružených do SVJ.“ Nevím jak ve vašem, ale v našem případe jsou to tedy pořád peníze členů a nikoho jiného. Jenom ten účet v bance je založený na jméno SVJ.

  Vložil Pavel, 13. Prosinec 2010 - 13:30

  Pane Vosobně 2,

  pokud zní běžný účet na jméno SVJ jsou i peníze na něm uložené penězi SVJ a nikoliv členů SVJ. Zeptejte se třeba správce konkurzní podstaty.

  Pokud by šlo SVJ do konkurzu tak by se tyto peníze staly součástí konkurzní podstaty. Členové SVJ by nemohli říci „Jsou to naše peníze, vydejte je nám!“. Zkrátka peníze na účtu znějící na jméno X jsou peníze subjektu X.

  Jiná věc je, že SVJ má závazek za členy SVJ. Z principu podvojného účetnictví je jasné, že SVJ nemůže mít závazek (závazky ke členům) a přitom by podle Vašeho názoru nemělo žádný majetek (peníze na BÚ by patřili členům). To prostě nejde.

  Stejná situace je, když někomu půjčíte peníze. Jsou to jeho peníze a může je použít na sjednanou věc. A samozřejmě má Vůči Vám dluh, který dohodnutým způsobem splatí. SVJ není nic jiného.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Anonymous, 7. Prosinec 2010 - 16:56

  V SVJ se o obchodní styk nejedná. Nebo se snad domníváte opak? Pak ovšem vyhlášku nelze použít.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 7. Prosinec 2010 - 14:34

  Vyhláška není určena jen pro SVJ, ale pro celou řadu dalších právnických osob viz § 2. Proto nemůže používat pojmy používané pouze v SVJ, musí být obecnější.

  N. Klainová

  Vložil Vosobně, 7. Prosinec 2010 - 15:59

  No právě,že vyhláška nepoužila obecnější pojem, ale jen konkrétní pojem „zálohy od odběratelů“ a tečka, nic víc, nic míň. Čekal bych, že tam bude uveden navíc ještě nějaký obecnější pojem než jen „odběratelé“. Nebo kdyby tam bylo alespoň před slovem „odběratelů“ uvedeno slovo „zejména“, aby se dalo uvažovat o dalších možnostech.

  Vložil Alena1 (bez ověření), 7. Prosinec 2010 - 9:32

  Paní Klainová díky. Znám Vás a vím, že toho víte hodně.

  Vložil Lucie Č. (bez ověření), 6. Prosinec 2010 - 12:08

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda tohle platí i pro vyúčtování tepla a teplé vody? Včera nám paní správcová přinesla vyúčtování tepla za rok 2009, kde je sice rozúčtováno, že byt v období leden až březen 2009 patřil někomu jinému, až od dubna příteli, rozpočteno je vše zvlášť, nakonec ale je vše sečteno dohromady za celý rok a přítel by podle toho měl, místo aby mu peníze vrátili, ještě doplácet.. Navíc prý v roce 2008 „nastala chyba“, tudíž je tam započten nedoplatek zhruba 4000 za rok 2008? Tato diskuze je psána o poplatku za správu domu, ale počítám, že by to měl zaplatit ten, komu byt v účtovaném období patřil a ne my.. Moc děkuji za radu.

  Vložil Štěpánka (bez ověření), 7. Prosinec 2010 - 14:51

  Dobrý den,

  v první řadě je otázka, jak má finance Váš přítel vypořádány s předchozím majitelem bytu. Pokud uzavřeli smlouvu s tím, že Váš přítel zaplatí xx Kč a tím jsou jejich vztahy vyrovnány, pochopila bych to tak, že on bude doplácet i za loňský rok, kdy byt nevlastnil. Je dobré myslet na vyúčtování při koupi – prodeji bytu, aby nemohl nastat takovýto problém. Koukněte se do smlouvy, co tam má uvedeno o vyúčtování. Obávám se, že v konečném důsledku to stejně budete muset zaplatit vy a pak to třeba vymáhat po původním majiteli.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".