financování stavebních prací-čistě legislativní dotaz

Vložil Anonymous, 27. Březen 2008 - 21:01 ::

Dobrý den,jsme SVJ o 24 bytových jednotkách z Plzně. V minulém roce jsme úspěšně provedli výměnu oken spojenou se zateplením objektu.Celou věc jsme financovali z úvěru od banky ,který byl na shromáždění schválen.Až na jednoho jediného vlastníka,který nebyl na schůzi přítomen odhlasovali všichni vlastníci formu úvěru bez investic vlastních prostředků. Posléze když už byl úvěr vyřízen a čerpán nasouhlasil dotyčný vlastník jež nebyl na shromáždění s financováním projektu vůči jeho osobě a trval na zaplacení své alikvótní části ze svých prostředků.Toto mu schůze zakázala.Nyní došlo na situaci takovou,že vlastník tyto svoje prostředky spolu s výpočtem ceny díla vzhledem ke svému spoluvlastnickému podílu a slouvou o finančním vyrovnání defakto násilně poslal na účet společenství. A teď je tedy na snadě otázka co s tím? Požádat banku o mimořádnou splátku? Poslat mu peníze zpět?/vzhledem k zamítnutí platby shromážděním Já osobně si myslím,že na osobní zaplacení právo má,ale co s úroky z banky,který již půl roku splácíme.Má tento vlastník platit fond oprav a v jaké poměrové výši? A vůbec setkal se někdo s něčím podobným?

Děkuji za odpovědi Šárka Houšková

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Anonymous (bez ověření), 27. Březen 2008 - 21:25

  Bylo v pozvánce na shromáždění uvedeno, že se bude rozhodovat o úvěru?

  JosefK

  Vložil Anonymous (bez ověření), 27. Březen 2008 - 21:31

  ano toto uvedeno bylo avšak rozporování a nesouhlas s financováním z jeho strany bylo pouze písemnou formou,ale to už na základě souhlasu shromáždění byl úvěr pomalu aktivován . Šárka H.

  Vložil Anonymous (bez ověření), 27. Březen 2008 - 21:20

  Vlastník podle mě věc vyrovnal a dále se ho netýká.

  PetrF

  Vložil Šárka (bez ověření), 28. Březen 2008 - 11:56

  Vlastník může samozřejmě vyrovnat svůj podíl na rekonstrukci v hotovosti, ale to ho nezbavuje zodpovědnosti za příslušný podíl na úvěru. Je povinen hradit úroky z úvěru stejně jako ostatní. Předpokládám, že máte ve stanovách 75% souhlas s rekonstrukcí, nikoli 100%.

  § 12 ZoVB Z právních úkonů týkajících se společné věci jsou vlastníci jednotek oprávněni a povinni v poměru odpovídajícím velikosti jejich spoluvlastnických podílů (§ 8 odst. 2).

  Proto považuji za nesmyslnou praxi v některých SVJ, kdy část vlastníků hradí náklady na rekonstrukci v hotovosti a část z úvěru, který si bere SVJ. Šárka

  Vložil Anonymous (bez ověření), 28. Březen 2008 - 17:14

  Je samozřejmě zcela v pořádku, pokud si úvěr berou pouze někteří vlastníci. Každý vlastník se musí sám rozhodnout, zda použije svoje prostředky, nebo bude čerpat úvěr.

  PetrF

  Vložil Jana1 (bez ověření), 28. Březen 2008 - 12:01

  Proč nesmyslná praxe? Jestli SVJ vědělo dopředu, že část vlastníků platí v hotovosti, o to menší úvěr si jistě vzala. Nikdo mě nemůže donutit ručit za závazek, který prakticky nemám. Jana

  Vložil kolář, 28. Březen 2008 - 23:21

  Souhlas s názory Petra a Jany na možnost financování „jednorázovou platbou“ bez úvěru u těch, kteří jsou schopni „spolufinancování“ bez úvěru.

  Problém si však v daném případě způsobil „jednorázovýplátce“ bez úvěru, podle popisu Šárky svým chybným jednáním, postupem. Nezúčastnil se shromáždění, nezajistil si zplnomocněného zástupce, reagoval až ve fázi, v které již s úvěrem SVJ mohlo těžko ještě něco dělat. V tom dávám Šárce za pravdu. Za chyby se holt platí a shromáždění jsou od toho aby se jich vlastníci zúčastňovali. Bývá to ve většině SVJ jen jednou za rok, tak by si to měl každý vlastník vyřešit.

  k.kolar@centrum­.cz

  Vložil Anonymous (bez ověření), 29. Březen 2008 - 15:11

  Děkuji za odpovědi,ale stále se ptám co dělat s došlou platbou na účet společenství,která nebyla odsouhlasena shromážděním.poslat zpět,či akceptovat? děkuji Šárka

  Vložil Anonymous (bez ověření), 29. Březen 2008 - 15:35

  Pokud nemáte ve svých schválených stanovách (jako my), že s úvěrem musí souhlasit všichni vlastníci a úvěr byl řádně shromážděním schválen, vysvětlete onomu vlastníkovi, že se podílí na celkové částce včetně úroků a že s tím nic nenadělá. Nikde nemá žádnou právní oporu pro svůj postup.

  Spočítejte mu nový podíl včetně celkových úroků. Rozdíl, tj. podíl na celkových úrocích, může splatit jednorázově, případně může úroky splácet postupně. Pokud si dotyčný vlastník nevezme peníze z účtu zpět a nezačne splácet postupně spolu s ostatními, prodělá na tom úroky, které by získal z vkladu u banky. SVJ na tom neprodělá nic, naopak. Pouze si bude muset někdo trochu započítat, aby to tomu individualistovi správně spočítal.

  O tom, že by banka přijala mimořádnou splátku, silně pochybuji. Taky máme úvěr a někteří vlastníci jej chtěli splatit jednorázově. Bylo jim jasně vysvětleno – klidně, ale i se všemi úroky.

  N. Klainová

  Vložil kolář, 29. Březen 2008 - 23:15

  Jen bych doplnil : Plátce si nemůže vzít z účtu SVJ „své“ peníze zpět. Platbu by mu mohlo vrátit na jeho účet SVJ. Za dané situace být ve vašem výboru, bych uvedené řešení s „plátcem“ projednal. Pokud by nepřistoupil na řádné splácení úvěru tak, jak bylo na shromáždění rozhodnuto, platbu bych nevracel a ve výboru bych zastával názor na postup uvedený pí Klainovou o dopočtu výše úroků odpovídající podílu „plátce jednorázové platby“, avšak se započtením kladných úroků ze zaplacené jednorázové částky, kterou na účet SVJ „plátce“ zaslal a která bude vynášet kladné úroky. O tomto závěru, jako rozhodnutí výboru, by ho mělo SVJ informovat.

  k.kolar@centrum­.cz

  Vložil Anonymous (bez ověření), 29. Březen 2008 - 17:36

  Vážená paní Klainová, jakkoli Váš názor zní logicky, domnívám se, že nemá dostatečnou oporu v zákoně. Společenství může vyvíjet činnost výhradně ve věcech spadajících do předmětu své činnosti (tou je podle zákona správa domu).

  Je otázkou, zda zajišťování úvěrů spadá pod předmět činnosti společenství (správu domu), když to zákon neuvádí, a zda je tedy možné předmět činnosti společenství rozšiřovat nad vymezení uvedené v zákoně.

  (V případě 100% souhlasu není co řešit, ale to není případ tazatele.)

  Emanuel

  Vložil Anonymous (bez ověření), 29. Březen 2008 - 17:55

  Pane Emanueli,
  o tom, že zajišťování úvěrů pro účely správy domu spadá pod předmět činnosti společenství, bych nepochybovala, ani kdybych nenašla oporu v zákoně. Ona tam však je.

  Podle § 9 odst. 1 je SVJ právnická osoba, která je způsobila mimo jiné zavazovat se ve věcech spojených se správou domu. Zákon samozřejmě nebude vyjmenovávat, u koho všeho se SVJ může zavazovat. V případě, že na řádné vykonávání správy domu nejsou finance, musí statutární orgán zajistit úvěry nebo půjčky. Nemůže nechat dům spadnout, protože za něj odpovídá.

  A odst. 2 § 9 dokonce SVJ umožňuje sjednat se souhlasem vlastníka smlouvu o zástavním právu k jednotce k zajištění pohledávek vyplývajících z úvěru.

  N. Klainová

  Vložil Anonymous (bez ověření), 29. Březen 2008 - 18:32

  Vážená paní Klainová, kde jste, prosím, našla, že společenství je právnická osoba, která je způsobilá MIMO JINÉ se zavazovat ve věcech spojených se správou domu? Já čtu v zákoně, že společenství je právnická osoba, která je způsobilá zavazovat se POUZE ve věcech spojených se správou domu.

  Par. 9 odst. 2 s tím není v rozporu, o oprávnění společenství sjednávat úvěry totiž neříká nic.

  Emanuel

  Vložil kolář, 29. Březen 2008 - 22:57

  O možnostech financování „oprav“ zde formou úvěru zde bylo již napsáno dosti. Jsou v podstatě dvě. Přes jednotlivé vlastníky nebo SVJ, jako právnickou osobu. O tom, která z forem je vhodnější, je dobré uvažovat v souvislosti s plánem oprav.

  Pokud se přidržíme varianty úvěru pro právnickou osobu SVJ,tak z logiky textu :

  1. §9, odst.2 :„Se souhlasem vlastníka je SVJ oprávněno sjednat smlouvu o zástavním právu…k zajištění pohledávek, vyplývajících z úvěru poskytnutého na náklady spojené se správou domu“.

  2)§13, odst7)„Vlastníci ručí za závazky …“

  Z obou ustanovení §9 a §13 o „zajištění úvěru“ jednoznačně vyplývá, že SVJ je oprávněno za daných podmínek zajištění sjednat úvěr, ve prospěch SVJ. Jaký jiný význam, by obě ustanovení v „rebusovém“ ZoVB měla ?

  k.kolar@centrum­.cz

  Vložil Anonymous (bez ověření), 29. Březen 2008 - 18:48

  Pane Emanueli, plýtváme časem – oba. Já jsem napsala něco jiného než Vy.

  To mimo jiné se týkalo začátku odstavce. Nechtělo se mi opisovat celý odstavec. Takže „mimo jiné“ mělo nahradit že právnická osoba je způsobilá „vykonávat práva“.

  Komu tahle debata pomůže? Nikomu. Odpovídám Vám jen proto, protože to považuji za slušné, když jste se obrátil přímo na mne. Ale nemám tolik času nazbyt. To, co jste napsal k odst. 2 už vůbec nechápu. Asi jsem zpomalená, tak už, prosím, na mne nereagujte. Děkuji.

  N. Klainová

  Vložil Anonymous (bez ověření), 29. Březen 2008 - 19:19

  Paní Klainová, ještě že jsem byl u spovědi, Emanuel je jedním z maskotů tohoto portálu… JarekSVJ

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".