Financování rekonstrukce kotelny

Vložil Petr Žemlička (bez ověření), 2. Srpen 2018 - 11:19 ::

Naše SVJ provedlo letos rekonstrukci plynové kotelny. Celá akce byla zaplacena z FO. Čtyři vlastníci půdních vestaveb mají vlastní etážová topení. Z vyrobeného tepla plynové kotelny nemají téměř žádný užitek, jestliže pominu teplo ve společných prostorách (kočárkárna) a ohřev z bytových jednotek pod půdními vestavbami. Jejich plynové kotle jsou zhruba stejně staré jako byla plynová kotelna SVJ, tj. cca 20 let. Tito vlastníci vznesli dotaz, zda-li by výměna jejich kotlů mohla být nějak uhrazena z FO SVJ. Dle Prohlášení vlastníka jsou jejich kotle vlastním vybavením jejich bytových jednotek a plynová kotelna SVJ je společným prostorem, takže dle příslušných ustanovení Stanov se musí také tito vlastníci podílet na rekonstrukci plynové kotelny SVJ. Vznáším tedy dotaz, zda-li by tato situace nešla nějak rozumně vyřešit, na základě usnesení Shromáždění, např. dočasného snížení jejich plateb do FO, aby získali potřebnou částku na výměnu jejich, již dosluhujících kotlů, případně jiné právně schůdné řešení. Děkuji PŽ

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 3. Srpen 2018 - 17:03

  kdy byly pořízeny půdní vestavby. Pro ně měla být uzavřena smlouva o výstavbě a na jejím základě pak SÚ vydal stavební povolení. Ve smlouvě se řeší technické i majetkoprávní vztahy. Pokud taková smlouva nebyla a vlastníci vydali jen ničím nepodmíněný souhlas ke stavbě bez úhrady stavebníků za zabrání půdních prostor aniž si vyřešili Vámi nastolený problém je to zásadní chyba. Ex post je vždy problém. Nicméně 4 vlastníci nevyužívají centrální kotelnu a doufám, že legálně (podle schváleného projektu a SP) topí svými kotli. Centrální kotelna je tedy užívaná jen částí vlaatníků, kteří se mají podílet na jejím provozu tj. ceně spáleného plynu, provozních nákladech, oprav i rekonstrukcí. Ti 4 se zase musí zaplatit provoz, údržbu a výměnu svých kotlů. Majetkové vztahy nelze řešit usnesením shromáždění, ale pouze dohodou všech. Dočasné snížení plateb je nesmysl. Neměli platit za Vaši kotelnu nikdy nic.

  Vložil JaVa, 3. Srpen 2018 - 17:22

  " Majetkové vztahy nelze řešit usnesením shromáždění, ale pouze dohodou všech."

  Jen bych ještě dodal,že tyto změny,písemně dohodnuté všemi dotčenými vlastníky jednotek,je pak nutné zanést do prohlášení vlastníka k budově a toto PV zveřejnit ve sbírce listin!

  Přeji hezký zbytek dne.JaVa

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".