Faktická nečinnost SVJ

Vložil Petr K. (bez ověření), 20. Únor 2024 - 8:33 ::

Dobrý den, řešíme situaci v našem SVJ. Původně jsme byli bytové družstvo, již za účinnosti zákona 72/1994 Sb., začaly být převáděny byty do soukromého vlastnictví. A v souladu s § 9 odst. 3 z. č. 72/1994 Sb. nám bylo zasláno vyrozumění podle § 9 odst. 3 a tím tedy vzniklo SVJ ze zákona. Nicméně, i přesto, že došlo k převodu dalších bytů do osobního vlastnictví, SVJ nezačalo nikdy fakticky vykonávat svou činnost (nebyly schváleny stanovy, zvoleny orgány ani nebylo zapsáno do rejstříku SVJ) a v našem bytovém domě stále působí bytové družstvo, i když v současné době má ve svém vlastnictví pouze 2 byty a v osobním vlastnictví je bytů 8. Teď bychom chtěli řádně SVJ založit. Řešil jste někdo obdobnou situaci? Jak se má dále postupovat?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 20. Únor 2024 - 9:39
  • Vložil Petr K: „Teď bychom chtěli řádně SVJ založit.“

  Vaše přání je nesmyslné. SVJ pro dům vzniklo jako právnická osoba už dávno a má své stanovy (vzorové stanovy podle nařízení vlády č. 371/2004 Sb.).

  Svolejte si shromáždění SVJ, upravíte stanovy a zvolíte člena či členy statutárního orgánu. Vše další už zařídí statutár/statutáři:

  • zápis ze shromáždění do rejstříku,
  • stanovy do rejstříku,
  • prohlášení vlastníka budovy do rejstříku,
  • zajistit vedení účetnictví,
  • otevření bankovního účtu SVJ,
  • převzetí dokladů a dokumentů od dosavadního správce,
  • vyúčtování dosavadní správy a finanční vypořádání se správcem,
  • sjednání smluv s externími subjekty a dodavateli (voda, tepelná energie, elektrická energie, atd.)

  Justitianus

  Vložil Anastásia (bez ověření), 22. Únor 2024 - 9:06

  Děkuji moc. Podle vzorových stanov by měl schůzi svolat výbor nebo pověřený vlastník či ten, kdo plní funkci správce. V současné době spravuje BD družstvo, takže musí schůzi svolat družstvo?

  Vložil MartinII, 22. Únor 2024 - 10:52

  Přispěla jste do vlákna Petra K.

  Jste Petr K (bez ověření) ?

  Pokud ano (tedy Petr K, nyní Anastásie), zaregistrujte si svůj nick dle postupu vlevo nahoře („Vytvořit nový účet“).

  K dotazu: zeptejte se bytového družstva zda svolá schůzi ? Možná může svolat ustavující schůzi majorita vlastníků. Mohlo by to být ve stanovách družstva. Hledejte zde téma „převod BD do SVJ“.

  Vložil MartinII, 20. Únor 2024 - 10:15

  „v souladu s § 9 odst. 3 z. č. 72/1994 Sb. nám bylo zasláno vyrozumění podle § 9 odst. 3 a tím tedy vzniklo SVJ ze zákona“

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Justitianus vám to popsal jasně

  Problematika vzniku (transformace) SVJ z bytového družstva je zde a na internetu popsána, stačí hledat.

  Kdo vám zaslal vyrozumění ?

  Zjistěte na ares, zda je vaše SVJ na příslušné adrese již evidováno (netvrdím, zda to tak je).

  https://ares.gov.cz/

  Klik dole na „Vyhledat ekonom. subjekty“

  Zadat:

  Obec (zadáte obec a pokud se jedná např. o Brno apod. tak si vyberete z nabídky městskou část)

  Ulice

  Číslo domu

  • – – – – –

  a to by mělo dle zkušeností stačit

  Rada:

  Věnujte pozornost stanovám, nepřebírat slepě Vzorové ani ty od bytového družstva

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".