Fake news o DPP

Vložil Pavel, 13. Říjen 2023 - 22:14 ::

Dnes poslanci schválili Zdražovací balíček. Mj. zásadním způsobem mění možnost uplatnění DPP. Jednak se zvyšuje administrativa, jednak se DPP prodraží. Ohledně navýšení administrativy cituji z materiálu MPSV:

Povinnosti zaměstnavatele

• přihlásit se do registru zaměstnavatelů, i když nezaměstnává zaměstnance účastného nemocenského pojištění a to do 8 kalendářních dnů ode dne nástupu zaměstnance vykonávajícího činnost na DPP do zaměstnání;

• oznámit nástup/skončení zaměstnance na DPP do 8 kalendářních dnů ode dne nástupu/skončení do registru pojištěnců;

• zaměstnavatel již nebude zasílat oznámení o vzniku účasti na nemocenském pojištění zaměstnance;

• měsíčně zasílat hlášení o vyměřovacím základu zaměstnance na DPP; i když nepřekročí limit;

• předat zaměstnanci, s nímž uzavřel DPP, nejpozději v den nástupu písemnou informaci o povinnosti zaměstnance sdělovat zaměstnavateli uzavření nebo trvání dalších DPP alespoň s jedním dalším zaměstnavatelem (i bývalým v rámci jednoho kalendářního měsíce), včetně upozornění na důsledky nedodržení této oznamovací povinnosti, zaměstnavatel tak učiní prokazatelným způsobem;

• zaměstnavatel má povinnost vést ve své evidenci potvrzení o tom, že informační povinnost vůči zaměstnanci splnil.

Povinnosti zaměstnance

• Zaměstnanec činný na základě DPP bude povinen prokazatelným způsobem sdělit každému svému zaměstnavateli (i bývalému), u něhož je činný na základě DPP, že je nebo byl zaměstnán na základě DPP i u alespoň jednoho dalšího zaměstnavatele v rámci jednoho (téhož) kalendářního měsíce.

• Sdělení lze učinit písemně i v elektronické podobě zasláním na elektronickou adresu určenou zaměstnavatelem nebo do datové schránky určené zaměstnavatelem."

A jak to vidí MF?

Cituji z

https://www.mfcr.cz/…ho-bal-53245

„Poslankyně a poslanci ve třetím čtení přijali celkem tři pozměňovací návrhy k původnímu návrhu ozdravného balíčku a poté schválili zákon jako celek. Většinu změn obsahoval souhrnný pozměňovací návrh vládní koalice, který například umožní firmám vést účetnictví v cizí měně, ponechává 100 % výnosů daně z nemovitosti obcím, upravuje zdanění herních automatů a přerozdělování výnosů z této daně mezi obce a stát, zjednodušuje evidence dohod o provedení práce nebo omezí objem zaměstnaneckých benefitů osvobozených od daně z příjmů fyzických osob.....“

  • DPP

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Nechápavá (bez ověření), 14. Říjen 2023 - 10:24

Pane Pavle,

prosím o vysvětlení uzákoněného zjednodušení evidence dohod o provedení práce. Pokud pracuji na DPP u více zaměstnavatelů, stačí každému zaměstnavateli sdělit, že jsem zaměstnána na DPP ještě někde jinde (což by asi bylo jakž takž akceptovatelné), nebo musím uvést i název zaměstnavatele, druh práce a počet hodin (což je zcela neakceptovatelné, do toho zaměstnavateli naprosto nic není, stejně jako do členství v politické straně nebo náboženské orientace)?

Vložil Pavel, 14. Říjen 2023 - 22:44

Nechápavá,

stát po Vás nechce, abyste něco chápala, stát po Vás chce abyste

1)volila ty správné strany

2)platila daně

3)dodržovala předpisy, které regulují Váš život

Ale v nechápavosti Vás náš stát přece jen nenechá.

Dnes jsem viděl nový plakát s propagandistickým narativem „Děláme, co je třeba“. Plakát má jako argument fotku Signalisty s výrazem autisty. Kampaň, v rámci úspor za pouhých 42 milionů, řídí Ten, co nemá nic společného s Dozimetrem.

I MPA přiložila ruku k dílu a bude šířit osvětu, jaké blaho činí Poslanecká sněmovna pro prostý lid. Zřídila na to speciální propagandistic­ký útvar.

Hezký den!

Pavel

Vložil asi tak (bez ověření), 14. Říjen 2023 - 11:18

O zjednodušení to netrvdí Pavel, ale poslanci. Ptejte se poslanců.To je špízování všeho a všech.

Vložil soos (bez ověření), 14. Říjen 2023 - 1:22

Na DPP si vydělává např. spousta studentů VŠ na uhrazení nákladů s tim spojených. Co tedy budou takoví studenti? Budou to studenti, budou to zaměstnanci, nebo co to bude? Budou to hybridi. Student může do práce, jenom když nemusí např. do laboratoře nebo na jinou povinnou aktivitu spojenou se studiem. Co bude takový student hlásit o začátku a ukončení prac. poměru, když šel na brigádu tam, kde kde jí sehnal. To bude každému svému zaměstnavateli hlásit, že minulý měsíc byl tam, minulý týden byl jinde a pondělí a úterý taky jinde? Spoustu akcí, třeba sportovní tábory, jednorázové sportovní akce a další a další akce, to vše je zajišťované na DPP. Kdo tady bude zaměstnavatelem? Kdo bude dělat tu veškerou nesmyslnou administrativu, kdo bude běhat někam s nějakým hlášením, nebo něco někam posílat elektronicky. Vždyť spousta lidí pracujících na DPP nemá ani počítač. To mi hlava nebere. Tohle nemůže vymyslet normální hlava.

Vložil Pavel, 14. Říjen 2023 - 22:57

soos,

pokusím se ve stručnosti a zjednodušeně napsat, jak si mocipáni představují průběh DPP.

Mějme studenta, který v měsíci bude mít postupně 3 DPP po 2 dnech u 3 různých zaměstnavatelů.

Všechny úkony jsou v rámci „zjednodušení evidence dohod o provedení práce“ nové, až na vlastní uzavření DPP.

Zaměstnavatel 1 uzavře se studentem DPP. Informuje studenta o obsahu právního vztahu podle § 77a ZP. Předá mu písemnou informaci o povinnosti zaměstnance na DPP sdělovat zaměstnavateli uzavření nebo trvání dalších DPP v rámci měsíce, včetně upozornění na důsledky nedodržení této oznamovací povinnosti. Musí se tak stát prokazatelným způsobem a zaměstnavatel má povinnost prokazovat, že svou informační povinnost vůči zaměstnanci splnil.

Zaměstnavatel 1 písemně rozvrhne pracovní dobu nejméně 3 dny předem před začátkem směny.

Zaměstnavatel 1 oznámí nástup zaměstnance na DPP do 8 kalendářních dnů ode dne nástupu do registru pojištěnců.

Zaměstnavatel 1 bude vést docházku, aby prokázal, zda má či nemá zaměstnanec na DPP nárok na příplatky či dovolenou.

Zaměstnavatel 1 bude měsíčně zasílat hlášení o vyměřovacím základu zaměstnance na DPP i když nepřekročí limit.

Zaměstnavatel 1 oznámí skončení zaměstnance na DPP do 8 kalendářních dnů do registru pojištěnců.

Po skončení DPP u Zaměstnavatele 1 si student udělá to samé kolečko u Zaměstnavatele 2. A Zaměstnavatel 2 bude postupovat obdobně jako Zaměstnavatel 1. Student zároveň prokazatelným způsobem sdělí Zaměstnavateli 1, že je zaměstnán u Zaměstnavatele 2.

Jistě tušíte, jak to proběhne u Zaměstnavatele 3.

Jen se přesně neví, co se stane, až se po uplynutí měsíce zjistí, že je potřeba ještě odvést sociální a zdravotní daň ze všech 3 DPP.

Zákon má platit až od 1.1.2024, takže vrchnost má čas.

Hezký den!

Pavel

Vložil soos (bez ověření), 15. Říjen 2023 - 4:34

My v svj nejsme žádní podnikatelé, my pouze potřebuje uklidit hovno a to hned. Hovno je prosim spisovné slovo. Když si politici myslí,že uklidit hovno hned a bez opoičáren je protizákoné, tak něco bude shnilého ve státě českém. To pak nesmrdí jenom to hovno, ale celý stát český. Uklizení hovna pořádně může trvat tak půl hodiny. Opičárny kolem takového úklidu budou trvat 8 dní nejméně. Ale zvyšovat si platy, nebo co to berou, to jim jde. A nasytit, chtěl jsem napsat nažrat se, v parlamentní kantýně za 5 peněz, to jim taky jde hned.To je hotové hned, protože rozhodovat o tom 8 dni, to je moc dlouho, ztímco hovno uklidit a zaplatit to tomu odvážlivci co to uklidí, to hned nejde. Tím bychom okradli stát. Já bych navrhoval, aby bydlení ve své bytové jednotce zapsané v katastru byl taky zaměstnaněcký poměr. To přinese státu nevídané daně, odvody a úspory vůbec. Když bydlím ve svém, zaměstnávám sám sebe. No není to úžasný nápad pro úspory ve státě a přínos dalších peněz pro stát. A taky by se zvedela zaměstnanost.

Vložil soos (bez ověření), 15. Říjen 2023 - 4:06

Pane Pavle, děkuji za objasnění. Když se někdo vymočí a vydělá ve sklepě, což se stáva docela běžně, tak to potřebujeme uklidit hned, ne za tři dny, protože to někomu, kdp to bude uklízet musíme oznámit tři dny předem. Povedu pak o tom docházku a budu dělat další opičárny. A to s prominutím hovno bude smrdět po celém domě. My tu dohodu napsat musíme, my s svj nemáme žádný černý fond, abychom to někomu zaplatili jen tak. A to toho někoho, kdo se v tom hodlá hrabat musíme nejdříve sehnat. Budeme kvůli tomu žádat Úřad práce, aby nám sem někoho poslal? Stejné je to se studenty. Student na ty kecy a opičárny kašle, student si musí vydělat peníze, abys mohl zaplatit kolej a měl na jídlo. Tohle mohl vymyslet jenom dement. K něčemu to ale dobré je. Tyhle debility povedou k rychlejšímu rozkladu společnosti, protože taková společnost nebude k žití. Viz starý Řím.

Vložil OK (bez ověření), 15. Říjen 2023 - 9:39

Soosko, nevymýšlejte si.

Píšete: „Když se někdo vymočí a vydělá ve sklepě, což se stáva docela běžně, tak to potřebujeme uklidit hned, ne za tři dny, protože to někomu, kdp to bude uklízet musíme oznámit tři dny předem…“

Ve skutečnosti to tři dny předem ohlašovat nemusíte, protože je v zákoníku práce uvedeno:

„… 3 dny před začátkem směny nebo období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení.

Takže čekat tři dny nemusíte, dohodář ochotný hovno uklidit patrně nebude trvat na oznámení tři dny předem.

Vložil Zaměstnanec na DPP (bez ověření), 15. Říjen 2023 - 10:05

„Ve skutečnosti to tři dny předem ohlašovat nemusíte“ (Vložil OK (bez ověření), 15. Říjen 2023 – 9:39)

Ano, můžete se dohodnout na ohlašování třicet dní předem.

DPP se uzavírá na menší práce předem ne zcela známého rozsahu. Chápete?

Vložil OK (bez ověření), 15. Říjen 2023 - 10:14

Podle zákoníku práce se může zaměstnavatel dohodnout se zaměstnancem na jakékoli době ohlašování předem.

Vložil Tomáš Neugebauer. (bez ověření), 14. Říjen 2023 - 10:04

I před tím byl student pracující na DPP zaměstnanec. V tom se nic nemění. Tedy měl z toho vyplývající práva i povinnosti. Nyní dochází k jejich rozšíření.

Vložil Zaměstnanec na DPP (bez ověření), 14. Říjen 2023 - 17:32

Pane Tomáši Neugebauere,

prosím o podrobnější vysvětlení, jaká a práva zaměstnance na DPP se v jakém směru rozšiřují. Děkuji.

Vložil Tomáš Neugebauer. (bez ověření), 15. Říjen 2023 - 8:32

O právo dohodnout se, kdy bude informován o rozvrhnutí pracovní doby. Pro člověka, který nežije ze dne na den, to není nezanedbatelné prá­vo.

Vložil soos (bez ověření), 15. Říjen 2023 - 9:10

Neugebauere, běžte s těmi kecyprávy někam do díry. Víte do které. To nejsou žádná práva, to je buzerace. Člověk, kterému vy říkáte lůza si vydělá např. 20 tisíc a dostane z toho hovno. To je prosim spisovné slovo.Nebude mít ani na žrádlo, natož tak na jídlo. A tak mi poraďte, jak máme v svj s temi vašimi právy uklidit to hovno ve sklepě. Máme dotyčnému dát za ten uklid hovna minimální mzdu? Vedete to hezky, modří ptáci. My to hovno potřebujeme uklidit hned, ne týden meditovat, jakou ten co to bude dělat má mít pracovní dobu a jakou za to bude mít dovolenou, zda jsme 1,2, nebo 10 zaměstnavatel.

Vložil Pavel, 14. Říjen 2023 - 22:45

Zaměstnanče na DPP,

počet DPP je cca 1,9 mil.

Vzhledem k chaotické přípravě nekvalifikovanými osobami nové úpravy DPP je velký předpoklad, že se výrazně DPP omezí a tak bádat o výhodách a nevýhodách je irelevantní:

https://www.podnikatel.cz/…sta-pohrbit/

Hezký den!

Pavel

Vložil soos (bez ověření), 14. Říjen 2023 - 15:07

Vy jste dobrý demagog, ale na mě s tím nechoďte. Za taková rozšířená práva a povinnosti pěkně děkuji. Čím hůř, tím líp. Ale možná to dříve povede ke kýženému cíli a pak je to v pořádku. Čím hůř, tím dřív.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".