Důsledky porušení § 1185 odst. 2 OZ o společném zástupci

Vložil Anonymous, 6. Únor 2020 - 21:35 ::

§ 1185 odst. 2 OZ zní: „Spoluvlastníci jednotky zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění.“

Jaké jsou důsledky porušení tohoto ustanovení?

Na zasedání shromáždění vlastníků jednotek hlasuje jenom jeden z manželů, aniž by byl společným zástupcem. Je takovéto hlasování platné? Neměl by vlastník takové jednotky být považován za nepřítomného (společný zástupce není přítomen)?

Je nějaká judikatura?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel, 7. Únor 2020 - 10:31

  Takový spoluvlastník sice může být fyzicky přítomen na shromáždění, ale není započítáván do přítomných a nemá právo hlasovat.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Amelia (bez ověření), 7. Únor 2020 - 11:55

  „Takový spoluvlastník sice může být fyzicky přítomen na shromáždění, ale není započítáván do přítomných a nemá právo hlasovat.“ (Vložil Pavel, 7. Únor 2020 – 10:31)

  Souhlasím, tak by tomu mělo být podle práva. Jenže co když tomu tak není a podíl takovéhoto spoluvlastníka je započítáván do přítomných a jeho hlas do hlasujících? Přesněji:

  Co když je v zápisu ze shromáždění hlasování takového spoluvlastníka jednotky (který není společným zástupcem spoluvlastníků jednotky) uvedeno, že vlastník jednotky byl přítomen a jeho hlasy jsou započteny? Je takovéto shromáždění usnášeníschopné (v případě, že by bez započtení tohoto vlastníka jednotky usnášeníschopné nebylo)? Je takto přijaté rozhodnutí platné (v případě, kdy nezapočtení hlasu tohoto vlastníka by způsobilo nepřijetí)?

  (Neřešme situaci, kdy se ne/přihlédnutím k hlasu takovéhoto vlastníka jednotky výsledek usnášeníschopnosti nebo přijetí rozhodnutí nezmění, tady sice rovněž došlo k porušení práva, ale žádné důsledky to nemá.)

  Je k tomu nějaká judikatura?

  Vložil Justitianus, 8. Únor 2020 - 20:21
  • Amelie se táže: „Je takovéto shromáždění usnášeníschopné?“
  Usnášeníschopné je to shromáždění, které je v zápisu označeno za usnášeníschopné.
  • Amelie se táže: „Je takto přijaté usnesení platné?“
  Platné je to usnesení, které je v zápisu označeno za přijaté.
  (Hlasovalo-li se o téže věci opakovaně, platí poslední odhlasované a zapsané usnesení.)


  Tuším, že Vás má odpověď neuspokojila. Ale přesně to odpovídá postoji českých soudů. Chcete-li zvrátit přijaté usnesení, nechoďte k soudu. Prohrajete a uhradíte náklady soudního řízení + náklady na právní zastoupení protistrany. Varoval jsem Vás.

  Musíte na to jít jinak.

  Viděla jste klasický americký western „V pravé poledne“? Na jedné straně banda zločinců. Na druhé straně spravedlivý šerif. A šerifovi přátelé a sousedé mu najednou nemohou pomoci – odjel náhle z města, je nemocný, není doma, zlomil si ruku, … Šerif je v plném městečku osamělý. A zločinci se blíží. Utéct, nebo bojovat?

  Takže si zopakujme: Vy se domníváte, že přijaté usnesení ve skutečnosti nemá většinovou podporu vlastníků jednotek. Dobrá. Pak je to ovšem velmi jednoduché: Necháte svolat další shromáždění, a na něm Vaše většina smete ono usnesení se stolu.

  Hotovo.

  Ovšem … až začnete obcházet vlastníky v domě s plánem na svolání dalšího shromáždění, budete se cítit jako ten šerif (hrál ho Gary Cooper). Podpoří Vás? Nepodpoří? Přijdou pak vůbec na to shromáždění? Nezůstanete sama jako kůl v plotě?

  V tom filmu to skončilo happy-endem. Jak to skončí v SVJ – to netuším.

  Justitianus

  Vložil kemiS, 7. Únor 2020 - 8:58

  Za nepřítomného pověřeného vlastníka bytu může na shromáždění vlastníků hlasovat pouze ten, kdo má jeho platnou plnou moc. Platí to i v případě manželů. Jirka

  Vložil anonim (bez ověření), 10. Únor 2020 - 11:16

  Plná moc není přípustná při konání shromáždění !!!!!!!!!

  anonim

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".