Důskedky vyslovení neplatnosti zvolení statutárního orgánu

Vložil Anonymous, 4. Leden 2011 - 18:24 ::

Soud vysloví neplatnost přijatého usnesení shromáždění. Jaké jsou důsledky takto vyslovené neplatnosti? Když se bude jednat o vyslovení neplatnosti zvolení statutárního orgáná a tento orgán v období od zvolení do vyslovení neplatnosti řádně vykonával svoji práci, uzavíral smlouvy, prováděl opravy a rekonstrukce na základě rozhodnutí vlastníků – jsou uvedená rozhodnutí výboru, který byl vlastně později zrušen soudem (rozhodnutí o zvolení bylo přohlášeno za neplatné) také neplatná?

Prosim odpovězte, kdo o tom něco víte. Co to vůbec znamená zrušit soudem usnesení, kde byl zvolen statutární orgán. Jaké to pak má důsledky. Nestáva se to asi často, ale může nastat. Děkuji

Jarda

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel, 4. Leden 2011 - 19:31

  Pane Jaroslave,

  jsem praktik. Vaše otázka je spíše teoretická.

  Mezi zvolením a vyslovením neplatnosti volby jednal výbor (píšete, že řádně ) jménem SVJ a třetí strany by neměly být poškozeny tím, že jednaly v důvěře v platnost zápisu v rejstříku SVJ.

  Pokud za peníze získával výbor pro SVJ řádné služby nevidím důvod zabývat se eventuální neplatností uzavřených smluv. Kdyby byly smlouvy neplatné, tak by si strany měly vzájemně vrátit svá plnění. Sundáte zateplení a budete požadovat vrácení peněz?

  Dnes jsem tu psal o nesmyslné podmínce „prokazatelného doručení pozvánky“ u prvních shromáždění, protože to stanoví nějaké vadné vzorové stanovy. Literatura uvádí, že takových vadných prvních shromáždění bude asi 90%. Tj. asi 90% statutárů zvolených na prvních shromáždění je zvoleno neplatně. A řeší to někdo?

  Já bych se zabýval jen tím, co jsem schopen ovlivnit a tyto teorie bych nechal teoretikům.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil JardaO (bez ověření), 4. Leden 2011 - 21:34

  Pane Pavle, děkuji za odpověď. Věřte mi, že to, co vy považujete za teorii je náplní práce několika členů (asi třech) našeho společenství a svoji aktivitu v tomto smyslu chtějí dotáhnout až do takové absurdity o jaké píšete. Jarda

  Vložil Pavel, 4. Leden 2011 - 21:44

  Pane Jardo,

  to ale asi budou mít smůlu. Něco měnit do minula dost dobře nejde. Třetí strany, co SVJ dodaly zboží a služby, jsou chráněné. Zboží a služby jsou pravděpodobně zkonzumované. Co budou chtít získat? Navíc jsou to jen členové SVJ a SVJ nezastupují ani nejednají jeho jménem.

  Do budoucna bych svolal shromáždění a zvolil nový výbor. Protože nejste platně zvoleným výborem, použil bych jako svolavatele 25% hlasů, aby to zase nedali k soudu. Tím byste podle mne udělali maximum, co za dané situace můžete udělat.

  Proč soud rozhodl, tak jak rozhodl? Není možnost odvolání? Zajímal by mne anonymizovaný rozsudek.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil JardaO (bez ověření), 4. Leden 2011 - 22:31

  Pane Pavle, soud zatím nerozhodl, soud se teprve bude konat. Zda je stat. zástupce zvolen právoplatně nebo ne zatím jasné není.Ja osobně myslím, že právoplatně zvolený je. Jak ale bude na vše nahlížet soud to opravdu netuším. Do rozhodnutí soudu není zatím důvod svolávat schůzi. Schůze, která se konala před 4 léty prý trpí zásadní právní vadou. Co je zásadní právní vada jsem nezjistil. Ale v pozadí soudního sporu je hlavně závist a zloba mezi členy společenství. Jarda

  Vložil lake, 6. Leden 2011 - 5:26

  Pane Jardo,

  Váš dotaz je bohužel zcela nekonkrétní, takže odpověď může být pouze obecná.

  Rozhodnutí soudu o relativní neplatnosti volby (na základě postupu dle § 11 odst. 3 ZoVB) je po uplynutí šesti měsíců vyloučeno. Jde-li o relativní neplatnost, přezkum usnesení po uplynutí zákonem dané doby je nepřípustný. Viz rozsudek Krajského soudu v Plzni 12 Co 59/2007 ze dne 11.4.2007 a následné usnesení Ústavního soudu I. ÚS 1867/07 ze dne 23.10.2007. Přijaté usnesení se nadále považuje za platné bez ohledu na vady.

  Nicméně soud by mohl dospět k závěru o absolutní neplatnosti (nicotnosti) volby. Kdokoliv prokáže právní zájem, může požádat soud, aby určil, že rozhodnutí bylo pouze zdánlivé a že neexistuje. Toto právo nepodléhá časovému omezení. Soud přihlédne k absolutní neplatnosti vždy z úřední povinnosti. O důvodech absolutní neplatnosti jsem psal v příspěvku Jediný vlastník hradí vše 3.

  Dotaz byl ovšem tak obecný, že více nelze k věci říci. Pokud Vás zajímají následky v případě, že volba statutárního orgánu bude prohlášena za nicotnou, přečtěte si § 29 a § 30 Obchodního zákoníku.

  lake

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".