DPP u členů orgánů SVJ

Vložil lake, 1. Únor 2012 - 6:53 ::

V diskusích se stále objevují stížnosti na to, že odměny za činnost členů statutárního orgánu nelze proplácet na dohodu (DPP nebo DPČ). To skutečně není možné, ale celá pravda je poněkud jiná:

Nikdo vám nebrání uzavřít dohody o provedení práce. To je v pravomoci SVJ.
Nikdo vám nebrání uzavřít dohodu o provedení práce se členem orgánu SVJ. To je v pravomoci SVJ.
Taková dohoda však NESMÍ být uzavřena na činnost, která je náplní činnosti statutárního orgánu nebo člena orgánu SVJ. Otázku co je minimální náplní činnosti statutárního orgánu řeší ZoVB (výčet je nepochybně demonstrativní):

 • S.O. rozhoduje, pokud si rozhodování nevyhradilo společenství (§ 9 odst. 11 ZoVB).
 • S.O. činí právní úkony jménem SVJ – právnické osoby (§ 9 odst. 13).
 • S.O. sděluje výši částky a den její splatnosti vlastníkům jednotek (§ 15 odst. 2 ZoVB).

Žádné další činnosti statutárnímu orgánu zákon výslovně neukládá. Tyto další činnosti mohou být zajišťovány pro SVJ smluvně, tedy i pomocí DPP a DPČ.

Co je náplní činnosti statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu v konkrétním SVJ určují jednoznačně stanovy. Pokud si shromáždění ve stanovách odhlasuje, že výbor nečiní nic více, než že rozhoduje, činí právní úkony a sděluje výši záloh, pak na veškeré další činnosti SVJ spojené se správou, údržbou a opravami domu a s poskytováním služeb lze uzavírat smlouvy včetně DPČ a DPP, a to i s osobami, které jsou členy výboru.

Moje rada lamentujícím členům SVJ tedy zní: Přestaňte zde kňučet o nemožnosti uzavřít DPP. Změňte stanovy tak, aby to bylo „neprůstřelné“ vůči finančnímu úřadu. Zákon je na vaší straně.

lake

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 30. Květen 2014 - 8:44

  Úvodní příspěvek (http://www.portalsvj.cz/…u-organu-svj) jsem psal v únoru 2012, ale dnes je ještě více aktuální: Nový občanský zákoník totiž přinesl dělení nákladů SVJ na dvě oddělené „hromádky“.

  879/2012 Sb. § 1180
  (1) Nebylo-li jinak určeno, přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech. Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.
  (2) Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou jednotku stejně.

  Už v roce 2012 jsem zde upozornil na to, že činnost statutárního orgánu právnické osoby má velmi úzký rozsah. Jedná se prakticky jen o rozhodování, organizování, činění právních úkonů za právnickou osobu. Vše nad tento rámec nespadá pod činnost člena statutárního orgánu (a proto je možno to legálně hradit na DPP či DPČ).

  Od 1.1.2014 tedy NOZ stanoví toto dělení prakticky shodně s tím, co jsem tehdy napsal: zavádí pojem „vlastní správní činnost“, což je pouze ta činnost, ze které má užitek sama právnická osoba. Vlastní správní činnost je tedy správa právnické osoby samotné (aby mohla existovat a plnit povinnosti dané zákonem, např. vedení účetnictví, účetní závěrky, zápisy změn do rejstříku, …). Tytyo náklady na „vlastní správní činnost“ podle § 1180 odst. 2 NOZ společenství rozúčtuje shodnou částkou na jednotku.

  Vše ostatní jsou náklady ke správě domu a pozemku podle § 1180 odst. 1 NOZ. Jde o náklady na správu cizího majetku a na poskytování služeb. Z těchto činností nemá SVJ žádný užitek a provádí je pro jiné osoby. Tyto náklady se vždy rozúčtují podle spoluvlastnických podílů, a to i když jde o činnosti, které snad jsou zahrnuty v odměně statutárům.

  Činnosti podle § 1180 odst. 1 mohou být v SVJ konány na základě dohod DPČ a DPP, či v jiném pracovním poměru, a tyo i s pomocí smluv či dohod uzavřených mezi SVJ a osobou, která je členem statutárního orgánu. Rozhodující pro legálnost takového postupu je, aby smlouva nezahrnovala nic z činností, které jsou svěřeny statutárnímu orgánu právnické osoby.

  lake

  Vložil PeDuPles (bez ověření), 2. Únor 2012 - 14:22

  Hm, tohle jsem tu už tvrdila více než před dvěma roky :-)

  http://www.portalsvj.cz/…odmen-vyboru#…

  To jen pro zajímavost, tenkrát jsem velký úspěch nesklidila.

  Ale využila bych příležitost k souvisejícímu dotazu – změnil se nějak způsob danění DPP do 10.000 Kč měsíčně oproti loňskému roku? Je to stále jen srážková daň do 5.000 Kč (15% zaokrouhleno na Kč dolů) a zálohová nad 5.000 Kč (15% ze základu zaokrouhleného na 100 Kč nahoru)? Žádné další serepetičky? A kde najdu tu hrůznou povinnost vstupní lékařské prohlídky?

  Omlouvám se předem za možná blbé dotazy, ale mzdovka jde mimo mě a jsouc zavalena jinou prací, nepodařilo se mi ZoDP uspokojivě prokousat, respektive nejsem si jista svými závěry.

  Vložil Pavel, 2. Únor 2012 - 15:15

  PeDuPles,

  nejedná se o hrůznou povinnost, ale o další krůček na cestě zásadního snižování administrativní náročnosti. Toto dobro bylo vtěleno do § 59 zákona 373/2011 Sb. s účinností od 1.4.2012 (ale nejde o Apríl). Sankce až 2 mil. Kč.

  Dalším kamínkem do mozaiky snižování administrativní náročnosti je povinnost vypracovat zápočťák po skončení DPP včetně přílohy (§ 313/1 ZP).

  Oběma blbostech čelím alespoň tím, že uzavírám DPP na dobu neurčitou.

  U daně z příjmu jsem změny nezaregistroval. Jen u zdravotní a sociální daně (§7a/1 zákona 187/2006 Sb.). Ale velké změny chystá Mirek na rok 2014.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil alex (bez ověření), 10. Březen 2014 - 23:40

  Nastesti byla ZP novelizaci u DPP zrusena.Zapoctovy list pouze u DPP nad 10000 nebo vyzadani.

  Vložil NeznáIek˙ (bez ověření), 25. Duben 2012 - 7:01

  …Jen u zdravotní a sociální daně (§7a/1 zákona 187/2006 Sb.)…

  • mohu se zeptat jakou změnu jste zde zaregistroval resp. oproti jaké novelizaci?

  N.

  Vložil JanaM (bez ověření), 27. Březen 2012 - 8:26

  Pane Pavle dobrý den. Ve Vašem příspěvku píšete, že DPP řešíte na dobu neurčitou. Chtěla jsem se Vás zeptat, protože tuto situaci budeme muset taktéž řešit, zda uvádíte na DPP výpovědní dobu. A zda v případě skončení DPP náleží zaměstnanci nějaká výše odstupného, nebo zaměstnavateli vyplynou jiné povinnosti dle Zákoníku práce.V § 75 Zákoníku práce se říká, že v DPP musí být uvedena doba,na kterou se dohoda uzavírá. Pokud je uvedena doba neurčitá v DPP, podle mého názoru se již jedná o klasický pracovní poměr a ne o DPP.

  Moc Vám děkuji pane Pavle za odpověď. Jana

  Vložil Krupp, 27. Březen 2012 - 8:57

  Paní Jano, mluvíte mi z duše. Už dokonavý vid slova „provedení“ mě utvrzuje v tom, že se jedná o předem uzavřené období. Mě by ještě zajímaly sankce za neuskutečnění prohlídky.

  Jirka

  Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 1. Únor 2012 - 20:48

  lake napsal:

  pak na veškeré další činnosti SVJ spojené se správou, údržbou a opravami domu a s poskytováním služeb lze uzavírat smlouvy včetně DPČ a DPP

  A tyto činosti nejsou rozhodováním o věcech spojených se správou domu, když § 9 odst. 11 ZoVB říká: …Výbor nebo pověřený vlastník rozhodují o věcech spojených se správou domu

  Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 1. Únor 2012 - 20:52

  Ten druhý odstavec je otázka, vypadl mně tam otazník.

  Vložil salvador, 1. Únor 2012 - 19:07

  Dobrý návod, nevím však zda by to vlastníci odhlasovali. Většina jich stanovy nezná a bojí se něco měnit. U nás to řešíme DPP psanou na důchodce z našeho SVJ samozřejmě s jeho souhlasem. Je to výhodné z důvodu velikosti srážkové daně =0. Jen do určité částky. Mirek

  Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 1. Únor 2012 - 21:03

  Asi zálohové daně, srážková by byla 15%.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".