Dotaz na možnost použití zvukového záznamu ze shromáždění SVJ.

Vložil Pool, 22. Květen 2012 - 12:58 ::

Dobrý den, lze pořizovat zvukový záznam ze shromáždění SVJ, přesto, že se to vůbec nelíbí výboru SVJ? Děkuji za odpověď, či případné doložení právním zdůvodněním. Jak jinak doložit průběh shromáždění, pokud pozdější zápis neodpovídá skutečnosti?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Mracek, 13. Listopad 2014 - 18:03

  Dobrý den,

  musím oznámit předem, když si chci pořídit ze schůze shromáždění nebo výboru zvukový záznam? Už se to tady řešilo, někdo psal že ano, někdo zase že ne. Jak je to teď podle NOZ. Děkuji

  Vložil Mracek, 25. Červen 2014 - 13:50

  Musím oznámit předem, že si chci audio záznam pořídit, nebo to není nutné a je záznam platný i když ostatní neveděli, že ho pořizuji?

  Vložil win, 25. Červen 2014 - 19:08

  Doporučuji nahrávat, nahrávat, nahrávat. Aspoň se Vám nestane to, co nám. Výbor naši schůzi taky nahrával, ale následný zápis ze schůze byl zmatečný, nepravdivý a spousta projednávaných věcí chyběla. Prostě si tam výbor zapsal jen to, co chtěl. Když jsme zápis reklamovali a požadovali jeho opravu a doplnění podle zvukového záznamu, jen se nám vysmáli. Zvukový záznam se ztratil.......

  Vložil Mracek, 3. Červenec 2014 - 21:24

  Děkuji za odpověď, u nás je to podobné. Na schůzi se něco probere a udělá se zápis. Pak se to přepisuje na počítači a to už je celé překroucené a jsou tam blbosti. Teď už to ani nedávají ke kontrole.

  Vložil lake, 23. Květen 2012 - 5:30

  Ano, máte právo pořizovat si nahrávku. Jde o shromáždění, takže jeho účastníci jsou si vědomi skutečnosti, že cokoliv řeknou budou slyšet všichni zúčastnění. Nejde tedy o projevy osobní povahy, které by spadaly pod ochranu osobnosti podle ObčZ. Navíc ze shromáždění se pořizuje oficiálně zápis. Kontrolu zda zápis věrně zachycuje průběh shromáždění není možno provést jinak, než porovnáním se zvukovým záznamem.

  K obdobnému závěru došel i Nejvyšší soud v rozsudku 30 Cdo 64/2004 ze dne 11.05.2005 (http://kraken.slv.cz/30Cdo64/2004). Šlo o případ, kdy z jednání společníků právnické osoby byl pořízen zvukový záznam bez vědomí jednoho z účastníků (J.R.). Ten se náskledně domáhal, aby bylo vyloučeno použití tohoto záznamu v soudním řízení. Nejvyšší soud mu ovšem nedal za pravdu:

  „Ustanovení § 11 a § 12 obč. zák. totiž poskytují ochranu jen těm projevům fyzických osob, jež mají osobní povahu. Osobní povahu proto (jak z logiky věci plyne) zpravidla nemají projevy, ke kterým dochází při výkonu povolání, při obchodní či veřejné činnosti.
  Zvukový záznam, který byl v posuzovaném případě soudy přijat jako důkaz, je záznamem jednání společníků obchodní společnosti o problémech dané obchodní společnosti. Za těchto okolností proto nelze projevy účastníků zaznamenávaného hovoru považovat za projevy osobní povahy.
  Z uvedeného pak vyplývá, že pořízením předmětného zvukového záznamu nemohlo dojít k zásahu do osobnostních práv J. R. ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 obč. zák., a důkaz tímto záznamem v občanském soudním řízení proto není (…) nepřípustný.“

  lake

  Vložil Hubertus (bez ověření), 24. Duben 2014 - 20:56

  Prosím zasvěcené o upřesnění…

  Resp. stále je možné se odkázat na rozhodnutí nejvyššího soudu?

  „Ustanovení § 11 a § 12 obč. zák. totiž poskytují ochranu jen těm projevům fyzických osob, jež mají osobní povahu. Osobní povahu proto (jak z logiky věci plyne) zpravidla nemají projevy, ke kterým dochází při výkonu povolání, při obchodní či veřejné činnosti…" 

  Vložil svjsvetova5231, 25. Květen 2016 - 7:21

  Myslím, že ano, je možné tím argumentovat, IMHO.

  § 88 (1) Svolení není třeba, pokud se podobizna nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob. http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89…

  Vyjádřil by se k tomu právník nebo věci znalý, prosím?

  Vložil Hanák Petr (bez ověření), 6. Srpen 2020 - 18:33

  GDPR na tom nic nemění, protože se týká jen právnických osob.

  Vložil NeznáIek˙ (bez ověření), 22. Květen 2012 - 18:31

  …lze pořizovat zvukový záznam ze shromáždění SVJ…

  • pro účely sporů – nahrávejte skrytě, nebo
  • před zahájením bez dalšího oznamte, že budete průběh jednání nahrávat
  • pro další zpracování bude podstatné aby jste si neprodleně po skončení udělal doslovný přepis včetně aktérů (později nebude nikdo poslouchat nahrávku – jen možná soudní znalec). Nahrávka bývá často nesrozumitelná nebo nedokážete lokalizovat kdo a co řekl. Pokud chcete srozumitelnost vyslovujte pomaleji a lidi kolem sebe nebo se kterými mluvíte oslovujte jmény. Nechte je pokud možno domluvit a neskákejte jim do řeči – je dost lehké sklouznout k hádanici a dost obtížné udržet směr komunikace a udělat z toho potom rozumný zápis. Trvejte na tom, aby bylo „usnesení“ přečteno v konečné podobě před hlasováním.

  Neználek

  Vložil JKs (bez ověření), 26. Červen 2014 - 7:33

  Dobrý den,

  soudím, že tak jako lze pořizovat audiozáznam tak také videozáznam, že?

  JKs

  Vložil Dan (bez ověření), 22. Květen 2012 - 16:50

  Pokud jste členem SVJ/majitelem bytu/,tak ano máte právo si dělat zápisky nebo si pořídit audiozáznam jak budete chtít.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".