Vložil lake, 23. Květen 2012 - 5:30

Ano, máte právo pořizovat si nahrávku. Jde o shromáždění, takže jeho účastníci jsou si vědomi skutečnosti, že cokoliv řeknou budou slyšet všichni zúčastnění. Nejde tedy o projevy osobní povahy, které by spadaly pod ochranu osobnosti podle ObčZ. Navíc ze shromáždění se pořizuje oficiálně zápis. Kontrolu zda zápis věrně zachycuje průběh shromáždění není možno provést jinak, než porovnáním se zvukovým záznamem.

K obdobnému závěru došel i Nejvyšší soud v rozsudku 30 Cdo 64/2004 ze dne 11.05.2005 (http://kraken.slv.cz/30Cdo64/2004). Šlo o případ, kdy z jednání společníků právnické osoby byl pořízen zvukový záznam bez vědomí jednoho z účastníků (J.R.). Ten se náskledně domáhal, aby bylo vyloučeno použití tohoto záznamu v soudním řízení. Nejvyšší soud mu ovšem nedal za pravdu:

„Ustanovení § 11 a § 12 obč. zák. totiž poskytují ochranu jen těm projevům fyzických osob, jež mají osobní povahu. Osobní povahu proto (jak z logiky věci plyne) zpravidla nemají projevy, ke kterým dochází při výkonu povolání, při obchodní či veřejné činnosti.
Zvukový záznam, který byl v posuzovaném případě soudy přijat jako důkaz, je záznamem jednání společníků obchodní společnosti o problémech dané obchodní společnosti. Za těchto okolností proto nelze projevy účastníků zaznamenávaného hovoru považovat za projevy osobní povahy.
Z uvedeného pak vyplývá, že pořízením předmětného zvukového záznamu nemohlo dojít k zásahu do osobnostních práv J. R. ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 obč. zák., a důkaz tímto záznamem v občanském soudním řízení proto není (…) nepřípustný.“

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.