Donucující ustanovení občanského zákoníku

Vložil Anonymous, 9. Duben 2016 - 16:23 ::

Prosím tímto pana Kubíka, aby nám opsal z webu, který k tématu dle svého vyjádření našel, donucující ustanovení občanského zákoníku, jimž je třeba přizpůsobit stanovy SVJ. Zatím je zde nikdo neuvedl. Děkuji.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil anon (bez ověření), 9. Září 2016 - 8:15

  Stanovy musí vyhovat části NOZ o právnických osobách v veřejných rejstřících. Jinak jsou stanovy záležitostí soukromého práva a i když budu mínusován, tak na mém tvrzení to nic nemění, je ověřené u jednoho Krajského soudu. Když si dáte do stanov, že členové společenství budou předsedu při každém potkání úctivě zdravit a ještě se musí u toho klanět a nikdo to nenapadne, tak to platí a lze to vymáhat. Je to sice zcestný a absurdní příklad, který si nikdo do stanov nedá, ale je to tak.

  Vložil TN (bez ověření), 9. Září 2016 - 9:56

  anone, to si jistě do stanov dát můžete, ale od počátku je takové ustanovení neplatné – resp. nicotně pro rozpor s dobrými mravy, viz § 245 NOZ

  Vložil Bakalář Igor (bez ověření), 12. Duben 2016 - 10:52

  Odpovědět je možné dvěma způsoby:

  A. Je ustanovení § … odst. … věta … občanského zákoníku donucující?

  B. Je ustanovení čl. … odst. … (vzorových) stanov v souladu se všemi donucujícími ustanoveními občanského zákoníku? (Je zřejmé, že k tomu, abych posoudil B, musím napřed znát A.)

  Nechť ti, co zde opakovaně píší, že je jim věc jasná (pan Kubík, pan Petr ad.), donucující ustanovení občanského zákoníku označí. Zatím tak nikdo neučinil. (Můžete rovněž uvést, jak je to v Ontariu, ale to není nezbytné.)

  Bakalář Igor

  Vložil Kubík (bez ověření), 12. Duben 2016 - 12:46

  Neuvedl jsem, že je mě uvedená věc jasná, ale odkázal jsem na web, kde uvádějí, které změny stanov vyžadují donucující ustanovení NOZ. Nic víc, nic míň.

  Vložil Kubík (bez ověření), 12. Duben 2016 - 10:09

  Odkaz na web jsem už uvedl 2×. Vy neumíte číst, abych je sem musel musel opisovat?

  Vložil Klof (bez ověření), 12. Duben 2016 - 10:27

  Pane Kubíku,

  předmětem diskuse je, která ustanovení jsou donucující. To jste zatím neuvedl. (Předmětem diskuse naopak není, zda tazatelka umí či neumí číst.)

  Vložil Kubík (bez ověření), 12. Duben 2016 - 10:36

  Tazatel chtěl, abych opsal z webu, který jsem k tématu dle svého vyjádření našel, donucující ustanovení občanského zákoníku, jimž je třeba přizpůsobit stanovy SVJ. Nevím proč bych je měl opisovat, když jsou na uvedeném webu popsány. Pokud kdoko-li chce, ať si je sem opíše sám, a případně se k nim vyjádří. Nebo ať sem opíše jen to, s čím na odkazovaném webu nesouhlasí.

  Vložil Klof (bez ověření), 12. Duben 2016 - 10:48

  Pane Kubíku,

  souhlasíte-li, vezmeme to postupně:

  Je ust. § 1158 odst. 1 věta první donucující?

  Je ust. § 1158 odst. 1 věta druhá donucující?

  Je ust. § 1158 odst. 2 část věty před druhou čárkou donucující?

  Je ust. § 1158 odst. 2 část věty před slovem „pro“ a mezi druhou čárkou a slovem „nebo“ donucující?

  Je ust. § 1158 odst. 2 část věty před slovem „pro“ a za slovem „nebo“ donucující?

  Tím bychom snad vyřídili jediný §. Až odpovíte (s pomocí Vámi odkazovaného webu), přejdeme k dalším §.

  Děkuji Vám, pane Kubíku.

  Vložil Kubík (bez ověření), 12. Duben 2016 - 11:03

  Upřesněte, jakou spojitost mají odpovědi na Vaše otázky s povinností přizpůsobit stanovy donucujícím ustanovením NOZ.

  Vložil Klof (bez ověření), 12. Duben 2016 - 11:07

  „Upřesněte, jakou spojitost mají odpovědi na Vaše otázky s povinností přizpůsobit stanovy donucujícím ustanovením NOZ.“

  Pane Kubíku,

  Vámi dotazovaná spojitost je následující: Je-li mi uložena povinnost přizpůsobit stanovy donucujícím ustanovením, musím k tomu vědět, která ustanovení jsou donucující. Já to zatím nevím a ani nedokážu rozeznat. Vy jste psal, že to víte, ale na upřesňující dotazy nereagujete.

  Vložil Kubík (bez ověření), 12. Duben 2016 - 11:17

  Neuvedl jsem, že já vím, pouze jsem odkázal na web, který rozebírá změny stanov, které je třeba učinit při přizpůsobení stanov donucujícím ustanovením NOZ.

  Vložil Petr, 11. Duben 2016 - 9:23

  Není pravda, že je zde nikdo zatím neuvedl.

  Viz donucující ustanoevní dle prof. Eliáše

  http://www.portalsvj.cz/…-v-noz-a-zok

  kde je odkaz na http://www.bulletin-advokacie.cz/…kem-zakoniku

  Vložil P.V., 11. Duben 2016 - 9:58

  Petře, máte pravdu, že pod zmiňovaným odkazem je uveden názor hlavního autora občanského zákoníku ilustrující jeho představu jak rozlišit kogentní a dispozitivní právní úpravu.

  I pokud bychom tento názor měli brát za jediný správný (přitom je znám názor prof. Eliáše na to, kdy musí mít stanovy společenství formu veřejné listiny a olomoucký Vrchní soud přesto soudí odlišně), stále chybí alespoň porovnání vzorových stanov (NV č. 371/2004 Sb.) třeba s tímto názorem, jehož výsledkem by bylo jednoznačné (a odůvodněné) označení příslušných ustanovení vzorových stanov, která musí být přizpůsobena donucujícím ustanovením občanského zákoníku.

  P.V.

  Vložil Klof (bez ověření), 11. Duben 2016 - 20:55

  Pane Petře,

  připojuji se k diskutujícímu nade mnou. Uveďte zde, prosím, která ustanovení vzorových stanov jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními občanského zákoníku. Děkuji.

  Vložil . (bez ověření), 11. Duben 2016 - 20:51

  nepište, že „Vrchní soud“ soudí (zní to nejen pitomně a je to nepravdivé), ale že jeden konkrétní zmatenec z Vrchního soudu soudí nějak, jak jste se zřejmě někde dočetl.

  nezapomínejte laskavě, že jedna vlaštovka jaro nedělá a že velká část soudců stále pamatuje svůj první talár ve zlatých komančských časech.

  hNUSÍ se mi „politicky korektní mluva“. Kam to vede, je vidět na aktuální politický situaci v souvislosti s invazí do německý části Evropy a následně všude.

  Vložil 100 Kč/den (bez ověření), 11. Duben 2016 - 9:38

  Pane Petře,

  odkazujete na dva teoretickoprávní články, které obecně vysvětlují, co je kogentní a co dispositivní ustanovení. To je jistě dobré přečíst, ale pro rozhodnutí, zda dané ustanovení je či není donucující, to nepostačí. Nebo jste snad schopen rozhodnout? Pokud skutečně jste, pane Petře, schopen u jednotlivého ustanovení rozhodnout, zda je či není donucující, položil bych Vám následně několik otázek a požádal o rozhodnutí. Předem děkuji.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".