dodržování stanov

Vložil jaromir, 7. Leden 2017 - 14:50 ::

rád bych věděl zda lze donutit výbor SVJ k dodržování stanov,konkrétně neposkytování podkladů ke konanému shromáždění nebo neumožnění nahlédnutí do dokumentů sdružení (zápis ,prezenční listina,plné moci).Máte někdo zkušenost?díky za případné komentáře.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Vlastiks, 21. Únor 2017 - 9:11

  Jediné na co Výbor slyší jsou problémy s placením.

  Mimo to že vznikne problém se sledováním Vašich nedoplatků, mu vznikne povinnost to řešit.

  Řešit znamená jednat a řešit problém, dokladovat požadované platby předložením potřebných podkladů, faktur, metodiky výpočtu, …, a to buď v klidu „doma“, nebo prát prádlo veřejně.

  Zatím sice není znám přístup soudů, ale pokud se k tomu Výbor rozhodne, proč to nevyzkoušet v rámci posouzení požadavku §159. Výbor se tím jistě proslaví.

  Vložil čtenář (bez ověření), 9. Leden 2017 - 8:10

  Zkusil bych se vrátit k nadpisu příspěvku a to DODRŽOVÁNÍ STANOV. Má už někdo zkušenost s vymáháním sankcí ( které jsou ve stanovách zakotveny ? ).

  Vím o domě, kde vznikla paradoxní situace, že všemi členy podepsané, nové stanovy řada členů stále nerespektuje, nedodržuje, výbor dodržování nevymáhá a porušovatele nesankcionuje ( možná z nezkušenosti, pasivity, neznalosti přesného postupu, atd. ).

  Vložil Orel (bez ověření), 9. Leden 2017 - 14:25

  Píšete o sankcích uvedených ve stanovách. Nevím konkrétně jaké máte na mysli, obecně se může jednat o smluvní sankce upravené nově ObčZ platným od r. 2015. Na jejich využití v SVJ není v odborné veřejnosti zatím úplně jednotný názor.

  Podrobněji se o tom psalo už v článku z 2.12.2013 https://www.patria.cz/…-10-dil.html, v jehož závěru se uvádí:

  „Stanovy SVJ představují smlouvu svého druhu. Mezi povinné náležitosti stanov budou od Nového roku patřit jak výše zmíněná pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí, která by mohla smluvní pokuty za porušování domovních pravidel obsahovat, tak i přehled členských práv a povinností vlastníků jednotek a způsob jejich vymáhání. Pod způsob vymáhání členských povinností lze přitom podřadit možnost stanování majetkových sankcí například ve formě smluvních pokut za porušování zákonem stanovených povinností. Pokud pak budou stanovy přijaty se souhlasem všech vlastníků jednotek, publicita stanov bude zajištěna jejich založením ve sbírce listin příslušného rejstříkového soudu a výše smluvních pokut bude přiměřená, lze ukládání smluvních pokut za porušování stanovených domovních pravidel a zákonem uložených povinností připustit. V každém případě však bude zajímavé sledovat, co na ukládání smluvních pokut řeknou soudy, proto lze doporučit, aby k tomuto prostředku vymáhání právních povinností přistupovala společenství s nezbytnou dávkou uvážení.“

  Vložil Pavel II (bez ověření), 11. Leden 2017 - 17:52

  je ovšem zdanitelným příjmem SVJ. Kdo není u FÚ registrován jako plátce daní zbytečně na sebe upozorňuje. My jsme to řešili pravidly s termínem poskytnutí elektronicky zdarma s tím, že žadatel má po té nárok na úhradu všech nákladů spojených s vymáháním včetně právního zastoupení a také škod, které by mu mohly vzniknout. Takže jsem to postavili do roviny žadatel-poskytovatel a SVJ z toho vynechali.

  Vložil čtenář (bez ověření), 21. Únor 2017 - 8:40

  Zbytečně jste diskuzi zaplevelil odbočkou k daním, a ještě dalším úletem „s termínem poskytnutí elektronicky zdarma“… Takový obrat bych nevymyslel ani za prachy..

  Dotaz byl na postup vymáhání sankcí za nedodržování stanov SVJ.

  Vložil Orel (bez ověření), 9. Leden 2017 - 14:29

  Opravuji v minulém příspěvku uvedenou platnost ObčZ od r. 2015, správně mělo být uvedeno od r. 2014.

  Vložil Anonymouk (bez ověření), 8. Leden 2017 - 12:25

  Když si načtete OZ, tak zjistíte, že konečnou instancí je soud. Nebo vyměňte předsedu, výbor. Vašemu konání buď boží požehnání.

  Vložil Vlastiks, 8. Leden 2017 - 16:55

  Každoročně je Vám poskytováno vyúčtování, kdy máte nárok na poskytnutí informací dokládajících uvedené výsledky.

  V případě nedoplatku máte možnost o tyto informace požádat, s tím že budete hradit až po předložení podkladů.

  Zkusil jste to někdy ? Nebo platíte „bez řeči“ ?

  Vložil Vlastiks, 7. Leden 2017 - 19:08

  Obraťe se se svým požadavkem písemně,

  a zašlete na adresu vedení Vašeho SVJ např. tento požadavek:

  Žádám o sdělení možného termínu pro nahlížení písemných materiálů období roku 2016:

  • bankovní výpisy z účtu SVJ
  • přehled uskutečněných hotovostních plateb
  • přehled faktur
  • přehled uzavřených smluv, včetně DPP
  • zápisy jednání Shromáždění
  • zápisy jednání Výboru,

  Vaše stanovisko očekávám v běžně užívaném termínu do 15 dnů.

  V případě, že Vám nahlížení nebude umožněno, urgujte. Chce to čas a vytrvat.

  Dejte vědět.

  Vložil F (bez ověření), 7. Leden 2017 - 19:32

  Ten, kdo nechce připustit kontrolu, ji prostě nepřipustí. Řekněme, že budete mít nějaký problém, který potřebujete zakrýt. Ten dokument, který by to na vás doložil právě zapomenete přinést či okopírovat – smůla. Zápis z absolutně nečitelného rukopisu ještě nikdo nepřepsal – nejsou lidi – a proto nemůže být zatím řádně podepsaný). Tak snad někdy zase příště. (za rok ?, dva ?, další dopisy ?, kolik ?)

  Vložil Vlastiks, 8. Leden 2017 - 7:11

  Nahlížení je právě to, čím si Vaše naivní představy zkonkretizujete, a pokud se Vám podaří zjistit porušení zákona, pak máte povinnost i možnost konat.

  Jak ?

  To záleží na tom čím byly Vaše naivní představy naplněny.

  Vložil Vlastiks, 7. Leden 2017 - 22:01

  Nemožné do tří dnů.

  Každý začátek je těžký.

  Vložil F (bez ověření), 7. Leden 2017 - 18:09

  jaromire nelze, nelze, nelze. Za práci výboru odpovídá předseda. Je-li jím arogantní idiot, který sezná, že jste jediný, kdo má podobné potřeby, nemáte nejmenší šanci. Bydlí-li ve vašem dosahu, využijte každou příležitost, jak mu jeho aroganci nějak vrátit. Mám zájem o jím vyvolané přestupkové příp. trestní řízení, ale možná přejdu do ofenzívy. Civilní žaloba = vyhozené peníze.

  Konkrétní nahrávkou dokumentované jednání advokátského idiota – ve shromáždění:

  Pane předsedo, kdy mi poskytnete nahlédnout do zápisu z dnešního shtomáždění ?

  Za 30 roků (s kamenou tváří !).

  To nemyslíte vážně !

  Tak za 29.

  To je na pár dobrých kamarádů, co jednají bez velkých řečí.

  Vložil Vlastiks, 7. Leden 2017 - 17:40

  Buďte konkrétnější.

  V čem máte problém ? Nebo jen tak sondujete ?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".