Dodržování klidu v domě

Vložil Jan Sekyra (bez ověření), 11. Říjen 2017 - 8:53 ::

Dobrý den, v domě mám spor s jinými obyvateli, v jaké době je nutné dodržovat klid v domě. V zápisu z čl. schůze SVJ ze dne 9.4.2008 je uvedeno: Klid v domě je třeba dodržovat v době od 19 hoh. večer do 8 hod. ráno. V Ustanovení č. 23 z r. 2010, které stanoví základní povinnosti majitele (nájemníka) bytové jednotky je uvedeno: Dodržovat klid a pořádek v domě dle domovního řádu, tzn. v době od 22:00 do 6:00. Chci se zeptat, které časy vlastně platí. Oni mi tvrdí, že rozšířená doba klidu v domě odsouhlasená uvedenou čl. schůzí už neplatí a odkazují mě na zmíněné Ustanovení s odkazem na Domovní řád. Děkuji. Jasek

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil anonymouk (bez ověření), 13. Říjen 2017 - 12:18

  Zákon říká, co je hluk a vibrace a stanoví dobu nočního klidu! Dále je norma kde je stanoveno maximum v dB. Vyhláška obce nemůže dobu nočního klidu zkracovat, jen prodloužit (stanovy ano? Není nad nimi zákon?). Co o tom zákon o přestupcích? Při porušení NK to sám neřešte a volejte Policii. Nějak se s tím popere (jaká je míra toho hluku…, jak to prokáže).

  Vložil JaVa, 11. Říjen 2017 - 11:54

  Vše co máte ve stanovách nebo v usnesení ze shromáždění, nesmí rozporovat znění platných zákonů!A usnesení o tom,že noční klid je od 19 hodin večerních do 8 hodin rána, je právně nevymahatelné a neplatné, neboť platí pouze to, co je v z.č.258/2000 Sb., § 34 odst.2):§ 34

  (2) Noční dobou se pro účely kontroly dodržení povinností v ochraně před hlukem a vibracemi rozumí doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou.

  Přeji hezký zbytek dne. JaVa

  Vložil Dudekk (bez ověření), 11. Říjen 2017 - 18:24

  Noční doba pro účely kontroly… není noční klid!!! Ten není upraven žádným zákonem. Obce ho upravují obecně závaznými vyhláškami. Ve stanovách je možné si obecná pravidla chování určit. Nesmí však dojít k omezení vlastnických práv. V rozšíření doby klidu (nemusí být nazvaný noční) nevidím problém, např. od 22 do 8 hodin apod.

  Vložil VN (bez ověření), 11. Říjen 2017 - 12:30

  Máte ještě vyhlášky města , které regulují hlučné činnosti. Proti zákonu by rozhodnutí shromáždění SVJ šlo nikoliv v případě , pokud dojde k rozšíření hodin , kdy musí být klid…ale v situaci , pokud by shromáždění SVJ rozhodlo , že klid musí být až od půlnoci..

  Vložil JaVa, 11. Říjen 2017 - 12:39

  http://www.psp.cz/…listina.html

  Článek 4

  (1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.

  (2) Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou základních práv a svobod (dále jen „Listina“) upraveny pouze zákonem.

  (3) Zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky.

  (4) Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena.

  JaVa

  Vložil VN (bez ověření), 11. Říjen 2017 - 13:21

  Máte ještě zákon o obcích , který dává obcím právo regulovat hlučné činnosti na svém území , tudíž i v bytových domech. Řada obcí takovou vyhlášku má . Dále.. obecně platí, že pokud jsem členem nějakého společenství, potom s tímto členstvím jsou spojena práva a povinnosti. Jednou z povinností člena SVJ je respektovat stanovy. A pokud předepsané kvórum vlastníků si schválí ve stanovách , že klid bude od 19:00 hodin , poté je toto závazné pro každého.. Nicméně problém bude asi ve vymahatelnosti tohoto pravidla..Pokud by toto někdo nerespektoval ,asi by měla přijít žaloba SVJ na dotyčného , kterou by se domáhal nařízení soudu..no a pokud by ani toto nepomohlo,poté zde máme par. 1184…

  Vložil Žofré (bez ověření), 11. Říjen 2017 - 11:12

  Platí to co je v zákoně, případně smluvně v obchodně právním vztahu, to se Vás však netýká..

  Domovní řád je fajn, akorát je moc malý, fakt jen na podpal, žádné další využití nemá.

  Vložil VN (bez ověření), 11. Říjen 2017 - 9:35

  je platné to poslední. Nicméně nechápu , proč změna „klidového režimu“ nebyla řešena změnou domovního řádu..

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".