Dobrovolné společenství

Vložil Anonymous, 28. Srpen 2019 - 19:39 ::

Tak mi soudce napsal, že společenství vlastníků je dobrovolné.

Asi si nevšiml, že vzniklo (dne 1. července 2000) ze zákona.

Soud zná zákon.

V jiných profesích musí mít člověk příslušnou kvalifikaci pro její výkon.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Dvořák (bez ověření), 29. Srpen 2019 - 6:32

  Nic Vás nenutilo a nenutí nabývat vlastnictví jednotky. V tomto smyslu je tedy společenství vlastníků dobrovolné. Obdobně třeba povinné ručení na auto je také dobrovolné – nic Vás nenutí auto kupovat. Na druhou stranu, pokud si jednotku či auto koupíte, pojí se s tím určité následky.

  Vložil Omar (bez ověření), 22. Září 2019 - 13:38

  „pokud si jednotku či auto koupíte, pojí se s tím určité následky“

  Pokud jsem si koupil auto, věděl jsem, že budu platit povinné ručení.

  Pokud jsem si koupil byt, nevěděl jsem, že se od 1.7.2000 stanu členem SVJ.

  Aut si mohu za život koupit třeba deset, byt obvykle jeden.

  Vložil Alex (bez ověření), 29. Srpen 2019 - 8:43

  ;-) Dovolila bych si upozornit na nepatrný rozdíl – bydlení je základním lidským právem, auto nikoliv. Zaniklo-li téměř nájemní bydlení, neměli jsme příliš na výběr. Hovořit za této okolnosti o „dobrovolném členství“ zdá se mi, řečeno slovy klasika, poněkud nešťastným.

  Vložil Nájemní bydlení (bez ověření), 29. Srpen 2019 - 11:56

  Nájemní bydlení je na vzestupu vzhledem k přepálené výši vlastnického bydlení. Ale i v 4/2019 se uvádělo, že nájemní bydlení v ČR představuje 22%. Takže slova, že nájemní bydlení téměř vymizelo asi neodpovídají realitě.

  „Ve vlastním podle údajů Statistického úřadu EU (Eurostat) bydlí v České republice celkem 78 procent lidí, v nájmu pak 22 procent Čechů. Ovšem na západ od nás v sousedních zemích Německu a Rakousku je podíl nájemního bydlení mnohem vyšší.“

  Vložil Misme, 29. Srpen 2019 - 12:58

  Nejde ale o to, zda je nájemní bydlení na vzestupu, jde o to, co zde nastalo v minulosti a co se nedá odčinit a vyřešit mávnutím kouzelného proutku.

  Jinak, s tím, co píšete, mohu souhlasit. Problém vidím ale jinde, a to že dnes jsou vlastníky lidé, kteří vlastnit neumějí – to je základní problém. A stali se těmi vlastníky bez jakékoliv zkušenosti a obyčejně jen po intelektuální masáži, jaká to je úžasná výhoda, vlastnit byt. O povinnostech spojených s vlastněním, a ještě s tak problematickým vlastněním, a o tom, že se v budoucnu podstatně změní koncepce bytového vlastnictví, tak o tom se nemluvilo. Přitom to museli všichni „konstruktéři privatizace“ vědět. Vždyť každý, kdo jednou alespoň slyšel o dělení majetku manželů nebo nekonečných rodinných sporech o majetek, musel mít jasno, jak to může ve společenství naprosto cizích lidí, které spojuje „jen bydlení“ v jednom bytovém domě, tj. i správa a hospodaření s nemovitostí, vypadat.

  Já byla účastníkem privatizace bytového fondu a považuji se za její nedobrovolnou oběť. Nikdo z nás nájemníků tu ruinu nechtěl, ale přesto jsme tam bydleli spolu docela rádi. Ke koupi nás přinutila městská část tím, že začala vyhrožovat prodejem třetí osobě, což jí tenkrát umožňovala vyhláška. V domě bydlela řada partají v takovém věku, že jim žádná banka nepůjčila… Dům nakonec NEDOBROVOLNĚ „koupila“ hrstka nájemníků jen proto, že se neměla kam tak narychlo odstěhovat. Vhodné volné byty tenkrát nebyly a pokud tuto problematiku sleduji, tak stále nejsou. Myslíte, že tito lidé měli nebo dnes už mají nějaké know-how, jak spravovat bytový dům? Neměli a dosud nemají. Kromě toho nemají mnohdy základní charakterové vlastnosti k vedení diskuse, k uzavírání kompromisů atp. U nájemního bydlení to až tak nevadilo, u vlastnického je to základní problém. Ostatně, o ledačems svědčí více než jasně toto fórum.

  Podle údajú Eurostatu to vypadá, že čím chudobnější země, tím méně nájemního bydlení a více nas*anějších občanů.

  Vložil Leona (bez ověření), 29. Srpen 2019 - 17:30

  „… považuji se za její nedobrovolnou oběť. … Ke koupi nás přinutila městská část tím, že začala vyhrožovat prodejem třetí osobě … Myslíte, že tito lidé měli nebo dnes už mají nějaké know-how, jak spravovat bytový dům? Neměli a dosud nemají. …“ Vložil Misme, 29. Srpen 2019 – 12:58

  Souhlasím s celým příspěvkem paní Misme. Nás oběti nucené privatizace bude více. Těch problémů je více. Začíná to nešťastnou terminologií. O pravé „vlastnictví bytu“ se nejedná. Toto je právní konstrukt, nikoli vlastnictví reálně existující věci. Vždyť není jasné ani vymezení této „věci“ (jak ukazuje toto forum). Označené „vlastnictví bytu“ je matoucí a nešťastné. Jedná se o spoluvlastnictví domu (tj. domovní spoluvlastnictví) spojené s právem užívat jeho vymezenou část. Označení bytové spoluvlastnictví je rovněž nešťastné, jedná se o spoluvlastnictví bytového domu, tj. domovní spoluvlastnictví. Bytové spoluvlastnictví znamená spoluvlastnictví bytu. Pojem správce je rovněž nejasný (jak ukazuje toto forum), v občanském zákoníku je na různých místech použit ve více různých významech, což je nepřípustné. Když jsou nejasné již základní pojmy, nemůže to fungovat.

  Dům v hodnotě řekněme 100 000 000 Kč spravují (musejí spravovat, ze zákona) laici bez odborného vzdělání v oboru. To jednoduše nemůže fungovat. V Lidlu lidi koukají, jestli párky stojí 29,90 Kč nebo 24,90 Kč. A ve svém bytovém domě nedokáží (nemohou dokázat, nemají na to odbornost) ohlídat miliony.

  Problémů je více, tenhle s terminologií a kvalifikací mě napadl jako první.

  Řešení hledám přes 10 let.

  Vložil LZPS (bez ověření), 29. Srpen 2019 - 10:15

  Základní lidská práva jsou v zákoně č. 2/1993 Sb. O právu na bydlení tam nic není. Lžete i ve druhé větě, nájemní bydlení stále existuje, stačí se podívat na stránky ČSÚ.

  Vložil Misme, 31. Srpen 2019 - 6:39

  Právo na bydlení je základním lidským právem, viz

  text smazán dne 31.8.2019 v reakci na hodnocení příspěvku – aneb když nechcete vědět, nemusíte

  V textu v příspěvku výše (Alex) čtu „Zaniklo-li TÉMĚŘ nájemní bydlení…“ Pokud je mi známo, poptávka vysoce převyšuje nabídku, z tohoto pohledu je nájemní bydlení dimenzováno zcela nedostatečně.

  Demagog a hlasatel polopravd (tj. lhář) jste tudíž vy, LZPS.

  Vložil Otýlie (bez ověření), 29. Srpen 2019 - 6:54

  Pane Dvořáku,

  tazatelka nepíše o nabytí jednotky. Tazatelka píše o členství ve společenství vlastníků, které vzniklo ze zákona, a tím ze zákona vzniklo i její členství.

  Vložil AsiTak, 29. Srpen 2019 - 9:58

  Výrok právníka o členství netvrdí nic! Dle NOZ:

  § 1200 Založení společenství vlastníků
  (1) Společenství vlastníků se založí schválením stanov….
  § 1204 Vznik společenství vlastníků
  Společenství vlastníků vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.
  Předpokládám, že vlastnící dobrovolně rozhodnou, zda tyto úkony provedou nebo neprovedou. V tomto smyslu založení SVJ je dobrovolné.

  Vložil Leona (bez ověření), 29. Srpen 2019 - 17:37

  „V tomto smyslu založení SVJ je dobrovolné.“

  Jistě. O té menšině dobrovolně založených SVJ se zde nediskutuje. Bohužel jsem nedohledala přesnější souhrná čísla, ale většina SVJ vznikla přes noc ze zákona. Bez předchozího varování.

  Zkuste se podívat do rejstříku společenství vlastníků jednotek na několik náhodně vybraných SVJ. Mají-li jako datum svého vzniku uvedeno 1.7.2000, vznikla přes noc ze zákona. Uveďte zde, kolik takových SVJ jste našla a kolik jste našla s jiným datem založení. Bude to sice nepřesné, ale aspoň trochu odhad dobrovolnosti to poskytne.

  Vložil AsiTak, 31. Srpen 2019 - 0:08

  Je třeba rozlišit vytvoření společenství přidělením identifikačního údaje ať už působením orgánu státu automaticky (před NOZem) nebo aktem zápisu iniciované vlastníky, od vytvoření funkčního spolku vlastnící potřebné dokumenty a orgány společenství. Pro vznik funkčního spolku SVJ byla potřebná dobrovolná osobní iniciativa členů téměř ve stejném objemu před NOZem jako po platnosti NOZu.

  Vložil Otýlie (bez ověření), 31. Srpen 2019 - 10:54

  „Pro vznik funkčního spolku SVJ byla potřebná dobrovolná osobní iniciativa členů téměř ve stejném objemu před NOZem jako po platnosti NOZu.“

  Už Vám zde jiní přispěvatelé vysvětlili, že se zde nediskutuje ke změnách právní úpravy nastastalým k datu 1.1.2014, ale k datu 1.7.2000, kdy ze zákona vznikla přes noc většina nynějších SVJ, čímž byly zásadním způsbem narušeny základní principy právního státu jako jsou princip předvídatelnosti práva, princip právní jistoty, princip smluvní volnosti, dobrovolnost sdružování ad. Není mi známo, že by nucený vznik společenství vlastníků dnem 1.7.2000 někdo nenapadl u Ústavního soudu, ačkoliv počet obětí jde podle všeho do milionů.

  Nahlédla jste do rejstříku společenství vlatníků, abyste zjistila den vzniku SVJ v alespoň několika případech, jak Vám bylo doporučováno? Pokud ne, učiňte tak, prosím, a seznamte nás zde s výsledky svého zjištění.

  Pro změny právní úpravy nastalé 1.1.2014 si prosím v případě potřeby otevřete vlastní vlákno, pokud máte k věci co říct. Tyto změny jsou zanedbatelné ve srovnání se změnou nastalou k datu 1.7.2000.

  Vložil Nedobrovolné SVJ (bez ověření), 29. Srpen 2019 - 10:18

  Zakladatel vlákna píše o předchozí právní úpravě k 1.7.2000. Tam změna zákona nastolila POVINNOST vzniku SVJ přímo ze zákona. Vaše citace z NOZu je mimo mísu a toto vlákno.

  Vložil MartinII, 29. Srpen 2019 - 16:34

  co znamená „přepálená výše vlastnického bydlení“ ?

  Já spíše vím, že je přepálená výše nájmu. Ten tzv. fond oprav bývá 25 % nájemného v bytech „města“ a 10 % nájemného v domech soukromého vlastníka (restituent apod.). A „ve vlastním“ lidé spoří „do svého“, ale bytech obce a bytech „s majitelem“ nikoli. V našem domě je rozdíl v „nájmu“ oproti „soukromníkovi“ asi 250 Kč (dle zrušeného zákona 107/2006 bylo nájemné 5 % tržní ceny za rok a majitelé se toho drží stále, což činí v Praze cca 300 Kč/m2), takže to násobeno x 12 x počet let už dělá slušnou sumu.

  Vložil Leona (bez ověření), 29. Srpen 2019 - 17:40

  „fond oprav bývá 25 % nájemného v bytech „města“ a 10 % nájemného v domech soukromého vlastníka“

  Odkud prosím čerpáte tyto údaje? Byly-li by správné, byly by cenným vodítkem pro stanovení výše příspěvků na správu domu (míníte-li fondem oprav tyto příspěvky).

  Vložil Zajíc (bez ověření), 22. Září 2019 - 13:41

  „fond oprav bývá 25 % nájemného v bytech „města“ a 10 % nájemného v domech soukromého vlastníka“

  Odkud čerpáte, pane Martine? Pomohlo by nám to při stanovení fondu oprav. Jistě má smysl porovnávat fond oprav s nájemným, jenom to chci mít podložené.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".